Zoals alle beton is schraal beton een mengsel van grind en cement, maar het heeft bijzondere eigenschappen. We laten je zien wat schraal beton inhoudt en waar je het voor kunt gebruiken.

Schraal beton – de belangrijkste feiten in het kort

  • schraal beton is een bouwmateriaal dat in een aardvochtige toestand wordt uitgespreid.
  • Met een mengverhouding van 1:8 bevat schraal beton minder cement dan gewoon beton.
    Schrala beton is drukbestendig, maar niet geschikt voor statisch dragende onderdelen of funderingen.
  • Schraal beton wordt vooral in de tuin gebruikt voor het bevestigen van randstenen, schuttingpalen, palissaden en kledingrekken. Het wordt ook gebruikt om oneffenheden uit te vlakken en als betonnen bed voor bestrating.
  • De naam schraal beton klinkt op het eerste gezicht wat minderwaardig en men is geneigd zich een dun, “slecht” beton voor te stellen. Het is echter een heel praktisch beton met veel gebruiksmogelijkheden, vooral in de tuin.

Wat is schraal beton?

Schraal beton is een bouwmateriaal, namelijk een aardvochtig mengsel van cement en meestal vrij fijn grind met een korrelgrootte van 0/8 – de grootste kiezelstenen hebben een diameter van acht millimeter. Aan dit mengsel wordt water toegevoegd. Net genoeg om het beton aardvochtig te maken. Het beton wordt dan in deze consistentie gebruikt. Mager beton wordt vooral gebruikt voor de tuin.

Verschil tussen schraal beton en beton

Vergeleken met andere soorten beton bevat mager beton maar ongeveer half zoveel cement (slechts tien procent) en bestaat het voor ongeveer 80 procent uit grind. Dit geeft mager beton ook zijn aards-vochtige consistentie. Conventioneel beton, daarentegen, met zijn hoger cementgehalte en meer water, heeft een zeer vloeibare en dunne consistentie en is vloeibaar. Dit maakt gewoon beton het meest geschikt voor het gieten van mallen en bekistingen, wat met mager beton niet mogelijk is.

Schraal beton kun je het beste mengen met een troffel of schop in een metselaarsemmer of kruiwagen. Een mengmachine zoals die gebruikt wordt om dekvloeren of andere soorten beton te maken is natuurlijk verleidelijk eenvoudig en werkt even goed met schraal beton, maar het verleidt je ook om meer water dan nodig aan het mengsel toe te voegen. Dit komt omdat schraal beton niet zo gemakkelijk uit de mengmachine te kiepen is als vloeibaar beton.

Wat is de samenstelling van schraal beton?

Schraal beton kan men heel goed en zonder problemen zelf schraal beton mengen. Om het te maken neem je ongeveer acht eenheden grind op één eenheid cement. Als je wilt dat het beton bijzonder fijnkorrelig is en ook heel nauwe holtes vult, meng er dan grof zand in plaats van grind. Dit heeft een korrelgrootte van 0/4 of 0/5.

Gebruik je nog minder water in de mengverhouding van schraal beton, dan wordt het beton zogenaamd drainagebeton, waarin de kiezelsteentjes slechts sporadisch met elkaar verbonden zijn en zo water doorlaten.

Wat zijn de eigenschappen van schraal beton?

Vergeleken met andere soorten beton is mager beton vrij goedkoop, omdat het geen speciale toeslagstoffen bevat en grind is over het algemeen goedkoop met een prijs van 10 tot 15 euro per ton. Daarom is het beton zo gemakkelijk te produceren en is het ook het meest geschikt voor grotere oppervlakken, bijvoorbeeld als opruimlaag in een bouwput of onder bestrating en andere oppervlakken.

Schraal beton is drukvast en wordt gebruikt als opvul- en steunmateriaal. Vanwege zijn sterkte is het echter niet bestand tegen zware belastingen en daarom niet bedoeld voor statisch dragende delen of als betonnen fundering voor een gebouw. In de regel wordt hij niet versterkt met stalen matten of stalen staven. Dit gebeurt hooguit als het beton als schone laag gebruikt wordt.

In tegenstelling tot ander beton, zoals chapebeton, kan schraal beton niet gekocht worden als instant mengsels in zakken waaraan je alleen water hoeft toe te voegen. Schraal beton wordt gemengd of, in het geval van grotere hoeveelheden, geleverd door een mengmachine.

Wat doe je met schraal beton?

Door zijn druksterkte is schraal beton bij uitstek geschikt als materiaal voor steunen en invullingen. Je kunt ze gebruiken om graskanten te ondersteunen en vast te zetten, of stoepranden voor bestrate plaatsen of bloembedden. Je kunt het beton ook gebruiken om oneffenheden in de grond uit te vlakken en het gebruiken als onderconstructie voor bestratingsvlakken en de afzonderlijke stenen recht in de grond leggen.

Dit maakt het gebied heel stabiel en spaart grind als onderbouw. Deze laag moet echter niet helemaal weggelaten worden, want het grind is nodig als drainage, vooral in grond die al waterdoorlatend is, zoals klei. Om te voorkomen dat het schraal beton te snel droogt of uithardt, moet je het zo mogelijk alleen in delen mengen en aanbrengen. Dit maakt langere pauzes in het werk mogelijk.

Door zijn sterkte is schraal beton het meest geschikt voor het bevestigen, ondersteunen en opvullen van palissaden met een hoogte van meer dan 50 centimeter en voor het inbetonneren van afrasteringspalen voor hogere omheiningen. Het gat moet vorstvrij zijn met een diepte van 60 tot 80 centimeter, zodat de palen ook na jaren nog stevig in de grond verankerd zijn.

Als je maar een paar palen wilt zetten, kun je zelfs het schraal beton direct in het gat mengen en de geslepen paal erin drukken en het beton met een andere paal of een lat rondom de geplaatste schuttingpaal aandampen.

Schraal beton is ook vaak de methode bij uitstek voor grote openingen, bijvoorbeeld bij het opvullen van zwembadmuren. Dit telt al snel op tot een behoorlijk volume, dus is het beter het beton meteen te laten bezorgen. Als het beton aankomt, moet het snel gebeuren, zodat de afzonderlijke lagen beton stevig aan elkaar hechten. De helpers moeten dus klaar staan en het ingegoten beton aan stampen.

Hoe wordt de vereiste hoeveelheid berekend?

Voor kleine bouwprojecten, zoals schuttingpalen, meng je het schraal beton beetje bij beetje en vul je het meteen in het gat. Maar zodra je het beton moet bestellen, moet je de hoeveelheid beton weten die je nodig hebt. Om dit te doen heb je eerst het volume nodig dat gevuld moet worden. Meet de te vullen oppervlakte in meters en vermenigvuldig de waarde met de geplande hoogte of dikte van de betonlaag, ook omgerekend in meters. Dit is dan de totale hoeveelheid mager beton die nodig is. Het is beter het beton zelf te mengen voor minder dan twee kubieke meter, want het is nauwelijks de moeite waard het te bestellen en te laten bezorgen.

Als je schraal beton mengt, bepaal je dan de behoefte aan grind en cement met behulp van de verhouding 1:8. Schraal beton heeft een dichtheid van een goede 2000 kg / m³ of 2 kg/dm³. Als het beton bestaat uit een achtste cement, heb je dus 2000 kg / 8 kilo cement nodig per kubieke meter vulvolume, dat is 250 kilo. Omgekeerd krijg je 200 kilo mager beton (25 x 8) uit 25 kilo cement.