Kosten

Home Kosten
Verbouw kosten [av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”] We blijven ten slotte Nederlanders en willen altijd direct weten hoeveel iets dan wel niet moet kosten. Dat is maar goed ook, verbouwen kan veel kosten met zich mee brengen. Vaak valt het ook net wat hoger uit dan je gedacht had. Daarom is het goed om te oriënteren hoeveel welk klusje nou eigenlijk kost. Verbouw kosten Het is moeilijk om te zeggen hoeveel een bepaalde verbouwing jou gaat kosten, maar door de verschillende verbouwingen en klusjes hieronder in onze posts uit te lichten willen wij je wel een zo goed mogelijk idee geven. Op deze manier kan jij je juist oriënteren. Wij zijn bezig om zoveel mogelijk kosten van verschillende verbouwingen en klusjes in kaart te brengen, heb jij suggestie’s? Laat het onze redactie dan weten, die gaan graag op onderzoek uit! Om een echt definitief kosten plaatje te realiseren voor een grote verbouwing, is het toch nog altijd het meest effectief om verschillende offertes op te vragen bij verschillende verbouw bedrijven of klusmannen. Deze kunnen je vaak een redelijk gedetailleerd kostenplaatje schetsen. Let hierbij wel op dat je duidelijk afspraken maakt voor onvoorziene kosten. Laat een klusjesman je een klein handje helpen Klust u zelf in huis en wilt een klein beetje hulp met uw huidige werkzaamheden dan is het helemaal geen gek idee om een ervaren klusjes man even mee te laten kijken en te vragen naar tips en advies. Want wij snappen ook dat een ervaren klusjesman op locatie je alles toch net wat makkelijker en sneller uitlegt dan wij op deze website proberen te doen. Gemiddeld uurtarief tussen de 20-30 euro per uur, met af en toe wat uitschieters er tussen. Iemand die zwart werkt is natuurlijk vaak goedkoper, een bevriende klussers is vaak helemaal gratis(ofnaja, kan je een kratje bier kosten). Hoe worden de aankoop- en bouwkosten van terreinen en gebouwen berekend? Vanuit fiscaal oogpunt zijn “grond” en “gebouwen” verschillende activa en moeten daarom afzonderlijk worden beoordeeld. Hoe worden de aankoopkosten van terreinen en gebouwen berekend? De aankoopkosten van grond bestaan uit de volgende posten: Aankoopprijs Bijkomende kosten (makelaarskosten, grondbelasting, notariskosten voor de notariële akte van de koopovereenkomst, voor de registratie van een bericht van overdracht en voor de overdracht, landmeetkundige kosten) Betalingen aan de buurman van de grond voor zijn toestemming voor de ontwikkeling van de grens (op voorwaarde dat het recht behouden blijft, zelfs als het gebouw wordt gesloopt) Betalingen aan de buurman voor een toegangswegbelasting Bijdragen voor wegbewoners volgens het bouwbesluit Bijdragen voor de eerste ontwikkeling in het kader van het federale bouwrecht (bijdragen voor de aanleg van riolen, aansluitingskosten voor de eerste aansluiting op de riolering, bijdragen voor off-site installaties voor de levering van elektriciteit, gas, water en warmte) Indien bijdragen worden betaald ter vervanging van bestaande apparatuur, kunnen deze in individuele gevallen onmiddellijk worden afgetrokken als inkomensgerelateerde kosten, zelfs als ze op hetzelfde moment als de aankoop worden gedaan. Hoe worden de aankoopkosten voor een ontwikkeld pand berekend? In het geval van bouwrijpe grond kunnen alleen de aankoopkosten van het gebouw worden afgetrokken als bedrijfskosten of inkomstengerelateerde kosten in verband met de bepaling van de inkomsten door middel van afschrijvingen. De aankoopkosten van de grond zijn echter niet aftrekbaar. Dit vereist dat de aankoopkosten worden gesplitst bij de aankoop van een ontwikkeld pand. De verdeling van de aankoopkosten (inclusief bijkomende kosten) gebeurt in verhouding tot de marktwaarde van het gebouw en de grond. Deze verdeling wordt meestal gecontroleerd door het belastingkantoor bij de verwerking van de belastingaangifte. Praktische tip: In de notariële koopovereenkomst kan ook het respectievelijke koopsomaandeel van het gebouw en de grond afzonderlijk worden getoond. Als de verdeling passend is, zal deze worden erkend. De kosten voor het opstellen en registreren van een grondrente en andere fondsenwervingskosten zijn opgenomen in de financieringskosten en vormen geen aankoop- of productiekosten. Als u bij de aankoop van een condominium de pro rata onderhoudsreserve overneemt zonder een aparte bijbetaling te doen, moet u ervoor zorgen dat deze niet in de aankoopkosten van het onroerend goed worden opgenomen. De overdrachtsbelasting kan dus alleen worden berekend op basis van de aankoopprijs minus het reservebedrag. Praktische tip: Vaak worden ook bestaande voorraden (bijv. inbouwmeubilair) overgedragen. Als in het koopcontract staat vermeld welk deel van de koopprijs eraan toe te rekenen is, is er geen grondbelasting op verschuldigd. Hoe worden de productiekosten voor gebouwen berekend? In het volgende overzicht ziet u welke uitgaven in het bijzonder tot de productiekosten van een gebouw behoren. Planning/Productie Bouwvergunningskosten, honoraria van de architect, uitgaven voor de bouwkundige ingenieur, uitgraving van de bouwput, grondstortplaatsen, kosten van de ruwbouw, sanitaire, elektrische en verwarmingsinstallaties, kosten voor de aansluiting van het huis op de elektriciteit, gas, elektriciteit, stadsverwarming, water en riolering, uitgaven voor ramen, deuren, dak, tegels, pleisterwerk, behangpapier, vloeren. Kosten voor de bouw van de garage(s) enz. Eigen bijdragen Uitgaven voor bouwmachines (betonmolen, boormachine, cirkelzaag, enz.) en gereedschap (waterpas, hamer, enz.) zijn fabricagekosten, voor zover de apparatuur tijdens de bouwperiode verbruikt of versleten is. De waarde van de eigen arbeidsprestatie is niet inbegrepen in de fabricagekosten. Diversen Kosten van de kantelceremonie, aansluiting op de breedbandkabel (kabeltelevisie), reiskosten naar de bouwplaats, naar de vaklieden en naar de architect, juridische kosten en proceskosten in verband met bouwaanvragen en bij geschillen met de vaklieden, etc., kosten voor het verwijderen van de helling, kosten voor het installeren van een alarminstallatie, kosten voor een zonwering, bouwkosten van een overstromingsbestendige muur, catering voor de vaklieden, etc. zijn inbegrepen in de productiekosten. Financieringskosten (rente, damnum, notariskosten voor de oprichting en registratie van een grondbelasting) zijn niet inbegrepen in de fabricagekosten. Andere vergoedingen Bijdragen aan de gemeente voor de aanleg van een kinderspeelplaats, afkoopsommen aan de gemeente in verband met de verplichting om garages of parkeerplaatsen te bouwen, enz. Tuin De kosten voor het aanleggen van hagen aan de eigendomsgrenzen en voor het aanleggen van het toegangspad en de oprit van de garage zijn opgenomen in de bouwkosten van een woongebouw. De resterende kosten voor een nieuwe creatie van de

EDITOR PICKS