Zoals alles hebben ook schuifdeuren voor- en nadelen. Deze worden hieronder kort uiteengezet om te helpen bij de besluitvorming voor of tegen een glazen schuifdeur.

Duurzaamheid

Als je kiest voor een hoogwaardige glazen schuifdeur, creëer je een blijvende waarde in je eigen vier muren. Hoogwaardige schuifdeuren zijn duurzaam en passen, als je een goed ontwerp kiest, ook goed bij verschillende interieurstijlen. Als ze eenmaal geïnstalleerd zijn, hoef je er lange tijd niets meer aan te doen, afgezien van de relatief eenvoudige verzorging en het onderhoud. Dit betekent dat het tijdrovende onderhoud dat een houten deur regelmatig nodig heeft (schuren, lakken) niet nodig is als de sfeer op peil is.

Ontwerp en visueel effect

Een glazen schuifdeur opent vele ontwerpmogelijkheden. Ze veranderen het visuele effect van kamers enorm en geven ze een ruimtelijk gevoel. Bovendien laten ze licht door de verschillende kamers stromen en zetten zo een helder accent in woonruimtes. Ze komen altijd fris en open over.

Zelfs als je kiest voor een versie met satijnglas om in gesloten toestand privacy mogelijk te maken, blijft het gevoel van helderheid en openheid bestaan. In tegenstelling tot een gesloten dichte deur is een gesloten glazen schuifdeur geen belemmering voor licht.

Ruimtebesparend

Een glazen schuifdeur kan ruimtebesparend worden geïnstalleerd. Dit kan een echt voordeel zijn, vooral in strak ontworpen kamers, en nieuwe ruimte creëren. Dit is natuurlijk een belangrijk aspect in smalle doorgangen of kleine kamers.

Nadelen door zwaarder glas tijdens de installatie

Een van de nadelen van glazen schuifdeuren is hun relatief hoge eigen gewicht. Ze zijn meestal zwaarder dan hout of natuurlijk acrylglas. Aan de ene kant zijn ze ingewikkelder te installeren en zijn er meestal twee mensen nodig om ze veilig te installeren. Anderzijds kan hun zwaardere gewicht speciale eisen stellen aan het montageoppervlak. Met deze factoren moet in de planningsfase rekening worden gehouden en kunnen de installatie van een glazen schuifdeur bemoeilijken. In de regel zijn de meeste ondergronden echter geschikt voor installatie. Raadpleeg bij twijfel je vakhandelaar.

Geluidsontwikkeling

In tegenstelling tot een houten deur isoleert een glazen deur slechts in beperkte mate geluid. Speciale isolatie en het gebruik van speciaal bewerkt glas zijn nodig om goede geluidsisolatiewaarden te bereiken. Bovendien gaat dit samen met meer bijzondere schuifdeursystemen, zoals omlijste ontwerpen. Er zijn echter andere gebieden van geluidsontwikkeling die van tevoren moeten worden bekeken.

Geluidsontwikkeling door inherente beweging

Hout en glas bewegen. Afhankelijk van de sterkte van de montage en het systeem kan glas een klein achtergrondgeluid ontwikkelen. Dit is meestal niet bijzonder luid in het dagelijks leven, maar gaat op in het achtergrondgeluid van de omgeving. Als je daar echter bijzonder gevoelig voor bent, is een glazen schuifdeur misschien niet de juiste keuze voor jou. Tegenwoordig, en met de modernere systemen, speelt dit aspect echter een nogal ondergeschikte rol.

Geluid veroorzaakt door impact tegen eindstops

Het openen en sluiten van een glazen schuifdeur veroorzaakt ook geluid. Om te voorkomen dat dit te sterk wordt, is het aan te bevelen de Soft Stop technologie te gebruiken. Deze eenvoudige technologie voorkomt dit geluid omdat de ruit niet tegen de eindaanslag botst.

Trillen van het glas door beweging

Het glas van een glazen schuifdeur trilt. Veel mensen kennen dit waarschijnlijk van de glazen inzetstukken in oude keukenbuffetten, die niet helemaal vast zitten. Zelfs bij deze, bijvoorbeeld in de stad als er een vuilniswagen, vrachtwagen of soortgelijk voertuig vlak langsrijdt, worden de trillingen van de vloer overgedragen op het glas en begint het te trillen. Dit kan ook gebeuren als kinderen stoeien, huppelen, direct op de vloer springen en de schijven schudden. Ook bij een glazen schuifdeur is een minimale trilling niet uit te sluiten als het montagevlak beweegt. Bij een goede installatie zal deze beweging echter veel minder zijn dan bij oma’s oude keukenbuffet. Maar een glazen schuifdeur zal niet helemaal vrij zijn van zijn eigen geluid.

Op dit punt kan men openlijk de vraag stellen – wat maakt geen geluid als het een beetje beweegt?

Mag ik als huurder een schuifdeur plaatsen?

Een huurwoning die bijvoorbeeld alleen een doorgang biedt tussen de keuken en het woongedeelte, maar geen middelen om die af te sluiten, kan door de huurder als onaangenaam worden ervaren. Als je het idee hebt dat je de situatie snel kunt verhelpen met een glazen schuifdeur, moet je dit met je huisbaas bespreken. De verhuurder is geenszins verplicht om bij te dragen in de kosten van zo’n installatie, maar hij kan bereid zijn om te praten.

Als de verhuurder niet geïnteresseerd is in het plaatsen van een schuifdeur, hoeft de huurder niet inactief te blijven. Hij kan zeker een aan de muur gemonteerde schuifdeur installeren. Het belangrijkste is dat hij het snel en gemakkelijk kan verwijderen. Na verhuizing moet de huurder de flat in zijn oorspronkelijke structurele staat kunnen herstellen. Om deze reden zou een schuifdeur in de muur eenvoudigweg te duur zijn in een huurperiode als de verhuurder niet ook enthousiast is over het idee. Een glazen schuifdeur aan de muur daarentegen is relatief eenvoudig te installeren en kan ook weer spoorloos verwijderd worden op het moment dat je verhuist. Het gaat dus om een interieurverandering die het gebouw niet verstoort en daarom legaal is.

In het geval van een niet-permanente huuroplossing moeten huurders zich echter afvragen of de financiële uitgaven het eigenlijk wel waard zijn. Om ondubbelzinnige duidelijkheid te krijgen kan men informatief advies en hulp inwinnen bij een van de huurdersverenigingen en/of een advocaat. Zij zullen je voorzien van correcte informatie.

Prijzen van een glazen schuifdeur

De prijs van een glazen schuifdeur hangt af van veel bepalende factoren. Zo zijn de maten, de dikte van het glas, het type glas (ESG of VSG) en de uitrustingsvarianten een doorslaggevende factor in de uiteindelijke prijsstelling. Een andere belangrijke factor is het optische ontwerp van de ruit. Ook hier kan de klant voor aanzienlijke kosten komen te staan. In elk geval is het de moeite waard om de verschillende aanbieders te vergelijken.