Wat heeft verwarming gemeen met ijs? Warmte en kou – een onverzoenlijke tegenstelling? Nee, helemaal niet, want je kunt met ijs ook echt verwarmen. Je bouwgids geeft je uitleg over ijsverwarming. Kun je je verwarming met ijs voorstellen? Discussieer met ons in het forum.

IJs als energiebron

Verwarmen met ijs werkt zowaar. Of beter gezegd, er ontstaat ijs tijdens het verhittingsproces. Alles wat je nodig hebt is een ondergrondse ijsopslagtank, een warmtepomp en een zonthermisch systeem. Er zit een enorme hoeveelheid energie in ijs.

Als het water bevriest, komt er energie vrij. Je kunt je het voorstellen als een handwarmer waarin je het metalen plaatje buigt, de vloeistof kristalliseert en er ontstaat warmte. Deze energie wordt ook kristallisatie-energie genoemd.

Het is precies deze kristallisatie-energie die het ijsverwarmingssysteem met behulp van de warmtepomp benut.

Kristallisatie-energie

Kristallisatie-energie ontstaat wanneer een vloeibare stof, bijvoorbeeld water, vast wordt of bevriest. Als water dat 0 graden koud is ijs wordt, wordt dezelfde hoeveelheid energie geproduceerd als wanneer water dat 80 graden heet is tot 0 graden wordt afgekoeld.

Functie van ijsverwarming

De basis van ijsverwarming is een groot ondergronds water- of ijsreservoir. Het water dat erin zit wordt verwarmd door het zonnesysteem op het dak. De warmtepomp onttrekt op zijn beurt warmte aan het water via slangen die met koelmiddel gevuld zijn, tot het water tot ijs gestold is. Dan begint de cyclus opnieuw en wordt het ijs opnieuw ontdooid met behulp van zonne-energie.

Koelen met ijs

Zo efficiënt als dit verwarmingssysteem warmte wint, zo doeltreffend is het ook voor koeling in de zomer. Er wordt warmte aan het huis onttrokken, die in de ijsopslagtank wordt gevoerd en het ijs doet smelten. Als de verwarming op de koelstand staat, neemt de kamerwarmte het over van het zonnesysteem.

Voordelen van ijsverwarming

In principe werkt een ijsverwarmingssysteem als een klassieke warmtepomp. Zonnewarmte wordt onttrokken aan een medium, het water in de ijsvoorraadtank, en gebruikt voor verwarming.

De onttrokken energie wordt door het compressieproces in de warmtepomp op aangename verwarmingstemperaturen gebracht. Net als bij andere efficiënte warmtepompen, de geothermische warmtepomp bijvoorbeeld, wordt 100 procent verwarmingsenergie opgewekt uit een kwart van de toegevoerde aandrijfenergie.

In tegenstelling tot geothermische warmte heeft ijsverwarming het doorslaggevende voordeel dat er geen kostbaar boor- of puttenbouwwerk met goedkeuringsprocedures nodig is. De betonnen ijsopslagtank is stabiel en vormt geen gevaar voor het grondwater – een veilig, op zichzelf staand systeem.

Bovendien zijn de investeringskosten beheersbaar. Een compleet systeem bestaande uit ijsopslag, regelsysteem en zonnesysteem is verkrijgbaar voor iets minder dan 13.000 euro. Dan is er de warmtepomp en de installatie ervan. Zoals bij alle verwarmingssystemen die op hernieuwbare energie werken, is het de moeite waard naar subsidies te vragen.

Conclusie

De markt voor ijsverwarmingssystemen is nog betrekkelijk klein. De voordelen zijn echter duidelijk en de technologie is beslist toekomstbestendig. Bovendien is ijsverwarming geschikt voor zowel commerciële als particuliere woningen, vanwege de verschillende afmetingen van het ijsopslagvat. De relatief lage kosten en het hoge energiebesparingspotentieel leiden tot een terugverdientijd van gemiddeld minder dan tien jaar.