Een lekkage kan enorm onverwachts zijn. Een waterlek is erg klein, waardoor het vaak langere tijd duurt tot de bewoners de lekkage opmerken. Helaas heeft de lekkage op dat moment al veel schade veroorzaakt. Om verdere schade te voorkomen, is het essentieel om adequaat te handelen. Het contacteren van een dakdekkersbedrijf is al voldoende.

Er zijn diverse soorten lekkages. Daarbij hebben niet alle lekkages een overeenkomende oorzaak. Om te ondervinden met welke lekkage uw woning kampt, delen wij in dit artikel de meest voorkomende soorten lekkages.

Daklekkage

Een daklekkage komt regelmatig voor. De lekkage kan op meerdere manieren ontstaan. Hieronder delen wij drie veelvoorkomende oorzaken van een daklekkage:

  •       Dakpannen 

Zodra dakpannen niet goed op elkaar aansluiten of gebreken vertonen, kan dit in korte tijd leiden tot een waterlek. Hierbij is er een onderscheid tussen schuine en platte daken. Het opsporen van een daklekkage is voornamelijk bij een schuin dak erg lastig, doordat de vochtplek op een andere plek zichtbaar is dan het lek zich daadwerkelijk bevindt. 

  •       Daklood

Daklood bij schoorstenen en dakkapellen zullen op termijn slijten. Indien het daklood niet tijdig wordt vervangen, zal het daklood dermate slijten dat het water naar binnen zal laten. Hieruit zal een waterlek ontstaan.

  •       Dakgoot

Een dakgoot is enorm belangrijk om regenwater af te voeren om een waterlek te voorkomen. Helaas wordt de dakgoot regelmatig verstopt door bladeren, takjes en ander vuil, waardoor de dakgoot zal verstoppen. Op termijn zal het regenwater zich ophopen, doordat het water niet afgevoerd kan worden, en een waterlekkage veroorzaken. 

Lekkages in de badkamer

Ook een lekkage in de badkamer is een veelvoorkomende situatie. Rondom de badkamer lopen veel waterleidingen, wat in veel gevallen grote invloed heeft op de waterlekkage. Hieronder delen wij  drie oorzaken van een lekkage in de badkamer.

  •       Kapotte waterleiding of cv-leiding

Indien een waterleiding of cv-leiding is beschadigd of achterstallig onderhoud vertonen, zal dit direct tot een waterlek kunnen leiden. Daarbij kan het voortdurend afvoeren van warm en koud water ook leiden tot een kapotte cv-leiding. 

  •       Slecht voegwerk

Indien voegwerk beschadigd of slecht gelegd is, zal het water zich ophopen. Dit zal op termijn een waterlekkage veroorzaken. 

  •       Loszittende badkamertegels

Indien de badkamertegels los liggen, kan water zich gemakkelijk onder de tegels ophopen. Dit kan ook grote invloed hebben op een lekkage. 

Lekkages in de waterleiding

Een lekkage in een waterleiding komt ook regelmatig voor. Hieronder delen wij drie oorzaken van deze situatie.

  •       Verkeerd aanleggen. 

Zodra waterleidingen op een verkeerde wijze zijn aangelegd, zullen de leidingen niet goed op elkaar aansluiten. Het water kan hierdoor gemakkelijk uit de leidingen druppelen en waterschade veroorzaken. 

  •       Beschadigingen

Beschadigingen aan een waterleiding kan grote gevolgen hebben. Daarbij kan het ook mogelijk zijn dat de bewoners, tijdens het klussen, per ongeluk een waterleiding raken. Hierna volgt vaak waterschade. 

  •       Vorstschade

Gedurende de koude dagen kan stilstaand water in een waterleiding bevriezen en daardoor uitzetten. In deze situatie is het mogelijk dat de waterleiding knapt. Zodra het water weer ontdooit, zal het uit de gebroken leiding druppelen.