Regen, wind, onweer: als er weer een storm over het land trekt, is dat behoorlijk lawaaierig. Als je veilig thuis bent, zijn stormen spannend om naar te kijken. Maar wat gebeurt er als er stormschade aan het huis ontstaat? We hebben de belangrijkste verzekeringen hier voor je op een rijtje gezet.

Huiseigenarenverzekering: Stormschade aan het huis

De belangrijkste verzekering voor huiseigenaren is de opstalverzekering. In zijn basisvorm dekt het het huis tegen de volgende drie dingen: Brand, waterschade door waterleidingen en natuurrampen zoals een storm. Stormschade wordt meestal gedekt door de verzekering voor huiseigenaren als de schade veroorzaakt is door windkracht acht of hoger. Stormschade die door de verzekering gedekt wordt, omvat bijvoorbeeld een bedekt dak, kapotte ramen, waterschade door regenwaterindringing of afgerukte delen van het gebouw.

Inboedelverzekering: Schade aan het huis

Als een storm bijzonder hevig is, kan ook binnen in het huis schade ontstaan. Dit omvat ook water dat door een overdekt dak of een gebroken raam binnendringt. In dat geval wordt de inboedelverzekering van kracht. Voorwaarde is dat de schade aan het meubilair niet het gevolg is van nalatigheid. Als je tijdens een storm een raam open liet staan en het werd ingeslagen, kan het zijn dat de inboedelverzekering niet aansprakelijk is.

Een inboedelverzekering dekt alleen inboedel die zich tijdens de storm binnenshuis bevond. Er zijn uitzonderingen voor buiten geplaatste antennes en zonneschermen, voor zover die uitsluitend door de verzekerden gebruikt worden.

Aansprakelijkheidsverzekering kan van toepassing zijn bij stormschade

Het is eerder zeldzaam, maar niettemin mogelijk: Aansprakelijkheidsverzekering kan ook aansprakelijk zijn voor stormschade. Als een verifieerbaar rotte boom door een storm op je eigendom omwaait en schade aan je buurman veroorzaakt, kan je aansprakelijkheidsverzekering aansprakelijk gesteld worden. Dit komt omdat de rotte boom door jou verwijderd had moeten worden en de schade dus door nalatigheid veroorzaakt werd. Hetzelfde geldt als de storm een bloempot van je balkon veegt en schade toebrengt aan andere mensen of voorwerpen.

Bescherming tegen natuurrampen: Aanvullende verzekering tegen stormschade

Een storm kan veel schade aanrichten. Vooral het dak wordt vaak getroffen, bijvoorbeeld als dakpannen loskomen door de wind of als er een boom omvalt. In de regel wordt deze schade gedekt door de woonhuisverzekering van windkracht acht. Maar als een storm tot andere natuurrampen leidt, zoals overstromingen, geldt de normale verzekering vaak niet!

Om je tegen zulke gebeurtenissen te verzekeren, is het de moeite waard een aanvullende verzekering tegen natuurgevaren af te sluiten. Dit kan zowel naast de woonhuisverzekering als de inboedelverzekering aangevraagd worden. Verzekering tegen natuurgevaren beschermt tegen o.a. overstromingen, blikseminslag, aardverschuivingen, lawines, sneeuwdruk of aardbevingen.

Wanneer is de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk voor stormschade?

Opdat een verzekeringsmaatschappij stormschade aan een huis zou dekken, moet aan verschillende voorwaarden voldaan zijn. De storm moet een windkracht van acht of meer bereikt hebben. Schade door hagel is uitgesloten. Verder moet je er altijd voor zorgen dat je huis goed voorbereid is op een storm. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je de nodige reparaties uitvoert en mogelijke bronnen van gevaar, zoals zware, losse voorwerpen op het terras, verwijdert. Want als de verzekeringsmaatschappij nalatigheid van jouw kant kan bewijzen, kunnen ze vervolgens weigeren uit te betalen.