Het middelpunt van het leven van senioren en vooral van zorgbehoevenden is de verpleegkamer. Dit is waar ze de meeste tijd doorbrengen. Daarom moet het voor hen huiselijk en comfortabel ingericht zijn.

Voor verzorgers daarentegen is het belangrijk dat zij functioneel uitgerust zijn. Een seniorenbed, het meubilair en de overige inrichting moeten aan beide behoeften voldoen.

DEFINITIE: VERPLEEGKAMER

De verpleegkamer is een mengeling van een ziekenhuiskamer en de slaapkamer thuis. Het is bedoeld voor mensen die verpleegkundige zorg nodig hebben en thuis worden verzorgd.

Het moet een aantrekkelijke, vertrouwde ruimte zijn met geschikte apparatuur voor zorg – functioneel maar niet steriel.

De verzorgingskamer moet zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de vroegere stijl van inrichting van de oudere. Uw eigen meubels, foto’s, memorabilia, enz. kunnen in dit verband zeer nuttig zijn. Het is belangrijk te bedenken dat de ruimte waarin de zorg wordt verleend, moet worden beschouwd als een essentieel en mogelijk nieuw middelpunt van het leven van de zorgontvanger.

PLANNING

De planning van de verzorgingsruimte speelt een cruciale rol. Het moet worden aangepast aan de zeer uiteenlopende behoeften van de patiënt, zijn ziekte, zijn individuele beperkingen en de verzorgers die voor hem zorgen.

Vloerbedekking, ligging, verzorgingsbed en verzorgingsgerei zijn slechts enkele aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de verhuizing of de inrichting. Idealiter wordt de senior al in een vroeg stadium bij de beslissingen betrokken. Hij of zij zal tenslotte de meeste tijd in de kamer doorbrengen. Het volgende moet in beginsel worden overwogen:

Grootte: de verpleegkamer moet zo groot mogelijk zijn.
Ligging: De kamer mag niet te ver van de badkamer en het toilet liggen en moet deelname aan het dagelijks leven mogelijk maken.
Licht: De ruimte moet voldoende daglicht bieden.
Verwarming en ventilatie: De verpleegkamer moet gelijkmatig worden verwarmd en goed worden geventileerd.

PLAATS EN GROOTTE VAN DE VERPLEEGKAMER

Als er een mogelijkheid of een keuze van kamers is om een verpleegkamer in te richten, moet deze in de buurt van de badkamer of het toilet worden gesitueerd. Het zou het beste zijn als het drempelvrij bereikbaar is. In het begin zijn senioren meestal nog mobiel genoeg om zelf de kamer te willen en kunnen verlaten. Later blijkt deze omstandigheid gunstig te zijn, bijvoorbeeld wanneer een uitstapje met de rolstoel is gepland.

De kamer moet vrij helder zijn en goed geventileerd. Het moet ook een zekere omvang hebben: tussen 15 en 23 m² is ideaal. Indien mogelijk moet ook de nabijheid van de woonkamer en de keuken in aanmerking worden genomen. Alleen op die manier kan de zorgbehoevende het leven van alledag ervaren.

VLOERBEDEKKING

Heeft de patiënt incontinentieproblemen? Is de behoefte aan persoonlijke hygiëne alleen mogelijk in bed? Dit zijn slechts twee vragen die kunnen rijzen in verband met de vloer van de kamer. In ieder geval zijn vloerbedekkingen aan te bevelen die gemakkelijk en zonder veel tijdverlies kunnen worden schoongemaakt, geveegd en onderhouden.

Bijgevolg moet tapijt dat niet praktisch is, worden vermeden. Tegels, natuursteen, massief houten vloerdelen of laminaatvloeren, bijvoorbeeld, zouden in het geding komen. Bekledingen van kurk en linoleum worden ook beschouwd als geluidsabsorberend en bijzonder goede warmte-isolatoren.

In dit verband moet ook worden vermeld dat struikelblokken die de verpleegruimte niet echt ten goede komen en mogelijk alleen als decoratie dienen, moeten worden opgeborgen of uit de ruimte verwijderd.

INRICHTING EN EISEN VOOR DE VERPLEEGKAMER

Senioren moeten van bij het begin bij het planningsproces worden betrokken. In ieder geval moet eerst de beste plaats voor een verpleegbed worden gekozen. Het moet zo worden geplaatst dat de patiënt kan zien wie de kamer binnenkomt en dat er tegelijkertijd zicht naar buiten is. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat het van alle kanten gemakkelijk toegankelijk is wanneer de behoefte aan zorg toeneemt.

Pas dan moet worden nagegaan welke meubels in de kamer kunnen worden geplaatst waaraan herinneringen zijn gehecht en die de ouderen dierbaar zijn geworden. Het volgende meubilair is nuttig:

 • een verpleegbed
  een nachtkastje: dit moet op wieltjes staan en een uitklapbaar tafelblad hebben (nachtkastje).
 • een fauteuil – misschien de oude favoriete fauteuil van de verzorger en als die de juiste hoogte heeft om zelfstandig op te staan.
  eventueel één of twee stoelen en een tafeltje: de fauteuil en stoelen moeten zo ten opzichte van het verpleegbed worden geplaatst dat oogcontact met de verzorger gemakkelijk mogelijk is en alles er comfortabel uitziet.
 • Een ladekast: Deze biedt ruimte voor het discreet opbergen van verzorgingsmateriaal en op de plank ruimte voor medicijnen.
 • Er moeten planken aan de muur hangen voor de persoonlijke bezittingen van de verzorger. Grote slaapkamerkasten zijn door hun volume meestal ongeschikt voor een verzorgingskamer.

Het verpleegbed

Het bed van de hulpbehoevende moet worden aangepast aan de individuele beperkingen en behoeften. Veel meubilair kan door andere worden vervangen als het onpraktisch lijkt wegens de toegenomen zorgbehoeften. Het verpleegbed moet echter in de kamer worden geïntegreerd zodra het passende zorgniveau beschikbaar is. Dit geeft de bejaarde voldoende tijd om eraan te wennen.

De voordelen van het verpleegbed liggen voor de hand. Enerzijds verhoogt het het comfort op oudere leeftijd door de pijn te verminderen. Anderzijds kan de patiënt zo veel langer van zijn onafhankelijkheid gebruik maken. Voor het verplegend personeel is het verpleegbed veel gemakkelijker te verzorgen – wat op zijn beurt de patiënt ten goede komt.

Het Sociaal Wetboek (SGB) XI stelt duidelijk de voorwaarden vast waaraan moet worden voldaan om een verpleegbed te kunnen aanvragen en laten goedkeuren door het wettelijk ziekenfonds.

 • Het verpleegbed vergemakkelijkt de verpleging van de patiënt.
 • Het draagt bij tot de verlichting van klachten.
 • Het verpleegbed ondersteunt een meer onafhankelijke levensstijl.
 • De plaats van het bed moet zo worden gekozen dat het van alle kanten toegankelijk is. De lichaamslengte van de patiënt is een goede leidraad voor de hoogte van het ligvlak; dit vergemakkelijkt het opstaan en gaan liggen; bij het zitten moeten de benen de vloer bereiken.
 • Een bel of zoemer moet binnen handbereik worden bevestigd. Dit geeft de ouderen de gelegenheid zich bekend te maken of op elk moment om hulp te roepen.
 • In sommige gevallen blijkt een draaibare trapeze zeer nuttig te zijn. Deze is stevig aan de muur bevestigd en helpt bij het opstaan.

Aanvragen van een verpleegbed

De volgende procedure moet worden gevolgd bij het aanvragen van een zorgbed:

 1. De behandelende arts geeft een recept af waarin de noodzaak wordt bevestigd. Het is van essentieel belang op dit voorschrift te vermelden dat het een bed is dat geschikt is voor gehandicapten.
 2. Als de medische dienst al bij u thuis is geweest voor een beoordeling van een verpleegdiploma, kan de noodzaak daar al worden genoteerd.
 3. Met dit voorschrift wordt de aanvraag ingediend bij de verantwoordelijke wettelijke ziekteverzekeringsmaatschappij.
  De verzekeringsmaatschappij controleert en keurt het verpleegbed goed indien nodig.
  Pas nu kan de zoektocht naar of de aankoop van een zorgbed beginnen.

Kleine dingen om je goed te voelen

Een verpleegkamer is in geen geval een steriele kamer. Integendeel, de senioren moeten zich er op hun gemak voelen. Een kleine kast is bijzonder belangrijk voor hen. Deze moet een lade hebben die gemakkelijk bereikbaar is. Zij kunnen dit regelen volgens hun eigen behoeften. Bijvoorbeeld voor het opbergen van brillen, zakdoeken, een spiegel, enz.

 • Er moet een bedlampje op het nachtkastje staan. Dit zorgt ervoor dat senioren hun weg kunnen vinden, zelfs in het donker. Een dia- of urinefles moet ook beschikbaar zijn voor de nacht. Dit minimaliseert het risico van een val op het toilet.
 • Telecommunicatieapparatuur, zoals de noodoproep thuis, telefoon of smartphone, moet vanuit het bed gemakkelijk bereikbaar zijn. De televisie of radio moet ook van daaruit bediend kunnen worden.
 • Een kleine plank kan favoriete boeken en andere voorwerpen op een duidelijk zichtbare plaats presenteren. Er mogen echter niet te veel spullen op staan, zodat de plank gemakkelijk af te stoffen is. Foto’s en kalenders met favoriete motieven van de bewoner mogen niet ontbreken.
 • Het is ook van groot belang dat er voldoende verlichting is, die kan worden gevarieerd voor de zorgtaken en voor een huiselijke sfeer. Een CD-speler en een televisie zouden ook beschikbaar moeten zijn om de bewoner te vermaken of af te leiden als hij of zij niet van bepaalde zorgactiviteiten houdt.
 • Het verpleegbed moet ook een verpleegtafel omvatten die op elk moment in de gewenste positie kan worden gebracht. Er moet ook voldoende bergruimte zijn om kleding en verzorgingshulpmiddelen op te bergen. Voor een gezellige sfeer moet een zithoek worden ingericht waar de patiënt of zijn bezoekers tijd kunnen doorbrengen.

PLANTEN

Groene planten kunnen voor kleurrijke accenten zorgen en leven in de kamer brengen. Zij verhogen het gevoel van welzijn en moeten daarom op een duidelijk zichtbare plaats worden aangebracht.

CONCLUSIE

Bij het inrichten en decoreren van een verzorgingsruimte moet met een aantal zaken rekening worden gehouden. De kamer moet voldoen aan de behoeften van zowel de patiënt als de verzorger.