Putcorrosie is een klassieke vorm van corrosie in omgevingen met zeewater en in vochtige omgevingen waar zout aanwezig is. De meest voorkomende soorten zouten bij atmosferische blootstelling die putcorrosie veroorzaken zijn op basis van chloriden of sulfaten. In het geval van alkalische of zure zouten neemt de mate van pitting nog toe.

De corrosie verschijnt meestal als uiterst kleine putjes, of gaatjes. Deze putjes zullen, in de open lucht, in de meeste gevallen slechts een fractie van de dikte van het metaal bereiken en dus de sterkte van het materiaal niet aantasten.

Pitting heeft een plaatselijk karakter en is willekeurig over het oppervlak verdeeld. De grootte en de diepte van de putjes hebben een stochastische verdeling over het aangetaste oppervlak.

Bij toepassingen waar het uiterlijk en de esthetische eigenschappen van het oppervlak belangrijk zijn, kan putcorrosie kritisch zijn – en moet het vermeden worden.

Tips om corrosie te vermijden

Verven, anodiseren of elke andere oppervlaktebehandeling die een coating op het aluminium oppervlak vormt, beschermt het oppervlak tegen putcorrosie. Bij toepassingen waarbij je het aluminium uiterlijk wilt behouden en toch een oppervlak wilt hebben dat tegen pitting bestand is, zijn een blanke laklaag of een dunne anodiseerhuid geschikte oppervlaktebehandelingen. Pitting op aluminium profielen of plaatoppervlakken kan ook tot een minimum beperkt worden door het oppervlak regelmatig schoon te maken. Gebruik voor het schoonmaken milde alkalische of zure schoonmaakmiddelen.
close up van gecorrodeerd metaal

Algemene aanbeveling om corrosie in constructies te verminderen

  • Vermijd hoeken en pockets waarin water zich kan ophopen. Gebruik in plaats daarvan een vorm die de afwatering bevordert
  • Het risico van vuilophoping wordt verkleind met een grotere straal in hoeken
  • Stilstaand water wordt vermeden door het profiel passend te laten hellen en/of te voorzien van afwateringsgaten (aanbevolen minimum 8 mm). Dit om te voorkomen dat capillaire krachten het water in de constructie vasthouden.
  • De ventilatie van “gesloten” constructies vermindert het risico van condensatie