Daken van carports en garages kunnen onder bepaalde omstandigheden gebruikt worden voor de installatie van fotovoltaïsche systemen. Maar niet elke carport is hiervoor geschikt – soms loont het de moeite om een nieuwe carport te bouwen, eventueel met een reeds geïntegreerd PV-systeem. De opgewekte elektriciteit kan worden gebruikt voor huishoudelijke doeleinden en voor het opladen van elektrische auto’s.

Zonnepanelen op carport: wanneer een carport op zonne-energie de moeite waard is

Een carport of garagedak biedt extra ruimte voor de installatie van een fotovoltaïsch systeem. Fotovoltaïsche carports zijn op de markt verkrijgbaar als complete systemen en als PV-systemen die op bestaande carportdaken kunnen worden geïnstalleerd. De elektriciteit die de carport via fotovoltaïsche panelen opwekt, kan worden gebruikt voor een elektrische auto, in huis worden verbruikt of aan het elektriciteitsnet worden geleverd.

Dit zijn de voordelen van fotovoltaïsche systemen op carports
Vergeleken met fotovoltaïsche systemen die op de daken van woonhuizen worden geïnstalleerd, zijn fotovoltaïsche systemen voor carports gewoonlijk veel kleiner en daarom goedkoper en minder ingewikkeld om te installeren. Het installeren van een fotovoltaïsch systeem op het dak van de garage of carport is daarom een beheersbare onderneming die zich ook uitbetaalt in termen van lagere elektriciteitskosten.

De opgewekte zonne-energie wordt vaak gebruikt om met behulp van een laadstation een elektrisch voertuig op te laden dat in de carport geparkeerd staat. Met deze variant leveren carportbezitters niet alleen een dubbele bijdrage aan de bescherming van het milieu, ze profiteren ook in grotere mate van het PV-systeem op de carport: het opladen van de elektrische auto verhoogt het eigenverbruik van de zonnestroom – momenteel de meest lucratieve manier om zonnestroom te gebruiken. De opgewekte elektriciteit kan echter net zo goed worden gebruikt voor huishoudelijke behoeften.

Last but not least is het installeren van een zonnesysteem op het dak van een garage of carport soms de enige manier voor huiseigenaren om zonnestroom op te wekken als het dak van hun huis niet geschikt is.

Wanneer is het zinvol om een PV-systeem op de garage of carport te installeren?

Wil een fotovoltaïsch systeem economisch rendabel zijn, dan moet de ligging en oriëntatie van het systeem gunstig zijn. Idealiter ligt een locatie in Duitsland op het zuiden, zuidoosten of zuidwesten. Als dit niet mogelijk is voor het dak van het huis, kunnen huiseigenaren toch profiteren van de voordelen van zonnestroom dankzij een fotovoltaïsch systeem op het dak van de carport of de garage.

Zonwering, dakramen of dakkapellen kunnen ook een reden zijn om de carport te gebruiken voor het fotovoltaïsche systeem in plaats van het dak van het huis. Schaduw kan ertoe leiden dat een PV-systeem aanzienlijk minder opbrengst levert en daardoor niet meer economisch rendabel is.

Ook als de installatie van een PV-systeem op het dak van het huis niet is toegestaan – bijvoorbeeld vanwege bouwvoorschriften of monumentenzorg – kan een fotovoltaïsch systeem op de garage of carport een verstandig alternatief zijn. Natuurlijk kan een bestaand fotovoltaïsch systeem ook worden uitgebreid naar de carport of garage, zodat er meer ruimte beschikbaar is voor het systeem.

Speciale kenmerken van zonnesystemen op garage- of carportdaken

De meeste garages en carports hebben een plat dak. Dit is voordelig omdat een zonnesysteem op de garage of carport het meest profiteert van de zonnestralen tijdens de middaguren. De zonnepanelen kunnen plat op het dak worden gemonteerd of onder een hoek met behulp van verhogingen. Een ervaren zonnetechnicus zal op basis van de totale situatie bepalen welke plaatsing gunstiger is.

Een fotovoltaïsch systeem op een garage of carport kan gecombineerd worden met een opslagsysteem. Een dergelijke opslag wordt gebruikt om de overdag opgewekte zonne-energie op te slaan en op een later tijdstip weer vrij te geven. Vooral als de carport op zonne-energie wordt gebruikt voor een elektrische auto, is dit een verstandige variant: de elektriciteit wordt overdag opgewekt en ’s nachts gebruikt om de auto op te laden, zodat hij ’s morgens weer klaar is voor gebruik.

Waarop moet gelet worden bij het installeren van een fotovoltaïsch systeem op een carport?

Als je een fotovoltaïsch systeem wilt installeren op een bestaand carportdak, moet je er rekening mee houden dat niet elke carport daarvoor stabiel genoeg is. Dit geldt vooral voor oudere carports van hout of kunststof. Moderne metalen constructies daarentegen kunnen meestal wel een PV-systeem dragen. Dit is ook het geval met de meeste garagedaken. Ook hier zal een zonnetechnicus je uitgebreid adviseren en bepalen of het draagvermogen gegeven is.

Als dit niet het geval is, kan het nog steeds rendabel zijn om te investeren in een PV-systeem. De carport wordt dan afgebroken, opnieuw opgebouwd en voorzien van het systeem. Omdat het PV-systeem – met de juiste planning – zichzelf na enige tijd terugverdient, kan de extra opbrengst ook de kosten van de carport dekken. Zo is het mogelijk om met behulp van een fotovoltaïsch systeem te besparen op de carportkosten en zo de nieuwe carport bijna kostenneutraal te laten bouwen.

Als alternatief bieden sommige fabrikanten complete systemen aan die bestaan uit een fotovoltaïsch systeem en een carport. Het PV-systeem is dan al permanent geïntegreerd in de carport. Soms omvatten deze complete pakketten ook de kosten van montage, eventuele bouwtoepassingen en zelfs een geïntegreerd zonnevulstation voor een elektrisch voertuig.

In elk geval moeten de bouwvoorschriften in acht worden genomen. Deze verschillen sterk van staat tot staat: in sommige staten is het voldoende om de bouw aan te melden en een bouwplan in te dienen. In andere staten moet de hele goedkeuringsprocedure doorlopen worden, zoals bij het bouwen van een huis. Specifieke informatie over de noodzakelijke stappen kan worden verkregen bij de verantwoordelijke bouwautoriteit.

Zoals elk zonnesysteem is een carport fotovoltaïsch systeem alleen rendabel als er voldoende zonnestraling is. Daarom is het belangrijk om niet alleen rekening te houden met de oriëntatie, maar ook met mogelijke beschaduwing tijdens de bouw. Carports die direct aan het huis grenzen liggen vaak voor een groot deel in de schaduw gedurende bepaalde tijden van de dag. Maar ook groeiende bomen of mogelijk al geplande maar nog niet opgetrokken gebouwen kunnen tijdens de lange levensduur van het PV-systeem tot schaduw leiden.

Het is daarom raadzaam om deskundig advies in te winnen bij het plannen van een carport fotovoltaïsch systeem. Ervaren zonne-ingenieurs houden rekening met alle factoren en maken verstandige offertes die leiden tot de beste afstemming en de snelst mogelijke afschrijving van het systeem.