Valbeveiliging verwijst naar praktijken en apparaten die ontworpen zijn om vallen te voorkomen wanneer men verblijft of werkt in gebieden waar een val letsel kan veroorzaken door de potentiële hoogte van de val.

Valbescherming wordt op verschillende gebieden van het leven bereikt door middel van verschillende maatregelen:

  • In de bouwsector wordt onder valbeveiliging verstaan een onderdeel dat de gebruiker in staat stelt zich veilig te verplaatsen op een niet al te vlakke ondergrond, zoals een borstwering of reling.
  • Op het gebied van de arbeidsveiligheid worden tijdelijke maatregelen gebruikt ter bescherming tegen vallen, zoals steigers, tijdelijke leuningen, vangnetten, touwbescherming of afdekkingen. Op platte daken moeten hiervoor vaste bevestigingspunten voor inspectie en onderhoud worden gepland. Zoals je bij dakrandbeveiliging.nl kunt vinden.
  • Voor de klimveiligheid wordt de valbeveiliging over het algemeen verzorgd door een touw dat met behulp van snelsets aan tussenliggende veiligheidsvoorzieningen wordt vastgehaakt en een veiligheidspartner die met behulp van een veiligheidsvoorziening verantwoordelijk is voor het opvangen van de val van de klimmer zoals een veiligheidsharnas. Als de verlammende partner zelf ook in een valgevaarlijke omgeving zit, wordt hij vastgezet op een tribune.

Terwijl in de bouwsector de valbeveiliging permanent aan de gevarenzone is bevestigd om te voorkomen dat iemand op die plaats valt, worden de valbeveiligingen door de gebruiker gedragen tijdens het klimmen en de brandbestrijding en zijn ze bedoeld om hem op elke mogelijke valplaats te beschermen.