De richting waarin het laminaat gelegd wordt bepaalt het effect van de nieuwe laminaatvloer. Als de legrichting niet gunstig is, kan zelfs het mooiste laminaat er goedkoop en kunstmatig uitzien. Als het licht in de vloer wordt weerkaatst en de naden donkere schaduwen werpen, is de visuele indruk van de nieuwe laminaatvloer snel verpest. In welke richting moet je het laminaat leggen om een perfect effect te krijgen. Kruislings leggen en in de lengte leggen van laminaat – we geven de beste tips voor de beste legrichting.

Patroon en effect – het nieuwe laminaat optimaal leggen

Als laminaatvloer verkeerd gelegd wordt, kan zelfs de aantrekkelijkste inrichting niet haar volle effect ontplooien. Bij de aankoop moet rekening gehouden worden met de richting waarin de laminaatvloer gelegd moet worden. Moet de vloer de ruimte visueel uitrekken of samendrukken? Bij het leggen van laminaatvloeren speelt de lichtinval een grote rol: de naden tussen de laminaatpanelen moeten later zo min mogelijk zichtbaar zijn. Als de kamer niet precies haaks is of als palen en houten steunen uit de vloer steken, moet het legplan voor het nieuwe laminaat de onderbrekingen in de kamer compenseren. Oude houten kozijnen, brede deurkozijnen, hoeken, randen en de helling van de muren bepalen ook de optimale legrichting voor de laminaatvloer.

Welke richting moet laminaat gelegd worden – dit zijn de criteria

De richting waarin de nieuwe laminaatpanelen gelegd worden is geen kwestie van smaak. Vaak beginnen mensen echter pas na te denken over het leggen van de nieuwe laminaatvloer als ze die spontaan gekocht hebben. Het is de plaatsing van de afzonderlijke panelen die bepalend is voor de indruk en het effect van de nieuwe vloer. Ook al lijkt hoogwaardig laminaat bedrieglijk veel op een houten vloer, het zijn toch de afzonderlijke panelen die de ruimte zijn nieuwe effect geven. Zelfs kleine schaduwen van de voegen of lichtreflecties op de vloer kunnen de algemene indruk beïnvloeden. De lichtinval en de lichtomstandigheden in de kamer zijn doorslaggevend voor de ideale legrichting van laminaatvloeren: als de zonnestralen op de nerf vallen, kan het laminaat zijn werking ten volle ontplooien.

Laminaat vloeren leggen in de goede richting – dit zijn de mogelijkheden

De richting waarin de afzonderlijke panelen ten opzichte van de wanden gelegd worden, heet de laminaatlegrichting.

  • In de lengterichting: De afzonderlijke panelen lopen evenwijdig aan de lange zijde van de kamer.
  • Dwarsrichting: Panelen liggen met hun lange zijde tegen de kortste zijde van de kamer.
  • Diagonaal: Het laminaat loopt niet haaks op de korte of lange muur, maar dwars op de kamer.

Een algemene regel voor de plaatsingsrichting van het laminaat is: Uitlijnen op het raam, d.w.z. op de primaire lichtbron. In de meeste gevallen is dit eigenlijk de beste richting om de laminaatpanelen te leggen. Als er schuine plafonds in de kamer zijn, of in kamers met meerdere ramen en verschillende lichtinvallen, kunnen andere legrichtingen voor de laminaatvloer voordeliger blijken te zijn.

Wat doet de legrichting van laminaatvloeren

Een plankenvloer kan kamers groter en langer doen lijken. Het licht in de kamer mag de vloervoegen niet nog meer doen opvallen. Ook de inrichting van de laminaatvloer moet er in de kamer zo indrukwekkend mogelijk uitzien. Als de vloer er als een gesloten oppervlak uitziet, is hij nauwelijks van echt hout te onderscheiden. Loopt het laminaat daarentegen haaks op de lichtinval, dan worden de voegschaduwen bijzonder opvallend: hoe lager de zon staat, hoe zichtbaarder ze worden. Hoewel dit de kamer meer diepte kan geven, kan het laminaatpatroon in de lichtinval ook golvend lijken. Bij de planning van het laminaat moet al rekening gehouden worden met de lengte en breedte van de panelen, het gekozen laminaatdecor en de toekomstige legrichting van de laminaatvloer. Bij bijvoorbeeld tegel PVC dan heb je hier geen keuze in.

Afgestemd op de kamer – de beste richting voor het leggen van laminaatvloeren

Kleine kamers uitrekken of lange kamers verdichten – de plaatsing van de nieuwe laminaatvloer kan kleine kamers groter doen lijken en ongunstige ruimte-indelingen compenseren. De lange smalle gang mag echter beslist niet uitsluitend in de “dwarsrichting” gelegd worden. Lange laminaatpanelen zorgen voor een natuurlijke vluchtrichting in de lange kamer zonder natuurlijke lichtbron. In de lengterichting gelegde laminaatpanelen trekken een uitlijningslijn en benadrukken visueel de vorm van de ruimte.

Leg laminaat over – de smalle gang lijkt optisch breder

In kamers met kunstlicht als primaire lichtbron kan de hoeveelheid licht die de kamer binnenkomt meestal verwaarloosd worden. Maar ook de soort kunstlichtbron speelt een rol en kan zowel een gunstig als een ongunstig effect hebben op de totaalindruk. Als de gang in de dwarsrichting gelegd wordt, lijkt hij korter. De visuele verruiming van de kamer die met de laminaat legrichting bereikt wordt, kan zo een door en door aantrekkelijk effect hebben. De lengte en breedte van de gang en de afmetingen van de laminaatpanelen spelen een belangrijke rol bij het beoordelen van de totaalindruk. Goed of fout – de optimale plaatsingsrichting voor het laminaat kan moeilijk in het algemeen beantwoord worden. Persoonlijke smaak en de individuele omstandigheden in de kamer – samen met de afmetingen van de laminaatpanelen en de inrichting ervan – geven de mogelijkheden voor de beste plaatsing van de laminaatvloer.

Aantrekkelijke laminaatdecors mooi aangelegd

Bij het leggen moeten alle panelen zo gelegd worden dat geen stuk korter is dan 30 centimeter. Bij het leggen moet een verspringing van minstens 20 procent van de lengte van de laminaatplaat in acht genomen worden. Dus als het laminaatpaneel 20 centimeter breed is en 100 centimeter lang, moeten de aangrenzende panelen elkaar overlappen met een verspringing van minstens 20 centimeter. Bij breed laminaat is de verhouding hetzelfde. Nog een algemene regel: hoe groter de overlapping, hoe natuurlijker de laminaatvloer er uit zal zien.

Laminaat leggen – welke kant op met oude vloerplanken

Als de nieuwe laminaatvloer op een oude vloerplank gelegd wordt, worden de nieuwe laminaatpanelen altijd haaks op de lengterichting van de oude vloerplank gelegd. In dit geval wordt de plaatsingsrichting bepaald door de ondervloer. Als je echter besluit de nieuwe laminaatplanken in een andere richting te leggen, kun je laminaatplanken kiezen die aanzienlijk breder zijn dan de oude planken op de ondervloer.

Proefleggen – de praktische test voor de legrichting van het laminaat

Pak een paneel van de nieuwe laminaatvloer uit en leg het in de lengte en dwars in de kamer zonder de verpakkingsfolie. Als bij wijze van proef verschillende panelen tegen elkaar gezet worden, zoals bij kliklaminaat, kunnen ook de naden gesimuleerd worden. In de loop van de dag laat de lichtinval het effect van de nieuwe laminaatvloer zien. Hoe groter het testoppervlak, hoe realistischer het effect van de nieuwe laminaatvloer en dus de optimale legrichting kan worden bepaald.