Er zijn ook bepaalde veiligheidsrelevante aspecten rond een glazen schuifdeur waar u op moet letten. Dit is bijvoorbeeld de uithefbeveiliging op de spanslede, die de schuifdeur veiliger laat lopen en voorkomt dat deze uit de looprail wordt getild. Bij de meeste Europese producten is zo’n uithefbeveiliging standaard. U moet echter even in de lijst kijken om te zien of een dergelijke bewaker is gespecificeerd. De meeste geïmporteerde producten hebben geen lift-out bescherming.

Een ander belangrijk aspect is de kwaliteit van het gebruikte glas. Glas van hoge kwaliteit is duurzamer en veiliger. Ook de kwaliteit van het beslag is een niet te onderschatten aspect van de veiligheid van glazen schuifdeuren. Europese merkfabrikanten voeren controles uit op het samenspel van het beslag en het glas, die een hoog veiligheidsniveau voor de klant garanderen. Maar dit zijn slechts enkele aspecten van de vragen rond de veiligheid van glazen schuifdeuren.

Kan een glazen schuifdeur versplinteren?

Het antwoord op deze vraag is “ja”. In principe kan natuurlijk elk glas breken, ongeacht de dikte ervan en de plaats waar het werd vervaardigd. Dit is in principe ook het geval met massief houten deuren. Afhankelijk van de kracht die wordt uitgeoefend, kan zelfs de meest solide deur worden vernield.

Het kost ook meer kracht om een hoogwaardige glazen schuifdeur te breken. Maar zelfs in dit geval kan een hoogwaardige glazen schuifdeur slechts in beperkte mate worden verbrijzeld. Als het van enkel veiligheidsglas is gemaakt, zou het bij breuk niet in scherpe splinters uiteenvallen, maar in kleine, randloze kruimels. Dit betekent dat het risico op verwondingen gering is, zelfs als de ruit breekt.

Een glazen schuifdeur van gelaagd veiligheidsglas kan niet versplinteren omdat de folies op hun plaats zijn bevestigd. In dit geval is ook het risico op verwondingen minimaal en zijn aspecten zoals tocht uitgesloten doordat het oppervlak ondanks de beschadiging gesloten blijft. Daarom moet een glazen schuifdeur altijd gemaakt zijn van enkel veiligheidsglas of gelaagd veiligheidsglas. Het wordt breukgevoelig wanneer het wordt blootgesteld aan grote kracht en schokken op de randen. De randen, en vooral de hoeken, zijn bijzonder gevoelig voor verbrijzeling wanneer ze aan kracht worden blootgesteld. Als de glazen schuifdeur door een klap of iets dergelijks hevig door elkaar is geschud, moeten vooral de randen en hoeken worden gecontroleerd op splinters.

Glazen schuifdeuren beveiligen

Om een glazen schuifdeur tegen breuk te beschermen, is het noodzakelijk de deur precies aan de omstandigheden aan te passen. De deur mag niet slepen met de randen of altijd ergens tegenaan stoten. Als de schuifdeur en de breedte van de muur zo krap zijn, is het zeker aan te raden eens te kijken naar eventuele aanslagmechanismen van de rails, zodat de ruit bij dagelijks gebruik niet herhaaldelijk tegen de tegenoverliggende muur wordt geslingerd. Uit de praktijktest blijkt dat een dergelijke opening zonder stopmechanisme een negatief effect heeft op de veiligheid van de deur. Vooral omdat de hoeken het zwakke punt van schuifdeuren zijn. Tegelijkertijd blijkt uit de praktijktest dat het zwenkend openen en sluiten van de schuifdeur snel ingeburgerd raakt.

Bovendien moet de kwaliteit van alle producten in het systeem hoog zijn. Een ruit van de hoogste kwaliteit is minder duurzaam en veilig met een railsysteem van inferieure kwaliteit dan met een railsysteem van even hoge kwaliteit. Zowel de uithefbeveiliging als de aanslagmechanismen of in het algemeen de duurzaamheid van de produkten dragen in beslissende mate bij tot de duurzame veiligheid van de gehele schuifdeur.