Wie een huis bouwt moet veel beslissingen nemen, ook over de huisaansluitingen. Maar wie zorgt er voor dit gebied? Wie installeert dienstaansluitingen en tot wie kunnen bouwers zich wenden?

Welke soorten huisaansluitingen zijn er?

In principe verwijst de term huisaansluitingen naar de aansluiting van het huis op het stedelijke voorzieningsnet voor water, elektriciteit en gas. Er zijn ook telefoon- en internetlijnen. In elk geval zijn de gemeentelijke nutsbedrijven het eerste aanspreekpunt ter plaatse. De aanvraag moet tijdig worden ingediend.

Wanneer vraag ik een huisaansluiting aan?

Eigenaars van gebouwen hebben twee mogelijkheden om een huisaansluiting aan te vragen.

Omdat elektriciteit en water al tijdens de bouw nodig zijn, kunnen bouwers bij het begin van de bouw een kortstondige aansluiting aanvragen voor de periode van de bouwwerkzaamheden. De doos voor de elektriciteit van het gebouw wordt gewoonlijk door een plaatselijke elektricien opgesteld.
Als alternatief kun je bij het begin van de bouw een permanente toevoerverbinding aanvragen, zodat je je later nergens meer zorgen over hoeft te maken.
Tip: Verzamel alle contactpersonen, aanvragen en aantekeningen van gesprekken over het onderwerp huisaansluitingen in de map van de bouwer, zodat je niets kwijtraakt.

Waar worden de huisaansluitingen gelegd?

Een zogenaamde huisaansluitkamer of technische ruimte is de juiste plaats voor de huisingang en de netaansluitingen. Bij de planning van de bouw moet je daar al rekening mee houden. Hier kunnen de verbindingen correct geïnstalleerd en veilig bediend worden. Bij storingen en onderhoud is de ruimte gemakkelijk toegankelijk, zodat technici zonder problemen kunnen werken.

Tip: De loop van de toevoerleidingen is meestal aangegeven op het bouwplan of de plattegrond van de gemeente. Je architect moet op zijn bouwtekening ook het verloop van de rioleringsbuizen op het terrein tekenen, evenals het aansluitpunt. Dit is belangrijk voor de bouwtoepassing en later voor de grondwerken.

Hoe worden de huisaansluitingen gelegd?

Het openbaar nutsbedrijf maakt onderscheid tussen gebouwen met en zonder kelder. Als je je huis zonder kelder bouwt, wordt standaard een meervoudige aansluitingen geïnstalleerd. Hiermee worden alle aansluitingen compact door de vloerplaat geleid en verbonden met de elektrische installatie in het huis. Een meervoudige woninginrit is ook mogelijk in een gebouw met een kelder. In dit geval wordt de MFHE door de muur geleid. Afzonderlijke muurdoorvoeren zijn ook mogelijk, maar vergen meer constructiewerk. Bij de planning van de architect moet al rekening gehouden worden met de gewenste bouwkundige ingang van de toevoerleidingen.

Wat is inbegrepen in de bouwaansluitingen?

Elektriciteit

De elektriciteitsaansluiting moet altijd aangevraagd worden bij de verantwoordelijke netbeheerder. In veel gemeenten werken de gemeentelijke nutsbedrijven samen met de verantwoordelijke netbeheerders, zodat je alle benodigde toevoerleidingen uit één bron kunt krijgen. Een elektricien is verantwoordelijk voor de aansluiting zelf. De bouwer zorgt voor de elektriciteitsleverancier.

Gas

Sommige bouwers kiezen nog steeds voor aardgas om het verwarmingssysteem te laten werken. Je vraagt deze aansluiting meestal aan bij de gemeentelijke leverancier. Natuurlijk zijn ook andere vormen van verwarming, zoals stadsverwarming, mogelijk. Een gas-water installateur is verantwoordelijk voor de eigenlijke aansluiting op de gasleiding.

Water

Bij het aansluiten van water moet je eerst onderscheid maken tussen drinkwater en afvalwater. Voor zoet water en afvalwater zijn twee aparte leidingen nodig. Ook hier moet een gas-water installateur voor de huisaansluiting zorgen. Deze persoon kan ervoor zorgen dat de verbinding volgens de normen aangelegd wordt. Je kunt dit aanvragen bij je contactpersoon van de Stadtwerke.

Afwateringssysteem

Voor de afwatering heb je ook een drainagesysteem nodig. Zo kun je je afvalwater en regenwater terugvoeren naar het grondwater. Er zijn verschillende mogelijkheden om uit te kiezen, waarvoor een gas-water installateur je individueel kan adviseren.

Internet en telefoon

De verbinding met het telefoon- en het internetnet wordt gemaakt door de respectieve netwerkexploitant. Dit is meestal de Telekom. Nadat je op het netwerk aangesloten bent, kun je een andere aanbieder kiezen, net zoals je dat met elektriciteit kunt doen.

Kosten voor huisaansluitingen

Bouwheren moeten de kosten voor de huisaansluitingen altijd als bijkomende bouwkosten in de bouwfinanciering opnemen. Ze hangen af van verschillende factoren: Deze omvatten hoe ver het gebouw van de rand van het perceel is gebouwd, d.w.z. hoe lang de aanvoersleuf is van de aanvoerleidingen naar de inlaat van het huis. En, natuurlijk, de mate waarin het eigendom tevoren al bebouwd was. De hier vermelde kosten zijn dus slechts richtlijnen en kunnen in individuele gevallen variëren.

Soort verbinding + kosten

 • Elektriciteit: ca. 2.500 euro
 • Gas: bestaat uit de bijdrage in de netwerkkosten en de aansluitkosten. Samen tussen 2.300 en 3.700 euro.
 • Drinkwater of zoet water: ca. 4.000 euro
 • Afvalwater: tot 5.000 euro mogelijk
 • Internet en telefoon: ca. 800 euro, afhankelijk van de netwerkexploitant

Huisaansluitingen: De belangrijkste in een oogopslag

 • Huisaansluitingen omvatten de aansluitingen voor de gas-, elektriciteit-, water- en internetvoorziening van een huis.
 • De bouwer moet de aansluitingen tijdig aanvragen, want ze zijn vaak nodig tijdens de bouwfase. De nutsbedrijven van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de aanvraag.
 • De ingang van het gebouw wordt meestal opgelost door een uit meerdere delen bestaande ingang van het huis, zodat alle lijnen gecombineerd worden.
 • De bouwer moet een elektricien inhuren voor de elektriciteitsaansluiting, en een gas-water installateur voor de water- en gasaansluitingen.
 • De bouwer is van toepassing op de netwerkexploitant voor verbindingen met het plaatselijke internet- en telefoonnet.
 • De kosten voor de huisaansluitingen hangen af van de mate waarin het terrein bebouwd is en waar het gebouw op het terrein staat.