In dit artikel behandelen we de vraag of een zonnestroominstallatie met een oost-west oriëntatie de moeite waard is, of dat je het beter kunt laten staan als het dak deze oriëntatie heeft.

Veel mensen vragen zich af welke oriëntatie een zonnestroominstallatie nodig heeft. Men hoort vaak dat alleen al een systeem op het zuiden loont. We hebben goed nieuws voor iedereen die zonnestroom wil gebruiken voor eigen verbruik en wiens dakoriëntatie oost-west is. Natuurlijk kun je een fotovoltaïsch systeem gebruiken met een oost-west oriëntatie van het dak, net als met daken op het zuiden.

Lees hier waarom dit zo is.

Loont een zonnestroominstallatie met een oost-west oriëntatie?
Het antwoord is een volmondig ja. Er is immers een geschikte oplossing en technologie voor iedereen die zonne-energie wil gebruiken. Toch moet men beseffen dat, afhankelijk van de helling van het oost-west dak, de opbrengst met 7 tot 12 procent afneemt in vergelijking met zuidelijk georiënteerde daken met hetzelfde oppervlak aan modules.

Daarom besteden we zeer veel aandacht aan de technologie die we hier gebruiken, zodat de opbrengst verhoogd wordt en gebruikt kan worden voor zelfconsumptie.

Voordelen van een fotovoltaïsch systeem met oost-west oriëntatie

Vroeger werd een fotovoltaïsch systeem afgeraden als je een huis had met een oost-west dakoriëntatie. Tegenwoordig is de technologie gelukkig vooruitgegaan. Met het juiste PV-systeem kan dus iedereen de kracht van de zon benutten – zelfs zonder oriëntatie op het zuiden.

Geen energieverlies door fotovoltaïsche systemen met een oost-west oriëntatie
Het belangrijkste voordeel van een fotovoltaïsch systeem met een oost-west oriëntatie is dat de opgewekte elektriciteit beter en direct gebruikt kan worden. In de regel is ’s morgens en ’s avonds de meeste elektriciteit nodig, omdat de meeste bewoners overdag het huis uit zijn.

Een PV-systeem met een oost-west oriëntatie produceert juist op deze momenten de meeste zonnestroom. De elektriciteit wordt dus direct gebruikt als hij wordt geproduceerd.

Een systeem op het zuiden produceert daarentegen meer elektriciteit rond de middag. De zonnestroom die niet wordt verbruikt, moet tijdelijk worden opgeslagen voor later gebruik; er moet een elektriciteitsopslagsysteem worden aangeschaft en geïnstalleerd.

Als men geen elektriciteitsopslagsysteem heeft, wordt het overschot aan elektriciteit aan het net toegevoerd en moet het tegen een hoge prijs worden teruggekocht in tijden van piekverbruik.

Lagere kosten door oost-west zonnestroominstallatie

Omdat dankzij de dakoriëntatie de opbrengst wordt geproduceerd wanneer die nodig is, is de aanschaf van een opslag niet nodig en heeft men dus lagere kosten bij de aanschaf van het PV-systeem.

Dubbel is beter – het motto van fotovoltaïsche systemen op oost-west daken

Fotovoltaïsche systemen gemonteerd op een oost-west gericht dak bereiken een lager totaal aantal kilowatturen in tegenstelling tot systemen op het zuiden. Echter, door de oriëntatie in twee kardinale richtingen, oost en west, kan de zelfconsumptie beter of zelfs helemaal gedekt worden. Zelfs zonder opslag.

Fotovoltaïsche systemen op daken op het zuiden worden daarentegen alleen aan deze kant geïnstalleerd, omdat aan de noordkant merkbaar minder zonnestroom kan worden opgewekt.

Conclusie

Een zonnestroominstallatie met een oost-west oriëntatie haalt ongeveer 90 procent van de opbrengst van een systeem op het zuiden. Het is daarom bij uitstek geschikt voor zelfverbruik van zonnestroom. Op sommige plaatsen is het zelfs efficiënter, omdat de elektriciteit wordt geproduceerd wanneer die nodig is.