Er worden vaak vragen gesteld over valbeveiliging. Vele daarvan zijn gemakkelijk te beantwoorden – andere gaan hand in hand met externe regels en voorschriften en zijn daarom wat moeilijker te beantwoorden. Wij hebben de meest voorkomende vragen voor u samengevat:

WAT IS VALBEVEILIGING

De betekenis van de term zit eigenlijk al in het stamwoord. Een valbeveiliging beschermt mensen tegen vallen. Een valbeveiligingssysteem is een voorziening die geschikt is om een val in gevaarlijke zones te voorkomen (primaire valbeveiliging) of om personen/materiaal bij een val op te vangen (secundaire valbeveiliging). Gevaarlijke gebieden hoeven niet altijd hoge daken te zijn. In sommige gevallen worden ook ramen, balkons en andere zones beveiligd die valranden hebben en waar de hoogte van de val tot verwondingen kan leiden.

In de technische voorschriften voor arbeidsplaatsen  wordt valbeveiliging gedefinieerd als een “onvermijdelijk doeltreffende voorziening die een val voorkomt, zelfs zonder dat de werknemers daar bewust aan meewerken, bijvoorbeeld een omheining […] of afdekking”.

WIE HEEFT VALBEVEILIGING NODIG?

Met name werkplekken die zich op een hoger niveau bevinden, moeten worden uitgerust met valbeveiligingsapparatuur om de werknemers te beschermen. Daarvoor moet u valbeveiliging kopen. Dit geldt vooral voor werkplekken op platte daken. Werknemers die voor montage- of onderhoudsdoeleinden op het dak werken, worden beveiligd met persoonlijke beschermingsmiddelen en verankerings- of touwbeveiligingssystemen.

WANNEER IS VALBEVEILIGING NODIG

Op werkplekken en verkeerswegen op bouwplaatsen moeten beschermende voorzieningen aanwezig zijn die voorkomen dat werknemers vallen:

1.ongeacht de valhoogte op

a) arbeidsplaatsen op en boven water of op en boven andere vaste of vloeibare stoffen waarin men kan zinken,

b) verkeersroutes boven water of andere vaste of vloeibare stoffen waarin het mogelijk is te zinken,

2. in geval van een valhoogte van meer dan 1 meter bij muuropeningen, blootgestelde trappen en bordessen, en

3. wanneer de valhoogte meer dan 2 meter bedraagt op alle andere arbeidsplaatsen.

In de regel zijn valbeveiligingsmiddelen vereist bij een valhoogte van 2 m of meer. Valbeveiligingen op daken zijn meestal vereist vanaf een valhoogte van 3 m.

De valhoogten liggen echter niet star vast en kunnen individueel variëren, waarbij ook rekening wordt gehouden met de volgende factoren.