Wat betreft de installatie zijn er ook verschillende mogelijkheden voor schuifdeuren, zoals reeds vermeld. Deze vereisen echter ook planning en zo nodig herbewerking van de fundamenten.

Draagkracht van het montageoppervlak

Bij montage aan de muur moet het draagvermogen van het montageoppervlak vooraf gecontroleerd worden. De glazen schuifdeuren brengen per element immers een trots dood gewicht met zich mee, dat een muur ook permanent moet kunnen houden. Immers, alleen een goede ondergrond zal een glazen schuifdeur duurzaam kunnen houden. Als de onderlaag daarentegen poreus is, moeten de plannen veranderd worden. In dit geval is ofwel een versterking van het montagegedeelte of een overgang naar een verborgen montage met behulp van een muurplaat, die ook meer steun biedt, een optie.

Versterking van het installatiegebied

Als je de schuifdeur aan de muur wilt monteren en er helaas achter bent gekomen dat het montagevlak niet of slechts gedeeltelijk draagkrachtig is, kun je het versterken met verschillende constructieve maatregelen. Hiervoor is bijvoorbeeld het gebruik van versterkende montagewanden of versterkende steunprofielen geschikt. Bij gipsplaatwanden, de zogenaamde noppenwanden, is het aan te bevelen dwarsbalken/profielen te gebruiken in het montagegedeelte. Verder kunnen en moeten er tijdens de profielmontage geluidsabsorberende profielen tussen worden geplaatst. Verder wordt het onvoorwaardelijke gebruik van dubbel beplankte studwanden (gipsplaat dubbel gemonteerd) aanbevolen. In zo’n geval moet je echter ook een specialist raadplegen. Er is in elk geval een goede oplossing voor deze gebieden, maar alleen de specialist met zijn ervaring en kennis zal met succes tot zo’n uitvoerbare oplossing leiden. Toch kunnen glazen schuifdeuren ook zelf gemaakt worden met een beetje handigheid.

De installatie/schuifruimte waterpas zetten

Vooral in oudere gebouwen hebben glazen schuifdeuren vaak het probleem dat de wanden niet recht zijn. Het is echter absoluut noodzakelijk om een vlakke ondergrond te hebben voor de installatie van de looprails, omdat de schuifdeur anders uit zichzelf zou kunnen gaan bewegen. Daarom moet de installatiebasis tijdens de installatie waterpas of onderbouwd zijn om een egaal niveau te bereiken. Bovendien zijn oneffenheden aan de muurzijde altijd zichtbaar door de transparantie van glas en kunnen ze een slecht en onprofessioneel uitgevoerde indruk geven. De installatie of schuifruimte moet daarom vooraf dringend gecontroleerd worden op vlakheid. Als dit niet het geval is, is het de moeite waard om het oppervlak voor de installatie te repareren. Voor dit doel zijn er bijvoorbeeld gipsplaatwanden met dubbele of driedubbele beplanking. Zulke muren kunnen relatief snel en gemakkelijk worden opgetrokken.

Overbruggingsframes

Bij bestaande kozijnen die op de muur rusten, is de eenvoudigste optie een schuifdeursysteem te kiezen met een grote wandafstand. Dit betekent dat de oude frames niet gebruikt worden. In dit geval loopt de schuifdeur voor het oude ongebruikte deurkozijn. Het is belangrijk dat de schuifdeur voldoende ruimte heeft tussen het glasoppervlak en het kozijn (meestal minstens 4/5 mm). Verder moet rekening worden gehouden met de plaatsing van de vloergeleider. Het is vaak mogelijk om deze offset in de doorgang te installeren, omdat de schuifdeur meestal een bepaalde afstand in deze doorgang blijft, zodat hij bereikbaar is.