De terugslagklep vervult belangrijke veiligheidsfuncties in uw verwarmingsinstallatie. Het zorgt voor een soepel verwarmingscircuit en voorkomt dat het verwarmings- en drinkwater zich vermengt. We laten u zien hoe de klep werkt en waar hij wordt gebruikt.

Wat is een keerklep en hoe werkt die?

De terugslagklep, ook wel keerklep genoemd, zorgt ervoor dat gassen of vloeistoffen slechts in één richting stromen en niet kunnen terugstromen. Terugslagkleppen openen automatisch zodra er een vloeistof of gas stroomt. Zodra de stroomrichting verandert, sluit de klep.

De werking van de terugslagkleppen is afhankelijk van het type terugslagklep:

  • Keerklep (verwarming): Deze klep laat water of gas in één richting stromen. Zodra de stroom stopt of de richting wordt omgekeerd, sluit de klep. De terugslagklep is vergelijkbaar met de zwaartekrachtrem in een zonne-energiesysteem. Terugslagkleppen worden bijvoorbeeld gebruikt bij de aansluiting op de bufferopslagtank. Dit voorkomt dat het verwarmde verwarmingswater terugstroomt en zich met het drinkwater vermengt.
  • Terugslagklep: Een terugslagklep heeft een plaatje met een veer. Zodra het medium vloeit, drukt de schijf tegen de veer. Het water kan door de open doorsnede stromen. Als de stroming stopt of de stromingsrichting verandert, drukt de schijf niet meer tegen de veer, die terugveert en de doorsnede van de buis sluit.
  • Kogelafsluiter: Een kogelafsluiter werkt op dezelfde manier als een veerafsluiter, behalve dat er een kogel wordt gebruikt in plaats van een plaat. Als het water in de gewenste richting stroomt, opent het bolletje de leiding. In geval van een waterstop of terugstroming sluit de bal de opening weer.

Waar worden terugslagkleppen gebruikt?

Terugslagkleppen worden in de verwarmings- en airconditioningstechniek in verschillende apparaten gebruikt:

  • zonnecollectoren: Hier worden terugslagkleppen gebruikt om te voorkomen dat het verwarmde verwarmingswater terugstroomt naar de zonnecollector.
  • Ketels: Hier zorgen terugslagkleppen ervoor dat het verwarmde verwarmingswater niet terugstroomt naar de ketel of de warmtewisselaar.
  • Sanitaire warmwatervoorziening: In dit gebied voorkomen terugslagkleppen dat het drinkwater terugstroomt naar de watermeter. Dit voorkomt dat de meter terugdraait als de stroomrichting wordt omgekeerd.
  • Systeemscheiding: Bij gebruik van combiflessen voorkomen terugslagkleppen dat het drinkwater zich met het verwarmingswater vermengt.
  • Verwarmingswater toevoegen: Als er water in de verwarmingsinstallatie moet worden bijgevuld, wordt de vulslang aangesloten op een terugslagklep. Dit voorkomt dat het bijgevulde water terugstroomt in de slang.
  • Gasleiding: In gasleidingen worden terugslagkleppen gebruikt, zodat de gasleiding sluit zodra een gasleiding wordt geopend.

Laat de defecte terugslagklep onmiddellijk vervangen

Zodra een defect in een terugslagklep wordt geconstateerd, moet deze onmiddellijk worden vervangen, omdat anders de functionaliteit van het verwarmingssysteem en de veiligheid van het verwarmings– en drinkwatersysteem in gevaar kan komen.

De kosten voor vervanging zijn relatief laag. De materiële waarde van de terugslagkleppen is meestal minder dan 10 euro.

Het is het beste om de keerklep te laten controleren door een specialist.

Een keerklepcontrole is belangrijk. Zelfs als de keerklep in de verwarming een vrij onopvallend onderdeel is, moet deze alleen door een specialist worden gecontroleerd en vervangen in geval van een defect. Dit zorgt ervoor dat uw kachel na vervanging weer veilig en efficiënt kan werken. Bovendien kunnen de arbeidskosten van de belasting worden afgetrokken.