Kelderplafondisolatie is een eenvoudige en goedkope manier om het warmteverlies in onverwarmde kelderruimten tot een minimum te beperken. Dit bespaart verwarmingskosten en zorgt voor meer comfort op de benedenverdieping. Dit komt omdat kelderplafondisolatie ook de vloertemperatuur verhoogt. Maar hoe werken de isolatiematerialen, hoe moeten ze worden aangebracht en wat zijn de kosten?

Vermindering van warmteverlies door isolatie va het kelderplafond

Als de vloer op de begane grond grenst aan onverwarmde ruimten, stroomt er vaak veel warmte door het bouwdeel. De verliezen doen echter niet alleen de verwarmingskosten stijgen, maar leiden ook tot een verminderd comfort. Zo klagen huiseigenaren zonder kelderplafondisolatie als een soort kelderisolatie vaak over koude vloeren en voeten op de begane grond.

Verwarmingskosten als gevolg van een ongeïsoleerd kelderplafond

Het kelderplafond in een gebouw van 20 tot 30 jaar oud heeft niet zelden een U-waarde van 0,6 tot 0,8 watt per vierkante meter en Kelvin. Bij een temperatuurverschil van 10 graden Celsius stroomt er via elke vierkante meter kelderplafond 6 tot 8 watt van de benedenverdieping naar de kelder. Als het plafond een oppervlakte heeft van 75 vierkante meter, gaat er continu 450 tot 600 watt verloren. Alleen al in één stookperiode kan dit kosten van 120 tot 160 euro veroorzaken.

Besparingen door het isoleren van het plafond

Het isoleren van het kelderplafond verbetert de energiekwaliteit en vermindert warmteverlies. Als huiseigenaren de U-waarde verlagen tot 0,25 watt per vierkante meter en Kelvin, dalen de verwarmingskosten in dit voorbeeld tot 50 euro per stookseizoen. De maatregel hier bespaart dus 70 tot 110 euro per jaar.

Belangrijk om weten: De besparingen hangen altijd af van de plaatselijke omstandigheden. Wie van plan is het plafond van een kelder te isoleren, moet daarom een energie-adviseur raadplegen. De deskundige kan het besparingspotentieel bepalen en een uitspraak doen over de kosteneffectiviteit van de maatregel.

Correcte installatie van isolatie

Het installeren van kelderplafond isolatie is eenvoudig met een beetje technische vaardigheid. Dit komt doordat platen van polystyreen, minerale of kunstvezels van onderaf aan het plafond worden gelijmd of met pluggen worden vastgezet. Hoewel deskundigen een isolatiedikte van ten minste 60 millimeter aanbevelen, moeten huiseigenaren ook aandacht besteden aan de vrije ruimtehoogte in de kelder.

Vermijd koudebruggen aan het plafond

Om koudebruggen te vermijden, is het belangrijk om naast het plafond ook de omringende muren van kelderplafonds te isoleren. Een smalle strook van 15 tot 20 centimeter vanaf de bovenkant wordt voldoende geacht.

Leidingen markeren

Als er leidingen of elektriciteitskabels aan de onderkant van het plafond zitten, kunnen huiseigenaren deze meestal overisoleren. Om later werk te vergemakkelijken, is het echter belangrijk hun plaats te markeren. Eenvoudige foto’s of plattegronden waarop de belangrijkste tussenruimten zijn aangegeven, maken het gemakkelijker de verwarmingsbuizen te lokaliseren.

Leidingen in een koude kelder isoleren

Als de verwarmings- of warmwaterleidingen in de kelder bloot blijven liggen, moeten huiseigenaren ze isoleren met speciale materialen. Anders werken ze als verwarmingsoppervlakken en geven ze onnodig warmte af aan de onverwarmde kelder. In het artikel Verwarmingsbuizen isoleren leggen wij uit hoe huiseigenaren hier te werk kunnen gaan, wat de kosten zijn en hoeveel er kan worden bespaard.

Kosten van kelderplafondisolatie

De kosten van de maatregel variëren, afhankelijk van het gebruikte materiaal. Huiseigenaren betalen bijvoorbeeld ongeveer 10 euro per vierkante meter voor platen van polyurethaan of steenwol. Afhankelijk van de energetische toestand van het plafond, kan de isolatie van het kelderplafond zichzelf na 6 tot 7 jaar terugverdienen.

Overheidssubsidies voor isolatiewerkzaamheden

Over het kredietinstituut voor wederopbouw (KfW) is er onder andere een rente-ondersteunend krediet. Actualiteit die nog moet worden aangevraagd in het kader van het programma 151/52. Van dit promotieaanbod gaat naar de federale promotie voor efficiënte gebouwen (BEG). Tot op heden is er in het kader van deze regeling reeds een subsidiebevordering tot 20 procent voor de isolatie van het plafond van een kelder.
Een andere optie is om gebruik te maken van de fiscale stimulans, die al in 2020 is ingevoerd. Dit maakt ook een belastingaftrek van 20 procent mogelijk, maar gespreid over drie jaar.

Isolatie kelderplafond en vervanging verwarmingssysteem

Als uw eigen verwarmingssysteem al oud is, kan een vervanging van het verwarmingssysteem ook de verwarmingskosten verlagen. De reden hiervoor is de hogere efficiëntie van de moderne technologie. Het maakt beter gebruik van de gebruikte brandstoffen en verlaagt zo de verwarmingskosten. In onze gids voor het moderniseren van uw verwarmingssysteem leggen wij uit welke technologie geschikt is en waar u rekening mee moet houden.