De veiligheid en gezondheid en het minimaliseren van de gevaren zijn vandaag de dag belangrijke kwesties. Valbeveiligingssystemen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Daarom heeft de markt voor valbescherming zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Er zijn veel fabrikanten van valbeveiligingssystemen en andere oplossingen voor uw veiligheid – hoe meer keuze u heeft, hoe moeilijker de beslissing. Momenteel worden zowel collectieve als individuele beschermingsoplossingen op de markt aangeboden. Bij collectieve bescherming worden alle personen direct op een dak vastgezet, terwijl bij individuele bescherming meestal tot 3 personen worden vastgezet.

Als u op zoek bent naar valbeveiliging, zult u al snel merken dat individuele bescherming goedkoper is dan collectieve vangrailbeveiliging.

Wat is belangrijk om te weten over touwbescherming?

1. uitrusting

In het geval van relingbeveiliging hebben de personen op het dak geen extra uitrusting nodig. Voor individuele bescherming is klantspecifieke PBM-apparatuur nodig.

2. opleiding

Uitgebreide en periodieke training is nodig om touwbeschermende systemen te gebruiken.

3. inspectie en onderhoud

De leuningbeveiliging, zoals de door ons aangeboden KeeGuard, moet na installatie worden gecontroleerd en vervolgens één keer per jaar. Deze inspectie kan door ons eigen personeel worden uitgevoerd. Bij touwbeschermers moet het gehele systeem en de apparatuur na elk gebruik worden gecontroleerd en meestal één keer per jaar door een door de fabrikant gecertificeerd installatiebedrijf. Vergeet niet dat verkeerd onderhoud of onjuiste opslag van de apparatuur het risico vergroot dat een van de werknemers beschadigde apparatuur draagt en dus wordt blootgesteld aan een hoger risicopotentieel.

4. werklast

De uitrusting moet altijd voor het werk worden gecontroleerd en vervolgens op de juiste wijze worden gedragen. Aan de andere kant kunt u bij het vastzetten van de reling direct aan de slag.

5. kosten

Installatiekosten – Bij veel valbeveiligingssystemen kunnen deze zeer hoog zijn, zodat een goedkoop aangeschaft systeem snel erg duur kan worden.
Vervolgkosten – Bij de aanschaf van touwbeschermingssystemen moeten de kosten van de jaarlijkse training, de inspecties door PBM’s en het onderhoud worden meegenomen. In het geval van collectieve bescherming zijn de enige jaarlijkse kosten die worden gemaakt de kosten voor inspectie van het valbeveiligingssysteem door uw eigen personeel.

Bij de keuze van valbeveiligingssystemen mag niet worden vergeten dat collectieve bescherming altijd de voorkeur verdient boven individuele bescherming. De werkgever is verplicht om een reling te installeren als dat technisch mogelijk is. Een omtreksysteem is de enige maatregel die alle personen op dit dak beschermt.