Een hamerboor heeft een extra hamerfunctie. Dit betekent dat hamerslagen worden uitgevoerd zonder rotatie. Een klopboormachine is hier niet voor uitgerust.

Het volgende overzicht vergelijkt de kenmerken van beide gereedschapsmodellen:

Kenmerken klopboormachine Kenmerken hamerboor
hoge snelheid, hoog aantal slagen, effectomzetting door toestel, slagen zonder omwenteling kan niet worden aangepast, quick-action klauwplaat maakt nauwkeurig boren met lage snelheid mogelijk
Laag aantal slagen, effectomzetting door pneumatisch hamermechanisme, SDS Plus klauwplaat maakt het boren onnauwkeurig

Er is ook een verschil in de boorkop. Terwijl klopboormachines een klauwplaat hebben, hebben hamerboren meestal een SDS Plus-beugel. Deze is bijzonder stabiel en bestand tegen de harde tegenslagen van de hamerboor.

Wij schreven ook een aankoopgids voor klopboormachines, lees die hier!