Met het oog op de voortdurend stijgende olieprijzen vragen veel consumenten zich af of olieverwarming überhaupt nog wel actueel is. Kosteneffectieve en milieuvriendelijke alternatieven zoals een warmtepomp zetten conventionele verwarmingssystemen zoals olieverwarming in de schaduw. Een goede warmtepomp heeft immers 25 procent elektrische energie nodig om 100 procent warmte te leveren.

Eenvoudig gezegd is een warmtepomp een machine die energie uit de omgeving opneemt en die, samen met de aandrijfenergie, reproduceert als nuttige warmte (verwarming, warm water). In tegenstelling tot olieverwarming werkt een warmtepomp met hernieuwbare energiebronnen, waaronder geothermische energie, water, lucht en afvoerlucht.

Toch moet men zijn functionerende olieverwarmingssysteem niet meteen inruilen voor de nieuwere technologieën, maar eerst de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen.

Warmtepomp die warmte uit de aarde gebruikt

De grond is een goede energiebron omdat hij een min of meer constante temperatuur heeft van ongeveer 10°C. Een aardwarmtepomp kan daarom de warmte uit de grond gebruiken om het huis te verwarmen. Een aardwarmtepomp kan dus het hele jaar door werken zonder de hulp van extra warmteopwekkers.

De warmte wordt aan de grond onttrokken via sondes of via collectoren, waarbij de geothermische warmtepomp de beste prestaties vertoont in vochtige grond.

Bodemcollectoren vangen de geothermische energie op en transporteren die via leidingnetten naar de warmtepomp. Het nadeel hiervan is dat de collectoren veel ruimte innemen, want hun oppervlak moet ongeveer tweemaal zo groot zijn als de te verwarmen woonruimte.

Bodemsondes zijn een goed alternatief als de tuin niet veel ruimte biedt of als hij zwaar in de schaduw ligt. Veel van de hierboven genoemde systemen kunnen in de zomer als airconditioningsysteem gebruikt worden, wat een oliegestookt verwarmingssysteem niet kan.
olieverwarmingssysteem niet kan doen.

Warmtepomp die warmte uit grondwater transporteert

Grondwater, met zijn constante temperatuur van ongeveer 10 °C, is een betrouwbare bron van energie. Net als grondwarmtepompen kunnen grondwaterwarmtepompen dus het hele jaar door voldoende warmte leveren, zonder de extra hulp van andere verwarmingssystemen.

En zo werkt het: De warmtepomp onttrekt de warmte aan het grondwater via een zogenaamde “onttrekkingsput” en brengt die over naar het verwarmingssysteem. Het afgekoelde water wordt afgevoerd via een “absorptieput”.

Warmtepomp die warmte uit de lucht pompt

De warmtebron van de luchtwarmtepomp is de omgevingslucht. De technische uitgaven voor deze vorm van warmte-inkoop zijn vrij laag. Een lucht-bron warmtepomp is goedkoop in aanschaf en is bijzonder gemakkelijk te installeren. Het nadeel: in de winter, als er veel warmte nodig is voor verwarming, is de bron net zo koud en kan dus maar weinig warmte afgeven. Elektriciteit moet bijspringen, wat de kosten opdrijft en de ecologische zowel als de economische voordelen van dit type warmtepomp in twijfel trekt.

De lucht-lucht warmtepomp is een bijzondere vorm. Deze worden vooral gebruikt om huizen van hoogwaardige isolatie te voorzien (passieve huizen).

Warmtepomp of olieverwarming

In tegenstelling tot een warmtepomp werkt een olieverwarmingssysteem met een niet-regenererende grondstof, die vooraf vervoerd moet worden. De onderhoudskosten van een olieverwarmingssysteem zijn niet bepaald laag. Bovendien is een warmtepomp, in tegenstelling tot een olieverwarmingssysteem, reukloos, veroorzaakt geen roet en produceert geen vlam.

Niet in de laatste plaats dragen ook de stijgende olieprijzen ertoe bij dat steeds meer mensen een alternatief voor olieverwarming zoeken. Vergeleken met conventionele verwarmingssystemen zoals olieverwarming hebben warmtepompen echter ook enkele nadelen: op erg koude winterdagen bijvoorbeeld moeten ze opnieuw verwarmd worden, en ze zijn ook gebonden aan plaatselijke omstandigheden zoals grondwater- of bodemkwaliteit.

Wat vind je van warmtepomp technologie? Schrijf ons gerust een commentaar op dit artikel of stel je vragen in het forum. Zou een warmtepomp voor jou een alternatief voor olieverwarming kunnen zijn?