De prijzen voor houtsnippers variëren naargelang watergehalte, houtsoort en kwaliteit. Vergeleken met stookolie en gas verlagen huiseigenaren met deze brandstof hun stookkosten. Leer meer over houtsnipperprijzen, de belangrijkste criteria bij aankoop en de voordelen van een houtsnipper verwarmingssysteem in ons artikel.

Hoe verschillen de prijzen van houtsnippers?

Houtsnippers worden gemaakt door hout te bewerken met snijgereedschap zoals een schijvenversnipperaar. Het materiaal is afkomstig van houtafval uit de landbouw, bosbouw of bouw. Hout van lage kwaliteit dat niet geschikt is voor verdere verwerking wordt vaak gebruikt voor houtsnipperverwarming.

De gemiddelde prijs van houtsnippers ligt tussen 15 en 25 euro per kubieke meter (srm). De eenheid srm verwijst naar een kubieke meter gevuld met bulkhout. Soms geven fabrikanten ook de prijs op in euro’s per ton. Andere leveranciers verkopen houtsnippers in grote zakken met een inhoud van, bijvoorbeeld, 1.000 liter (1 srm= 1.000 l).

De precieze prijs van houtsnippers hangt af van hun eigenschappen. De normen DIN EN 17225-4 en EN 14961 bepalen de kwaliteit van houtsnippers aan de hand van parameters als bulkdichtheid, watergehalte, deeltjesgrootte en calorische waarde. Daarbij verdelen ze het in vier categorieën. In de volgende hoofdstukken gaan we in op de afzonderlijke criteria.

Watergehalte

De calorische waarde van houtsnippers varieert van 1.200 tot 600 kilowattuur per kubieke meter bulk of 5,2 tot 2,6 kilowattuur per kilo. Hoe lager het watergehalte, hoe hoger de verbrandingswaarde per kubieke meter bulk en hoe hoger de prijs.

De prijs van houtsnippers met een watergehalte van 35 procent, bijvoorbeeld, bedraagt ongeveer 73 euro per ton. Met een watergehalte van 20 procent stijgen de kosten tot ongeveer 107 euro per ton.

Waarschuwing

Hout vers uit het bos heeft een watergehalte van meer dan 50 procent. Boven de 35 procent schimmelen en rotten houtsnippers snel. Om deze reden zijn houtsnippers van vers gekapt hout niet geschikt om te bewaren. Het is echter mogelijk om het op natuurlijke wijze of met technische procédés te drogen.

Bulkdichtheid

De verhouding kg/srm (bulkdichtheid) hangt af van het watergehalte, maar ook van de houtsoort. Zo weegt een bulkkubieke meter houtsnippers van dennenhout met 20 procent watergehalte 227 kilo; voor houtsnippers van dennenhout met 30 procent watergehalte is de bulkdichtheid 207 kilo per bulkkubieke meter.

Witte beuk Den Es
Watergehalte 0 % 1.5 1.077 820
Watergehalte 20 % 1.206 927 698
Watergehalte 35 % 1.129 877 658
Watergehalte 50 % 1.053 821 614

De eenheid die gebruikt wordt in verband met houtblokken, de kubieke meter (RM), is niet dezelfde als de bulkkubieke meter. De omrekeningsformule is: 1 srm = ca. 0.7 RM

Houtsoort

De hoogste calorische waarde per kubieke meter wordt geleverd door spaanders van hardhoutsoorten zoals haagbeuk, eik, es en koperbeuk. De prijs van houtsnippers is navenant hoger. Houtsnippers van naaldhout (bijvoorbeeld naaldbomen zoals dennen en sparren) met een lagere bulkdichtheid zijn goedkoper. Maar houtsnippers bestaan vaak uit verschillende soorten hout. In dit geval vermelden de leveranciers de precieze samenstelling of het hout dat er het meest in zit.

Bovendien worden houtsnippers met een hoog schorsgehalte als van mindere kwaliteit beschouwd en zijn ze alleen geschikt voor gebruik in grote biomassacentrales. Kleine houtsnipper-verwarmingssystemen daarentegen hebben ontschorst hout nodig om soepel te kunnen werken. Houtsnippers van hoge kwaliteit mogen ook niet te veel bladeren en naalden bevatten.

Deeltjesgrootte

DIN normen geven een bepaald bereik aan voor houtdeeltjes. Zo bevatten houtsnippers van houtsnipperklasse P16S (fijne houtsnippers, voorheen G 30) ten minste 60 procent deeltjes met een grootte tussen 3,15 en 16 millimeter. Dit is belangrijk omdat te kleine of te grote houtsnippers het rendement verminderen, vooral in kleine systemen. Grove houtspaanders (klassen P63 en P100) kunnen alleen in grote installaties gebruikt worden.

Houtsnippers van houtsnipperklasse G50 (equivalent met P31S) van naaldhout bijvoorbeeld, kosten ongeveer 30 euro per kubieke meter. G30 houtsnippers (equivalent aan P16S) zijn verkrijgbaar vanaf 20 euro.

Hoeveel kost houtsnippers in vergelijking met andere brandstoffen?

Houtsnipperverwarming is CO2-neutraal en dus milieuvriendelijker dan olie- en gasverwarming. Bij aankoop van de brandstof besparen huiseigenaren ook in vergelijking met andere houtverwarmingssystemen zoals pelletverwarming. Een vergelijking met andere energiebronnen levert de volgende resultaten op:

  • Met ongeveer 260 euro per ton kosten houtpellets meer dan twee keer zoveel als houtsnippers, maar ze hebben ook een hogere calorische waarde. Kijken we naar de prijs per kilowattuur, dan verslaan houtsnippers met 2,5 cent per kWh nog steeds pellets, die 5 cent per kWh kosten.
  • Houtblokken liggen op hetzelfde prijsniveau als houtpellets, hoewel zachthout ook goedkoper is dan loofhout.
  • Gas is met 6,5 cent per kWh beduidend duurder dan houtsnippers, en ook de prijs is de laatste maanden sterk gestegen. Afgezien van de marktgebonden schommelingen zal de prijsontwikkeling zich de komende jaren opwaarts bewegen als gevolg van de stijgende CO2 prijs.
  • De prijs van stookolie ligt momenteel rond 8,6 cent per kWh, maar schommelt sterk. Maar gemiddeld waren houtsnippers de laatste tien jaar 57 procent goedkoper dan olie, en de prijzen zijn ook veel stabieler geweest. Omdat de CO2 balans van stookolie slechter is dan die van gas, zullen de bedrijfskosten voor eigenaars van stookolie in de toekomst nog meer stijgen.
Houtsnippers Houtpellets Gas Olie Houtblokken
Preis/ kWh
(Stand: 12/2021)
0,025 Euro 0,05 Euro 0,065 Euro 0,085 Euro 0,05 Euro
Kosten per jaar* 500 Euro 1.000 Euro 1.300 Euro 1.700 Euro 1.000 Euro

*Aanname van een jaarlijks verbruik van 20.000 kWh warmte, wat overeenkomt met een eengezinswoning met een oppervlakte van 150 m².

Wanneer is een houtsnipper verwarmingssysteem de moeite waard?

Behalve de lage prijzen spreekt ook het feit dat de brandstof meestal uit de streek komt in het voordeel van houtverwarming. Ook worden er geen extra bomen gekapt voor de produktie van houtsnippers. Als je erover denkt om in de toekomst je verwarmingsbehoefte te dekken met houtsnippers, moet je het volgende overwegen:

  • Met ongeveer 33.000 tot 35.000 euro aan aanschaf- en installatiekosten is een houtsnipper-verwarmingssysteem bijna twee keer zo duur als een modern gasverwarmingssysteem met een condensatieketel. Huiseigenaren profiteren echter van talrijke subsidies, bijvoorbeeld van de KfW.
  • Een pelletverwarmingssysteem is iets goedkoper, met aanschaf- en installatiekosten van ongeveer 30.000 euro. Bovendien is het onderhoud van een houtsnipper-verwarmingssysteem duurder, omdat vooral houtsnippers van lage kwaliteit de levensduur van het transportsysteem verkorten en de behoefte aan onderhoud doen toenemen.
  • De opslagruimte die nodig is voor houtsnippers is driemaal zo groot als voor pellets en tweemaal zo groot als voor houtblokken.
  • Als je de totale kosten bekijkt (aanschaf, installatie, onderhoud en brandstofkosten), is verwarming met houtsnippers niettemin het goedkoopst en dus een slimme oplossing voor huiseigenaren die de ruimte ter beschikking hebben.