Het dak is zeker een plek waar werknemers het risico lopen om te vallen. Om welke reden dan ook wordt het risico van vallen vaak genegeerd of verwaarloosd. Tegelijkertijd zijn vallen verantwoordelijk voor een groot deel van de dodelijke ongevallen op het werk. Waarom moeten werknemers überhaupt op het dak gaan? Enkele voorbeelden zijn:

 • onderhoud en reparatie van airconditioningsystemen
 • bewaking van het werk
 • Schoonmaakgoten
 • Schoonmaken van dakramen
 • Sneeuwruiming

Voor elke situatie moet voorafgaand aan de werkzaamheden een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Het dak is geen uitzondering. Men mag niet vergeten dat de beoordeling van de gevaren alleen door gekwalificeerde personen moet worden uitgevoerd. Dit artikel laat zien hoe belangrijk de risicobeoordeling is en welke valgevaren er op het dak aanwezig kunnen zijn.

Hieronder kunt u zien waar bijvoorbeeld het risico bestaat om op het dak te vallen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat in werkelijkheid elk dak individueel is en individueel moet worden beschouwd.

 • daktoegang
 • dakranden
 • Verkeersroutes
 • apparaten op het dak
 • dakopeningen
 • Andere gevaren

Toegang tot het dak

De meest voorkomende toegangen zijn:

 • Dakluiken
 • Deuren
 • Outdoortrappen of -ladders

Het volgende moet worden opgemerkt:

 1. Is het dakluik beveiligd? Zo niet, moet het dan worden beschouwd als een opening in het dak?
 2. Is het dakluik gevaarlijk dicht bij de rand van het dak (binnen 2m)?
 3. Zijn er gevaarlijke plaatsen bij de toegangsdeur?
 4. Zijn de ladders in veilige staat? De ladders moeten corrosiebestendig zijn (roestvrij) en stevig aan de muur bevestigd zijn. Wil je veilig zitten, dan moet je bij kooiladderspecialist zijn.
 5. Zijn er zelfsluitende veiligheidsdeuren op de dakluiken/ladders?
 6. Is er voldoende verlichting als medewerkers ’s nachts op het dak moeten lopen?
 7. Zijn de daktoegangen gesloten, zodat alleen bepaalde medewerkers op het dak kunnen lopen?

Dakranden

De dakrand is het meest voor de hand liggende gevaar op het dak.

 • Als het gaat om dakranden moet onder andere het volgende worden overwogen: Is de veiligheidsreling (indien aanwezig) goed geïnstalleerd?
 • Is de veiligheidsreling of het touw-veiligheidssysteem incl. PSAgA in goede staat?
 • Heeft het dak een overeenkomstige hoge opstand of is er extra veiligheidsuitrusting nodig aan de rand van het dak?
 • Is er een plint beschikbaar (indien nodig)?

De fabrikanten van valbeveiligingssystemen bieden collectieve of individuele bescherming. Om het risico van vallen uit te sluiten, moet een veiligheidshek worden geïnstalleerd als collectieve beschermingsoplossing. Wanneer dit niet mogelijk of zinvol is, moet worden gezorgd voor passende individuele beschermingsoplossingen.

Verkeersroutes

Als het gaat om verkeersroutes op het dak, moet u er rekening mee houden dat de kortste route niet altijd de veiligste is! Op het dak moeten de verkeersroutes voldoende gemarkeerd zijn om de werknemers te beschermen tegen de overeenkomstige gevarenzones.

Stel jezelf onder andere de volgende vragen:

 1. Zijn de verkeersroutes op het dak gemarkeerd?
 2. Zijn er obstakels op het gebied van de verkeersroutes, zoals hoogteverschillen of leidingen?
 3. Lopen de verkeersroutes altijd op een afstand van minimaal 2 meter van de dakrand? Is er een verkeersroute dichter dan 2 meter van een onbeveiligde dakrand?
 4. Is de dakbedekking veilig om over te lopen in alle weersomstandigheden (bijv. gevaar voor uitglijden)?
 5. Moeten de medewerkers op verschillende soorten daken lopen?

Correct gemarkeerde en vooraf bepaalde verkeersroutes of een speciaal aangelegde catwalk verminderen het risico op vallen aanzienlijk.

De verkeersroutes vereisen een risicobeoordeling, evenals de plaatsen waar gewerkt moet worden.

Uitrusting op het dak

Medewerkers lopen om bepaalde redenen op het dak. Een veel voorkomende oorzaak is het onderhoud of de reparatie van een apparaat, zoals een airconditioner of ventilator. Er moet worden gezorgd voor een veilige werkomgeving voor de duur van de werkzaamheden, ook als de onderhoudswerkzaamheden niet door eigen personeel worden uitgevoerd. Je moet jezelf onder andere de volgende vragen stellen:

 1. Welke apparatuur op het dak moet veilig toegankelijk zijn?
 2. Is er apparatuur binnen 2 meter van de rand van de val?
 3. Is er een risico om in of door apparatuur op het systeem te vallen?
 4. Is er een risico op struikelen bij de toegang tot de apparatuur?
 5. Is de apparatuur hoger dan 1 meter of moet er aan de apparatuur worden gewerkt?

Openingen

Uw dak heeft enkele openingen die u in eerste instantie misschien niet als een directe opening beschouwt!

Alle koepellichten, lichtbanden of lichtpanelen, dakramen, rook- en warmteafvoersystemen, binnenplaatsen en andere ruimtes op het dak kunnen openingen worden genoemd, die dienovereenkomstig moeten worden beveiligd. Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

 1. Zijn de koepels op het dak beveiligd?
 2. Zijn de rook- en warmteafvoersystemen beveiligd?
 3. Zijn de dakluiken beveiligd? De dakluiken zijn al genoemd onder het item daktoegang, maar vallen ook onder dit item.
 4. Zijn er kleine openingen waardoor het gereedschap kan vallen? Als dat het geval is, moeten ze dienovereenkomstig worden beveiligd.

Verdere risico’s

Naast de reeds genoemde gevarenplekken op het dak zijn er nog andere gevaren waar u zich bewust van moet zijn. Deze omvatten onder andere:

 • Gevaarlijke materialen op het dak.
 • Weersomstandigheden – onder verschillende weersomstandigheden kan de dakbedekking verschillende gevaren opleveren.
 • Beperkte toegang tot het dak: Wie moet er op het dak lopen? Is het toegankelijk voor één persoon of voor meerdere personen? Wat is het contact tussen de medewerkers die zich momenteel op het dak bevinden?
 • Reddingsconcept – Na een val is het te laat om een reddingsplan te ontwikkelen.
 • Andere gevaren die specifiek zijn voor uw dak.

Dit artikel is bedoeld om u een kort overzicht te geven van welke delen van het dak bijzonder gevaarlijk zijn. Vergeet echter niet dat verschillende soorten daken verschillende risico’s hebben, die we in dit artikel niet hebben genoemd en die altijd afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Zorg ervoor dat alleen gekwalificeerde personen de risicobeoordeling op uw dak uitvoeren.