Nederland is een zeer welvarend land, maar met die welvaart komen toch ook bepaalde problemen. Ons onderwijs systeem behoort tot de beste van de wereld en onze inwoners zijn één van de best geschoolde in Europa. Toch geeft dit ook problemen, aangezien onze economie toch nog altijd wordt bedreigd door een ouder probleem, een tekort aan vakmensen.

Universiteiten

We kunnen zo veel mensen hebben met een diploma in dingen als psychologie, of politicologie, maar als we geen mensen hebben die het belangrijke vakwerk doen dan hebben we alsnog een probleem. Er dreigt een groot tekort te ontstaan in de technische wereld en binnenkort zal de werktuigbouwkundige dus niemand meer hebben misschien die zich kan ontfermen over zijn meterkast vervangen en dan zal de natuurkundige niet ver komen met zijn theorie over hoe de nieuwe meterkast het beste geïnstalleerd kan worden. Hoewel mensen met een universitaire studie of HBO opleiding hartstikke nuttig zijn, kunnen we onze samenleving niet opbouwen met alleen maar mensen die een hoge opleiding hebben genoten.

Slecht imago

Een deel van het probleem ligt hem in het imago van beroepen als elektricien, of bouwvakker. Het zijn beroepen die vaak gezien worden als wat vieze beroepen. In onze samenleving zit toch nog altijd het idee dat bepaalde beroepen een hogere status hebben dan andere beroepen en in dat idee komen vaklui vaak niet zo hoog te staan. Dit is een probleem dat moeilijk op te lossen is, aangezien het sterk verbonden is aan ons meritocratische idee van hoe de wereld dient te werken. Onze economie werkt volgens het recht van de sterkste en de sterkste zijn daarbij de hoogst opgeleiden. Dit imago aanpassen zou een hele goede stap kunnen zijn de goede richting op, maar dit is iets lastigs om te doen en zou vele jaren kosten.

Cultuur ombouwen

Culturele veranderingen zoals deze zijn erg ingewikkeld en kosten vele jaren. Het is iets dat door burgers gedragen moet worden om effect te hebben. Onze samenleving heeft als focus om iedereen gelijke kansen te geven en doordat er de vrijheid is te kiezen voor het beroep dat we willen (tot op zekere hoogte), kiezen mensen minder vaak beroepen die de samenleving als minder waard beschouwd. Het is dus een probleem dat zich alleen goed op kan lossen door de cultuur aan te passen. Dit kan onder andere met campagnes om meer mensen naar bepaalde opleidingen te krijgen en dergelijke, of ook op meisjes focussen voor dit soort beroepen.