Het KfW-Efficiëntie-Huis 40 (afgekort: KfW 40-Huis) beschrijft een bijzonder energiebesparende bouwnorm. De gebouwen verliezen nauwelijks warmte en dekken de lage vraag zeer efficiënt. Bouwers van een KfW-Efficiëntie-Huis 40 profiteren weliswaar sowieso van minimale verwarmings- en energiekosten, maar ontvangen bovendien een aantrekkelijke subsidie van de staat. Zo is er een aflossingssubsidie van maximaal 30.000 euro van de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Aan de planning en de bouw van een KfW 40-woning worden echter hoge eisen gesteld.

KfW 40 en KfW 40 Plus: een overzicht van de vereisten

Huidige kennisgeving:De programma’s verstrijken eind juni 2021. Daarna wordt de federale subsidie voor efficiënte gebouwen van kracht. Dit betekent dat er vanaf 01.07.2021 ook nieuwe financieringspercentages en kerngegevens voor het KfW 40-huis zullen zijn.

Het KfW-efficiëntiehuis is een technische norm voor gebouwen die door de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) is ingevoerd. Zo stelt de staatsbank voor ontwikkeling criteria vast voor de energie-efficiëntie van nieuwe en gerenoveerde gebouwen. Degenen die aan deze criteria voldoen, ontvangen aantrekkelijke subsidies. Deze zijn bijvoorbeeld beschikbaar in de vorm van subsidies of leningen met terugbetalingssubsidies voor energie-efficiënte renovatie (KfW-programma 430 en 151). De bank bevordert nieuwbouw via KfW-programma 153 met laagrentende leningen en aflossingssubsidies tot 30.000 euro.

Het codenummer staat voor de energie-efficiëntie van een gebouw

De bouwnorm “KfW-Efficiëntie-Huis” wordt altijd aangevuld met een codenummer, in dit geval “40”. De waarde geeft aan hoe efficiënt een gebouw is in vergelijking met een nieuw gebouw volgens de energiebesparingsverordening (momenteel EnEV 2014). Eenvoudig gezegd betekent dit dat de primaire energiebehoefte van een KfW 40-woning 40 procent bedraagt van die van een nieuwbouwwoning – met andere woorden, het is 60 procent beter. Tegelijkertijd moet het transmissie-warmteverlies de EnEV-grenswaarde voor nieuwbouw met ten minste 45% overschrijden. De volgende tabel geeft een overzicht van de eisen.

Primaire energievraag

(karakteristieke waarde voor de energievraag, waarbij ook rekening wordt gehouden met verliezen bij de winning, de verwerking en het vervoer van de benodigde energiebronnen; hangt af van de warmtevraag en de gebruikte energiebronnen).

KARAKTERISTIEKE WAARDE GRENSWAARDE
Primaire energievraag

(karakteristieke waarde voor de energievraag, waarbij ook rekening wordt gehouden met verliezen bij de winning, de verwerking en het vervoer van de benodigde energiebronnen; hangt af van de warmtevraag en de gebruikte energiebronnen)

40 procent van de grenswaarde voor een nieuw gebouw volgens de EnEV
Warmteverlies van de transmissie

(warmteverlies over de omhullende oppervlakken van een gebouw; hangt af van de U-waarden en de constructie)

55 procent van de grenswaarde voor een nieuw gebouw volgens de EnEV.
Verdere eisen 
  • Geen warmteopwekker op basis van stookolie (oliecondensatieverwarming); geldt ook voor hybride oplossingen met hernieuwbare energiebronnen of stadsverwarmingsnetten
  • Hydraulisch balanceren is verplicht
  • Bepaling van de luchtdichtheid van de gebouwschil (blowerdoortest)

bij mechanische ventilatiesystemen mag de luchtverversingsfactor (n50) een waarde van 1,5 1/h niet overschrijden

Om de hoge KfW 40-subsidie te ontvangen, is ook een energie-adviseur verplicht. De deskundige beschikt over complexe vakkennis en kan fouten tijdens de bouw voorkomen. KfW zal 50 procent van de kosten voor een volledige bouwinspectie (maximaal 4.000 euro) met het 431-programma dekken.

 

KfW 40 Plus: het optimum in energie-efficiëntie

De KFW 40 Plus-standaard is nog energiezuiniger dan de KfW-Efficiëntie-Haus 40. Daartoe moeten de gebouwen eerst voldoen aan dezelfde eisen inzake primaire energievraag en transmissie-warmteverlies. Daarnaast is er een zogenaamd Plus-pakket. Dit omvat de installatie

  • een systeem voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (fotovoltaïsche, warmtekrachtkoppelings- of windenergiesystemen met een opbrengst van ten minste 500 kilowattuur per jaar per wooneenheid plus tien kilowattuur per jaar per vierkante meter bruikbaar gebouwoppervlak)
  • een stationair batterijopslagsysteem (elektriciteitsopslag met een opbrengst van ten minste 500 wattuur per wooneenheid plus tien wattuur per vierkante meter nuttig oppervlak van het gebouw)
  • een mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning
    Bovendien moet een interface in elke wooneenheid informatie verstrekken over het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitsopbrengst van het huis.

Alternatieven voor het KfW-efficiëntiehuis 40

Het KfW 40-huis stelt de hoogste eisen aan nieuwe gebouwen. Als de uitvoering met te hoge kosten gepaard gaat, is er ook nog de KfW-55-norm in de nieuwbouwsector. Voor deze norm moet een huis de eisen voor primaire energievraag met 45 procent overschrijden.

Verdere normen zijn mogelijk in geval van renovatie. De volgende tabel geeft een overzicht en informatie over de belangrijkste vereisten.

EFFICIËNTIE HUIS STANDAARD PRIMAIRE ENERGIEBEHOEFTE
VERGELEKEN MET EEN NIEUW GEBOUW TRANSMISSIE WARMTEVERLIES
VERGELEKEN MET NIEUWBOUW
Monument 160 % 175 %
KfW 115 115 % 130 %
KfW 100 100 % 115 %
KfW 85 85 % 100 %
KfW 70 70 % 85 %
KfW 55 55 % 70 %
In het geval van renovatie kan de norm voor efficiënte woningen nog steeds worden gehaald met olieverwarming. De uitgaven voor de technologie kunnen echter niet worden opgenomen in de subsidiabele kosten.

KfW 40 promotie: leningen met hoge terugbetalingssubsidies

Efficiënte nieuwe gebouwen verbruiken weinig energie. Zij sparen fossiele hulpbronnen en helpen de CO2-uitstoot te verminderen. Daarom bevordert de staat de bouw van een KfW-40-woning via de Kreditanstalt für Wiederaufbau. Met programma 153 krijgen eigenaars van gebouwen laagrentende leningen met een effectieve rentevoet van tien procent. Daarnaast zijn er aflossingssubsidies ter waarde van:

  • 20 procent voor een KfW-efficiëntiehuis 40 (maximaal 24.000 euro per wooneenheid)
  • 25 procent voor een KfW Rendementswoning 40 Plus (maximaal 30.000 euro per wooneenheid).

Het bedrag van de lening is beperkt tot 120 000 euro per wooneenheid en kan in één keer of in termijnen worden opgenomen. Dit is mogelijk tot uiterlijk 36 maanden na de vastlegging van de financiering. Vanaf de 13e maand rekent de bank echter een bereidstellingsprovisie aan van 0,15 procent per maand op het nog niet opgenomen bedrag van de lening. Het is ook belangrijk te weten dat de bouwers de fondsen niet later dan 12 maanden na de opneming ervan moeten hebben gebruikt.

Aanvragen van KfW 40-financiering bij de huisbank

De aanvraag wordt voor het begin van de bouw gedaan bij een financieringspartner (bijvoorbeeld uw eigen bank). Vooraf moet een energieconsulent de maatregel hebben gecontroleerd en een bevestiging van de aanvraag hebben afgegeven. Als aan alle KfW 40-eisen is voldaan, kan met de bouw worden begonnen. Zodra alle werkzaamheden zijn voltooid, stelt de energie-adviseur een bevestiging op na de uitvoering van de werkzaamheden. De bank controleert alle documenten en schrijft de terugbetalingssubsidie bij.

Belangrijk om weten: De terugbetalingssubsidie vermindert het terug te betalen bedrag van de lening. Het geld kan niet op uw eigen rekening worden gestort.

Voor- en nadelen van het KfW-efficiëntiehuis 40

Wie kiest voor een KfW 40- of een KfW 40 Plus-woning, hoeft zich nauwelijks zorgen te maken over energieprijsstijgingen in de toekomst. Omdat de gebouwen zo zuinig zijn dat ze nauwelijks energie verbruiken. Ze zijn niet alleen gemakkelijk voor de portemonnee, maar ook voor het klimaat en het milieu. Het nadeel van een KfW-40 huis zijn de kosten. Omdat deze de uitgaven voor een conventionele EnEV nieuwbouw overschrijden. Een belangrijk punt van kritiek betreft ook de hoge eisen die aan de bouwwerkzaamheden worden gesteld. Gebreken in het luchtdichte en warmte-isolerende oppervlak van de schil zijn later moeilijk te compenseren. Als ze onopgemerkt blijven, kan er zelfs vochtschade zoals schimmel ontstaan. Zonder een ventilatiesysteem moeten de eigenaars van een efficiënt huis ook regelmatig ventileren. De volgende tabel geeft een vergelijking van de voor- en nadelen van de gebouwen.

VOORDELEN
energiebesparing
Energieprijsstijgingen hebben nauwelijks effect
behoud van fossiele grondstoffen
lage CO2-uitstoot
aantrekkelijke KfW-subsidies

NADELEN

hoge investeringskosten
Uitgekiende bouwconstructie
zonder ventilatiesysteem, regelmatige schokventilatie is bijzonder belangrijk