Aggregaat

Aggregaat wordt meestal gebruikt om een stabiele onderlaag voor bestratingsplaten te maken en is een verzameling korrelige materialen, zoals zand, grind of steenslag.

Aspect-verhouding

De hoogte-breedte verhouding van een bestrating verwijst naar de totale lengte van de plaat, gedeeld door de dikte. Deze maat wordt gebruikt om de geschiktheid voor plaatsen met veel verkeer te bepalen.

Opvulling

Elk materiaal dat gebruikt wordt om een uitgegraven gat of sleuf weer op te vullen heet opvulling. Het wordt gebruikt om zowel de fundering van een structuur te verstevigen als een efficiënte waterafvoer te bevorderen.

Blinderen

Blinderen wordt gebruikt om de onderliggende materialen af te dichten en te beschermen, en is het proces waarbij een dunne laag beton over de funderingen van bestrating wordt gegoten.

Baan

Voor als je een tuinmuur bouwt, is een baan een laag blokken die horizontaal op hetzelfde niveau lopen.

Randen

Mooi om bloemperken af te bakenen, tuinen af te bakenen en stoeptegels op hun plaats te houden, het leggen van randen geeft een stijlvolle rand voor tuinen en verharde opritten.

Val

Val, ook wel helling genoemd, is een maat die gebruikt wordt om bestrating beter te laten afvloeien. Je kunt val bereiken door stoeptegels (of afvoerbuizen) tegen een helling aan te leggen. Hoe scherp de helling is, hangt af van de valverhouding in je leginstructies.

Vrije rand

De vrije rand van een stoeptegel is de kant die vrij is van mortel.

Hossen

Onder hossen verstaat men het plaatsen van betonnen steunen aan de zijkanten van een afvoerpijp of een bestratingsgreppel, die helpen om ze op een hoek te houden.

Voegen

Ook wel uitsparingen genoemd, dit zijn de spleten tussen stoeptegels of muurblokken. Vul de voegen met mortel om aangrenzende stoeptegels of blokken aan elkaar vast te maken.

Mortel

Een integraal onderdeel van bijna elk doe-het-zelf bestratingsproject is mortel, een bindmiddel dat meestal een mengsel is van cement, scherp zand en water. Ontdek hier hoe je zelf mortel kunt mengen.

Stoeptegels en blokbestrating

Vaak gebruikt voor patio’s en tuinpaden zijn stoeptegels grote stoeptegels, terwijl blokbestrating verwijst naar afzonderlijke stenen – een populaire keuze voor opritten.

Doorlatende bestrating

Doorlatende bestrating zorgt ervoor dat regenwater op natuurlijke wijze in de ondergrond wordt gefilterd, in plaats van in de openbare riolering terecht te komen. Als je een oprit aanlegt, kan doorlatend plaveisel wettelijk verplicht zijn.

Steunmuur

Een keermuur is een constructie die grond achter zich houdt of vasthoudt; een belangrijke voorwaarde voor verhoogde bloembedden.

Rivende en gezaagde stoeptegels

Geribbelde straatstenen zijn die met een oneffen oppervlak, waardoor ze een natuurlijker aanblik hebben. Dit is niet te verwarren met gezaagde bestrating, waarmee een plaat bedoeld wordt die nauwkeurig door een machine gesneden (of gezaagd) is, zodat zuivere, gelijkmatige lijnen ontstaan.

Voegen

Ideaal voor het leggen van funderingen voor bestrating is het aanbrengen van een egale bedding, klaar voor het leggen van tegels of blokken.

Dichtingsproduct

Sealant is een substantie die gewoonlijk over plaveien en patroonbeton wordt gelegd om te helpen beschermen tegen vlekken, onkruid en zon kleurbederf.

Zetten

Ook bekend als een “Belgisch blok”, is een straatstenen zetting een klein blokje gebarsten steen. Ze zijn meestal gemaakt van duurzame materialen, waardoor ze perfect zijn voor opritten met veel verkeer.

Scherp zand en bouwzand

Scherp zand geeft een sterkere verbinding en wordt meestal gebruikt in mortelmengsels waarmee bestratingsplaten op een ondergrond vastgezet worden, terwijl bouwzand kneedbaarder is, waardoor het perfect is voor voegmortel.

Stijf op stijf

Een vuistregel voor het leggen van bestrating, stijf op stijf verwijst naar de soort voeg- en bedmortel die je voor je bestratingsplaten gebruikt; als je een stijf bed gebruikt, moet je ook stijve voegen hebben.

Onder-bodem

Een onder-bodem vormt de fundering voor bestratingsplaten. Ze zijn het meest cruciale element bij het leggen van bestrating. Zonder een stevige ondergrond lopen de bestratingsplaten de kans los te komen of te scheuren.

Aanstampen/verdichten

Om ervoor te zorgen dat je bestratingsfundering vlak is, moet je de ondergrond tampen (of verdichten) met een tamper, die luchtbellen eruit duwt en de oppervlaktegrond samenperst.