De opbrengst van een fotovoltaïsch systeem hangt af van verschillende factoren – een daarvan is de oriëntatie van de zonnepanelen. In Duitsland moeten ze idealiter naar het zuiden gericht zijn, zodat ze hun maximale productie kunnen leveren. Onder bepaalde voorwaarden is een fotovoltaïsch systeem met een oost-west oriëntatie echter ook de moeite waard. Lees hier meer.

Zonnestroominstallatie met oost-west oriëntatie – is het de moeite waard?

Als je overweegt je eigen elektriciteit op te wekken met fotovoltaïsche energie, moet je van tevoren de voorwaarden controleren. De oriëntatie van het dak speelt een belangrijke rol. Een in Duitsland geïnstalleerd fotovoltaïsch systeem (PV-systeem) haalt de maximale opbrengst als de panelen precies naar het zuiden wijzen. Maar afhankelijk van de geografische kenmerken en de omliggende gebouwen kan de oriëntatie ook naar het oosten of westen afwijken. Dit is bijvoorbeeld zinvol als de zonnepanelen bij een zuidelijke oriëntatie ’s morgens of ’s avonds in de schaduw zouden liggen.

De laatste jaren is het rendement van nieuwe zonnepanelen steeds verder toegenomen. Tegelijkertijd dalen de prijzen voortdurend. Daarom loont een fotovoltaïsch systeem vaak zelfs als de helft van de zonnepanelen volledig op het oosten en de andere helft op het westen is gericht. Zonnesystemen geïnstalleerd op een oost-west dak halen nog steeds ongeveer 80 tot 90 % van de maximale opbrengst die met een zuidelijke oriëntatie zou worden bereikt. Onder bepaalde omstandigheden leveren zelfs daken op het noorden nog een goed rendement op.

Zuid- en oost-west-oriëntatie van het PV-systeem vergeleken

Hoewel de elektriciteitsopbrengst het hoogst is bij een zuidelijke oriëntatie, streven veel consumenten er tegenwoordig zelfs naar om fotovoltaïsche systemen te installeren aan beide zijden van oost-west daken. De achtergrond: een fotovoltaïsch systeem met een oost-west oriëntatie produceert zonnestroom wanneer die in huis nodig is: ’s morgens en ’s middags. Het feit dat beide dakvlakken worden gebruikt, leidt ook tot een gelijkmatige verdeling van de elektriciteitsopwekking over de dag.

Een PV-systeem met een zuidelijke oriëntatie levert daarentegen de hoogste opbrengst in de middaguren, wanneer veel huishoudens niet thuis zijn. De zonnestroom die niet onmiddellijk kan worden verbruikt, moet dan ofwel “tijdelijk worden opgeslagen” in een extra elektriciteitsopslag bij het PV-systeem, ofwel aan het openbare net worden geleverd in ruil voor het teruglevertarief.

Omdat deze laatste de laatste jaren is gedaald en teruglevering dus veel minder lucratief is geworden, richten systeemeigenaren zich tegenwoordig meestal op een zo groot mogelijk zelfverbruik. Dus hoewel de totale opbrengst van het PV-systeem iets lager is bij een oost-west oriëntatie, is de optie van direct gebruik van de zonnestroom meestal efficiënter.

De voordelen van een PV-systeem met oost-west oriëntatie op een rij

  • De zonnestroom kan direct (en dus efficiënter) gebruikt worden dankzij de oost-west oriëntatie. De basislast van het elektriciteitsverbruik kan beter worden gedekt.
  • De totale opbrengst die over een langere periode van de dag wordt bereikt, maakt het soms mogelijk een kleinere (dus minder dure) omvormer voor het fotovoltaïsche systeem te gebruiken.
  • Ongeacht of de oriëntatie zuid of oost-west is, kan het zonnekadaster worden gebruikt om te bepalen of een zonnestroominstallatie zelfs maar een mogelijkheid is voor het eigen dak.

De optimale helling van een PV-systeem met oost-west oriëntatie

Behalve de hemelrichting is ook de hellingshoek van de zonnepanelen van invloed op de opbrengst van een fotovoltaïsch systeem. Voor zonnesystemen op het zuiden worden hoeken tussen 30 en 35 graden als optimaal beschouwd voor de grootst mogelijke elektriciteitsopbrengst.

Voor de afwijkende oriëntatie van zonnepanelen geldt de volgende vuistregel met betrekking tot de hellingshoek: hoe groter de afwijking van de zuidelijke richting, hoe voordeliger lagere hellingshoeken worden. Zonnesystemen met een oost-west oriëntatie halen de hoogste opbrengsten bij een hellingshoek tot 20 graden.

Zonnestroominstallatie met oost-west oriëntatie op platte daken

Voor de installatie van PV-systemen op platte daken worden speciale montagesystemen gebruikt. En ook hier geldt: Door de zonnepanelen oost-west te monteren, kan het dakoppervlak efficiënter worden gebruikt, omdat een wisselende opstelling voor PV-modules kan worden gekozen. Dit betekent dat er op het platte dak ruimte is voor tot 40% meer zonnepanelen dan bij een zuid-oriëntatie.

Bovendien bieden oost-west systemen aanzienlijk minder oppervlak voor de wind om aan te vallen. Daarom kunnen ze met minder ballast geïnstalleerd worden. Dit betekent dat fotovoltaïsche systemen nu kunnen worden geïnstalleerd op veel platte daken die voorheen onvoldoende draagkracht hadden. Dit moet echter altijd eerst gecontroleerd worden door een deskundige – bijvoorbeeld een zonnetechnicus.