• De kosten van tegelverwijdering door een vakman kunnen niet veralgemeend worden. Ruwweg moet je rekenen op tussen de 35 – 50 euro per uur werk. Je hoeft echter niet te betalen voor eventuele schade die tijdens het werk ontstaat.
  • Voor grote oppervlakken en tegels gebruik je best een klopboormachine met een beitelhulpstuk. Anders kun je ook met de hand tegels verwijderen met een beitel en hamer.
  • Het is vervelend, maar niet onmogelijk, om tegels te bewaren terwijl je ze verwijdert. Dit is gemakkelijker voor kleinere oppervlakken en tegels.

Vraag je je af of je oude tegels moet verwijderen of er liever overheen tegelen? Zo verschillend als de tegels zijn, zo verschillend zijn ook de mogelijkheden en de moeite om ze weer van de muur of vloer te krijgen.

Als de esthetiek of/en zelfs de functionaliteit in het gedrang komen, moet je de tegels beslist verwijderen. Hetzelfde geldt voor een tegelvloer met vloerverwarming, want daar overheen betegelen zou het rendement van de vloerverwarming ernstig aantasten.

Als je denkt dat de moeite of het risico te groot is, kun je beter een offerte voor tegelverwijdering vragen aan een plaatselijke aannemer.

Als je het zelf wilt doen, vind je instructies over het verwijderen van tegels en belangrijke veiligheidstips in het volgende artikel op Handwerker.de.

1. kosten voor het verwijderen van tegels

Een vaste prijs kan niet gegeven worden voor het verwijderen van tegels, want meestal wordt per uur betaald. Dit verschilt sterk van streek tot streek en bovendien is de inspanning heel verschillend, afhankelijk van hoe gemakkelijk of moeilijk de oude tegels te verwijderen zijn en hoe voorzichtig te werk gegaan moet worden.

Hier hangt het vooral af van de ondergrondse. Heel oude tegels kunnen in cement gelegd zijn, wat veel meer moeite kost om te verwijderen dan bijvoorbeeld tegels die spaarzaam met tegellijm gelegd zijn. Als het ambachtsbedrijf ter plaatse kan nagaan hoe dit zich individueel gedraagt, wordt een kostenraming mogelijk.

Grofweg kan gezegd worden dat het uurloon, afhankelijk van de streek en het bedrijf, tussen de 35 en 50 euro bedraagt, en daar komen nog kosten bij als reiskosten van en naar de bouwplaats, schoonmaken en puin ruimen.

Een groot voordeel is behalve de overname van het zware werk ook de overname van het risico met schade aan b.v. leidingen of vloerverwarming door de verzekering van het ambachtsbedrijf.

Het handwerksbedrijf zal natuurlijk zijn uiterste best doen om de tegels te verwijderen zonder ze te beschadigen, zodat het geen claim op zijn verzekering hoeft in te dienen.

Gevaar: In het geval van oude tegels kan het goed zijn dat de tegelmortel asbest bevat. Bij twijfel, controleer in elk geval en ga dienovereenkomstig te werk.

2. tegels met vloerverwarming verwijderen

Als je vloertegels over vloerverwarming wilt verwijderen, moet je heel voorzichtig te werk gaan om mogelijke schade te voorkomen. Of je nu een hamer en beitel gebruikt of een hamerboor en beitel hulpstuk: Leid in beide gevallen het gereedschap onder een zo klein mogelijke hoek en gebruik matige kracht.

Om een begin op de vloer te vinden bij het verwijderen van tegels, kun je ofwel beginnen zoals bij het verwijderen van een enkele tegel (zie hieronder), of je kunt een holte zoeken door te tikken en daar beginnen.

Als je niet zeker weet of het zonder schade zal lukken, moet je de vloerverwarming van tevoren uitschakelen en aftappen.

3. tegels verwijderen met een machine?

Er bestaat geen echte “tegelverwijderaar”, maar een hamerboor, een krachtige elektrische spatel of een oscillerend gereedschap met het juiste hulpstuk zijn geschikte gereedschappen om tegels te verwijderen.

Tip: Als je PVC tegels verwijdert, is hete lucht het gereedschap bij uitstek. Een heteluchtdroger kan ook goed werk doen op vastgelijmde linoleumtegels of tapijttegels.

4. speciaal geval – tegels verwijderen zonder te breken

Als je tegels wilt verwijderen en hergebruiken, hangt het ervan af hoe strak ze zijn. Een paar krijgen moet in de meeste gevallen mogelijk zijn. Het bewaren ervan moet vrij moeilijk zijn, tenzij ze op een zachtere isolatielaag zitten, bijvoorbeeld.

Vooral heel oude tegels die nog met mortel volgens de dikbedmethode gelegd werden, zijn heel moeilijk los te krijgen. Maar bij oude tegels, zoals art nouveau tegels en dergelijke, rijzen zulke vragen.

Hoe kleiner het oppervlak, hoe waarschijnlijker het is om met een oscillerend scheidingshulpstuk voorzichtig door de mortel onder de tegel te snijden.

5. verwijder en vervang afzonderlijke tegels.

Als een tegel beschadigd is en er nog vervangers beschikbaar zijn of verkregen kunnen worden, kan hij gemakkelijk vervangen worden.

Er zijn twee mogelijkheden: Ofwel begin je in de buurt van de tegel, vernietig je hem met een beitel en hak je hem van binnen naar buiten weg.

Of je begint met het voegsel rond de tegel. Je kunt hier een oscillerend gereedschap(je) voor gebruiken, of een geschikte oude schroevendraaier als smalle beitel gebruiken.

Zorg ervoor dat je alle achtergebleven lijm en voegsel verwijdert en de plek nat maakt voordat je een vervangende tegel opnieuw met tegellijm gaat voegen. Laat drogen en voeg in.