Een oude septic tank vervangen? Een nieuwe installeren? Denk je dat je het zelf kunt? Dit overzicht van hoe je een septic tank installeert is net wat je nodig hebt!

Afvoer van rioolwater is een serieuze zaak. Wie in de stad woont, beschouwt het vaak als vanzelfsprekend dat ons afvalwater gewoon verdwijnt als we een ketting doorspoelen of een stop eruit trekken. Maar in landelijke gebieden, waar aansluiting op de hoofdriolering vaak onpraktisch, duur of onmogelijk is, zijn privé afvoersystemen vaak noodzakelijk. Een van de meest gebruikelijke opties in zulke situaties is de aanleg van septic tanks.

Als je een nieuwbouwhuis koopt dat een afvoersysteem nodig heeft, zullen de bouwers daar waarschijnlijk al voor gezorgd hebben, en hoef je je alleen maar bezig te houden met de werking en het onderhoud ervan. Maar wat als je een bestaand huis betrekt dat er een nodig heeft, of je bent de eigenaar van een ouder afvoersysteem dat aan vervanging toe is, kun je dan zelf een septic tank installeren? Dat zijn de vragen die deze gids probeert te beantwoorden.

Opmerking: Dit artikel gaat ervan uit dat je volledig op de hoogte bent van alle off-mains oplossingen die je ter beschikking staan en dat je een septic tank als de meest geschikte hebt uitgekozen. Als je over iets hiervan onzeker bent, raden we je aan eerst ons artikel over afwatering te lezen.

Voor de plaatsing van een septic tank is de doe-het-zelf-route een populaire keuze, niet in de laatste plaats vanwege de mogelijke kostenbesparingen. Het inhuren van een gespecialiseerde aannemer kost je waarschijnlijk ergens tussen de €150 – €250 per dag (soms meer, afhankelijk van de plaats en de omstandigheden van het terrein), en het kan tot een week werk kosten om sommige grotere systemen te installeren. Maar tenzij je een minigraver bij de hand hebt, en op zijn minst wat loodgieterskennis en -ervaring hebt, is het zeer aan te raden deze kosten in je plannen te verdisconteren.

Bij een verkeerde installatie kan een vuilwaterriool je in een nare puinhoop achterlaten; zowel lichamelijk als juridisch. Een professionele aannemer inhuren om de installatie voor je te doen is de beste manier om je de zekerheid te geven dat je systeem geschikt is voor je behoeften, betrouwbaar is en aan de wettelijke voorschriften voldoet. Een verkeerde installatie is vaak de oorzaak van de meeste problemen met de afvoer van septische tanks.

Als je echter de vaardigheid en ervaring hebt om er zelf een te installeren, leidt de volgende gids je door de verschillende stappen en stadia die bij het plannen en voorbereiden van je installatie komen kijken.

Opmerking: Deze gids is bedoeld als een aanbeveling van aandachtspunten bij het plannen van de installatie van een septic tank systeem. Hij is niet bedoeld als juridisch advies, en behandelt ook niet alle aspecten van de installatie voor alle soorten septische tanks. Er moet altijd professioneel advies worden ingewonnen om de wettelijke aspecten van de installatie van je systeem beter te begrijpen, en de aanbevelingen en aanwijzingen van de fabrikant moeten altijd prevaleren boven die in dit artikel, mochten ze op enigerlei wijze met elkaar in strijd zijn.

Stap 1: Inzicht in de wetgeving

De juridische aspecten van de aanleg van een afvoersysteem kunnen nogal ontmoedigend zijn om mee om te gaan. Er zijn regels en voorschriften voor alles, van het soort reservoir dat geschikt is voor een eigendom, tot waar het geïnstalleerd mag worden, waar het op mag lozen, en wat voor soort bodemgesteldheid acceptabel is.

Dit artikel gaat over de regels en voorschriften voor het plaatsen van septic tanks in Nederland. Voor installaties in Noord-Ierland, Schotland en Wales bestaan andere regels. Raadpleeg de respectieve nationale milieu-instanties voor nadere bijzonderheden.

Voor septic tanks is het vooral belangrijk dat je op de hoogte bent van de meest recente wetgeving, want er zijn belangrijke veranderingen in waar ze ook mogen lozen. Vanaf 1 januari 2021 mogen septic tanks niet meer op een waterloop lozen, omdat ze het afvalwater maar heel weinig zuiveren. Je enige opties zijn nu als volgt:

Aansluiten op een hoofdriool, als dat mogelijk is
Installeer in plaats daarvan een waterzuiveringsinstallatie als je nog steeds op een waterloop wilt lozen
Installeer een geschikt afwateringsveld waar de septic tank op kan lozen
Alle verwijzingen in dit artikel naar “draineervelden” of “soakaways” hebben specifiek betrekking op velden die alleen voor afvalwater bestemd zijn. Oppervlaktewater opvangbekkens, opvangputten, opvangkratten of -tunnels mogen NOOIT gebruikt worden voor de lozing van septic tank effluent.

Naleving van alle voorschriften is van het grootste belang, zowel voor het milieu als voor jou als eigenaar van een eigendom. De plaatselijke autoriteiten en/of de betrokken milieu-instanties hebben de bevoegdheid om elk afvoersysteem in hun rechtsgebied te testen en gerechtelijke stappen tegen de eigenaar te ondernemen als blijkt dat het niet aan de voorschriften voldoet.

Laat je niet verleiden om als goedkope optie een septic tank te installeren zonder de nodige toestemming. Het zou een zeer kostbare vergissing kunnen blijken. Zorg dat je volledig op de hoogte bent van alle voorschriften die van invloed kunnen zijn op de installatie, en de werking, van een septic tanksysteem.

Geen enkel deel van het drainageveld mag binnen 2 meter van een naburige grens liggen
Het moet minstens 10 meter van een waterloop verwijderd zijn
Op minstens 15 meter van gebouwen
Op minstens 50 meter van een waterleiding (b.v. een put of een boorgat)

Er mogen geen toegangswegen, opritten of verharde terreinen binnen het gebied liggen. Als je eigendom niet voldoet aan de eisen voor een drainageveld, hetzij door slechte grondresultaten (zie het gedeelte over terreinonderzoek), hetzij door te weinig ruimte, kun je overwegen in plaats daarvan een waterzuiveringsinstallatie te installeren, omdat je dan als alternatief op een waterloop kunt lozen. Bekijk onze installatiegids voor rioolwaterzuiveringsinstallaties om de betrokken stappen te vergelijken.

Samengevat zijn dit maar de hoofdpunten, en we benadrukken dat je de wetgeving en de implicaties van het installeren van een septic tank volledig moet begrijpen, en altijd professioneel advies moet inwinnen als je niet zeker bent. Als je echter relevante informatie uit de Algemene Bindende Regels hebt opgenomen, zoals goede grond absorbeert geloosd afvalwater, en je zeker weet dat je systeem aan de eisen voldoet, is de volgende stap het uitvoeren van een plaatsbeschrijving.

Stap 2: Plaatsbeschrijving

Om het meest geschikte septic tanksysteem voor je eigendom te kopen en te installeren, moet je eerst de plaats van installatie evalueren, om de omstandigheden te bepalen die je keuze zullen beïnvloeden. De beste manier om dit te doen is de volgende vragen te stellen.

Kan mijn eigendom op de hoofdriolering worden aangesloten?
Het eerste wat je moet nagaan is of een deel van je eigendom binnen 30 meter van een openbare riolering ligt. Is dat het geval, dan mag je je septic tank of drainage veld niet installeren, tenzij je van de Environment Agency toestemming krijgt om op een alternatief systeem te lozen. Doorgaans zal men echter geen toestemming geven voor het gebruik van een privé systeem als er een openbaar systeem beschikbaar is, tenzij daar een heel goede reden voor is – zoals een belemmering van de verbindingsweg naar het hoofdriool. Om te weten of er een openbare riolering in de buurt van je eigendom is, neem je contact op met je plaatselijke waterschap.

Voldoet mijn septic tanksysteem aan de algemene bindende regels?
Het volgende wat je moet doen is nagaan of je voorgestelde systeem zal voldoen aan de Algemene Bindende Regels, zoals vermeld in stap 1. Als dat om wat voor reden dan ook niet het geval is, moet je opnieuw bij je nationale milieuagentschap toestemming vragen om te lozen. Dit kan in Nederland bijvoorbeeld het geval zijn als je drainageveld binnen 500 meter van een:

Speciale beschermingszones

 • Ramsar-gebieden
 • Biologische gebieden van bijzonder wetenschappelijk belang
 • Zoetwaterparelmosselpopulatie
 • Beschermd schelpdierwater
 • Aangewezen zwemwater
 • Je zou ook een vergunning nodig hebben als de nieuwe lozing zou plaatsvinden in of binnen

200 meter van een aquatisch plaatselijk natuurreservaat
50 meter van een krijtrivier of een plaatselijk aquatisch natuurgebied. Tenzij je 100% zeker bent dat je systeem aan deze criteria voldoet, is het sterk aan te raden dat je contact opneemt met JDP’s technische team of rechtstreeks met je nationale milieu-agentschap, om na te gaan of je in of in de buurt van een aangewezen kwetsbaar gebied bent en om te weten of je een vergunning nodig hebt.

Je moet altijd bouwvergunning en goedkeuring van de bouwvoorschriften krijgen voor alle septic tank installaties. Zorg ervoor dat je dit doet voor je verder gaat, want als je een van deze niet in acht neemt of verwerft, kan je installatie helemaal niet doorgaan. Ervan uitgaande dat je al deze wettelijke controles gedaan hebt, en dat je eigendom inderdaad geschikt is voor een privé riolering, kun je dan overgaan tot het uitvoeren van de eigenlijke plaatsbeschrijving

Hoe voer ik een plaatsbeschrijving voor septische putten uit?

Voordat je kunt beginnen met het plannen van je systeem, moet je al het volgende doen:

 • Een grondwater bronbeschermingszone onderzoek uitvoeren om te controleren of je eigendom niet in een beperkt grondwaterbeschermingsgebied ligt
 • Proefsleuvenonderzoek – om het peil van de grondwaterspiegel onder je eigendom te
 • bepalenPercolatieproeven uitvoeren – om te controleren of de grond geschikt is om een drainageveld aan te leggen

Het laatste punt op je terreinonderzoek, is na te gaan of de voorgestelde plaats van je reservoir zal voldoen aan de algemeen verbindende voorschriften. Aangenomen dat je de regels gelezen hebt en de beperkingen begrijpt, moet dit zo eenvoudig zijn als je tuin opmeten om zeker te zijn dat de tank op je terrein kan passen zonder dat hij de regels overtreedt.

Als al het bovenstaande met goed resultaat terugkomt kun je daarna overgaan tot de ontwerpfase van je systeem.

Stap 3: Ontwerp het systeem

De resultaten van je terreinonderzoek zullen allemaal van invloed zijn op het ontwerp van je systeem. Van hoe diep je reservoir kan worden geïnstalleerd en waar het kan komen te staan, tot de grootte van het drainageveld dat je nodig hebt. Nu komt het moment om op zoek te gaan naar een septic tank die aan alle criteria voldoet.

Voor je ons uitgebreide assortiment septic tanks gaat bekijken zijn er nog een paar berekeningen te maken en dingen te overwegen om je te helpen de juiste te vinden. Deze omvatten:

 • De grootte van de tank afstemmen op je behoeften
 • Het kiezen van de juiste tank
 • De grootte van het afvoerveld bepalen
 • Hoe dimensioneer ik een septic tank?

De dimensionering van een septische tank kan wat lastig zijn, want ze worden meestal eerst ingedeeld naar hun capaciteit en dan naar het aantal mensen dat ze kunnen bedienen. Je moet zowel de minimale bevolkingsgrootte van je eigendom kunnen bepalen (die de potentiële bevolking van het eigendom berekent in plaats van alleen het aantal mensen dat er nu woont) als de hoeveelheid rioolwater en afvalwater die je eigendom waarschijnlijk zal produceren, want aan de hand daarvan kun je de benodigde capaciteit berekenen.

Een te kleine of te grote installatie kan beide in de toekomst kostbare problemen veroorzaken (vooral als je je eigendom ooit gaat verkopen). Om deze redenen raden we je ten zeerste aan ons speciale artikel over de afmetingen van een septische tank of waterzuiveringsinstallatie te lezen om zeker te zijn dat je de juiste capaciteit voor je eigendom kiest.

Hoe kies je de juiste septic tank?

Het is nogal moeilijk advies te geven over hoe je de beste septic tank kunt kiezen zonder de specifieke details van het project te kennen. Denk eraan de tank te kiezen die niet alleen het beste past bij de grootte van de tank, maar houd ook rekening met het installatiegemak en de kosten, de esthetische aspecten van na de installatie, en de werking en het onderhoud.

Hoe dimensioneer je een drainageveld?

Septische afwateringsvelden bestaan meestal uit een opstelling van greppels, waarin geperforeerde buizen en grind zitten, die onder een zacht aangelegd terrein, zoals een gazon, liggen. De grootte van je systeem hangt af van de grootte van je eigendom/aantal bewoners en van de resultaten van je percolatieproeven. Zie ons artikel over de dimensionering van een septisch drainageveld voor een gids over de berekeningen die hierbij komen kijken.

Stap 4: Installatie

Je zult nu een expert geworden zijn in alle wettelijke voorschriften, eisen en regels rond de installatie van een huishoudelijk septic tanksysteem. Je zult je systeem zo ontworpen hebben dat het perfect op je eigendom past, terwijl het volledig aan de regels en voorschriften blijft voldoen, en een bestelling geplaatst hebben voor de meest geschikte tank. Nu komt het zware werk… het installeren!

We raden altijd aan dat de installatie van een septische tank wordt uitgevoerd door een naar behoren opgeleide en gekwalificeerde vakman. Als je echter vindt dat je de taak van een doe-het-zelf installatie aankunt, zal de fabrikant van je gekozen tank je een gedetailleerde handleiding geven met stap-voor-stap instructies over hoe je het moet doen. Dit zal je ook adviseren over alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen die je steeds moet nemen – zorg ervoor dat je die volledig opvolgt.

Bij wijze van korte leidraad moet de volgende lijst van de algemene stappen je een idee geven van wat er allemaal bij komt kijken.

Alvorens je septic tank te installeren

 • Lees de volledige installatiegids die bij de levering van de goederen wordt geleverd
 • Zorg voor goedkeuring van het bouwreglement
 • Zorg voor toestemming voor lozing door je milieu-agentschap
 • Gebruik een pomp om de uitgraving schoon en vrij van opstijgend grondwater te houden tijdens de installatie
 • Fasen van de installatie van een septic tank
 • Inspecteer de tank op beschadigingen
 • Tanks zullen gewoonlijk volledig getest en gecontroleerd zijn voor ze naar je verzonden worden, maar het is niet ongewoon dat ze tijdens het transport en het lossen beschadigd raken. Inspecteer de tank grondig als hij aankomt, want als de tank eenmaal geïnstalleerd is, accepteren de meeste fabrikanten geen claims voor schade.

Controleer of je de juiste invertdiepte hebt

Je zou de diepte van je inkomende leidingen al gecontroleerd moeten hebben tijdens het terreinonderzoek en de ontwerpfase van je project, en een tank met de juiste invert niveaus besteld moeten hebben. Het is echter de moeite waard dit nog eens te controleren om er zeker van te zijn dat de geleverde fysieke tank nog steeds op je bestaande leidingen zal aansluiten en binnen de maximaal toelaatbare diepte zal blijven.

Plaatsing van de tank

Controleer je geplande plaats van installatie tweemaal aan de hand van de richtlijnen in de installatiehandleiding, want die kunnen extra voorwaarden en minimum afstanden specifiek voor hun tank aanbevelen.

Graaf het gat uit

Zorg dat het groot genoeg is voor de tank en de eventueel aanbevolen opvulling, en plaats dan de juiste soort ondergrond (vaak een betonnen) om de tank op te zetten. Zorg ervoor dat je bij het uitgraven van je gat de gedetailleerde gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de fabrikant volgt, die in de handleiding worden gegeven.

Denk aan afwateringsvallen

Dit had al deel moeten uitmaken van je planning, maar het is de moeite waard het nog eens te controleren, vooral voor een zwaartekrachtsysteem. Gewoonlijk zullen deze 1 op 60/70 zijn tussen het huis en de tank, en maximaal 1 op 200 voor een drainageveld.

Plaats de tank

Laat de tank voorzichtig in het gat zakken, met behulp van het aanbevolen hijssysteem, terwijl je controleert of de inlaat en uitlaat goed gericht zijn en of de tank waterpas staat.

Gebruik de juiste opvulling

Beton, grind of zand zijn de meest gebruikelijke aanbevelingen, maar kijk in de gebruiksaanwijzing wat de fabrikant adviseert en volg hun stappen voor het aanbrengen van opvulling op de plaats.

Installeer de inlaat en uitlaat

Moet een eenvoudige klus zijn als alles volgens plan verlopen is, maar raadpleeg een erkende loodgieter als je niet zeker bent.

Installeer een septisch drainageveld

Zie onze speciale gids voor de aanleg van een septisch drainageveld.

Plaats het juiste deksel en frame

Fabrikanten zullen er altijd van uitgaan dat de tank op een verkeersvrije plaats komt te staan. Als dat niet het geval is, is het ten zeerste aan te raden een bouwkundig ingenieur te raadplegen voor je je systeem installeert.

Overweeg regelingen voor de ventilatie

Dit kan vaak over het hoofd gezien worden, maar het is belangrijk dat je systeem goed geventileerd wordt om geurproblemen ter plaatse te voorkomen. Neem contact op met ons technisch team voor advies als je niet zeker bent van de beste regeling voor je bouwplaats.

Om af te ronden volgen hier een paar belangrijke dingen die je NIET moet doen bij de installatie van je systeem.

Niet doen

 • De tank blootstellen aan stoten of contact met scherpe randen
  Voeg halsverlengingen aan de tank toe, noch bouw je een gemetseld mangat boven de hals van de tank (want dat vergroot de begraafdiepte van de tank), want het is in geen geval aan te bevelen de hals van de tank te verlengen
 • Installeer de tank dieper dan de diepte die de aangebrachte hals toelaat
 • Installeer op plaatsen met veel verkeer zonder een geschikt opvulontwerp
 • Plaats de tank zo dat hij wordt blootgesteld aan een te hoge gronddruk (bv. schuine grond) of aan toegepaste belastingen zoals die door het verkeer kunnen worden veroorzaakt
 • Vul een niet-ondersteunde tank
 • Een lege tank weer opvullen

Zo, dat is onze gids voor alle dingen waar je aan moet denken en die je moet doen als je een septic tank installeert. De fysieke installatie van het systeem is echter niet het einde van deze reis. Als de tank eenmaal in de grond zit en alles is aangesloten, moet je je aandacht richten op de werking en het onderhoud ervan.

Stap 5: Werking

Het zuiveringsproces van een septic tanksysteem is over het algemeen vrij eenvoudig en zal geen gespecialiseerde kennis vereisen om te bedienen. Maar zoals met elk ander afvoersysteem is het belangrijk te weten hoe het werkt en te begrijpen dat er enkele beperkingen zijn aan het gebruik, vergeleken met een gewone aansluiting op de riolering.

In tegenstelling tot een rioolwaterzuiveringsinstallatie geeft een septic tank geen enkele behandeling aan het afvalwater, en moet dus altijd lozen op een drainageveld. Wat een septic tank echter nog wel doet, is de vaste stoffen met behulp van de zwaartekracht afscheiden. De lichtere vaste stoffen drijven, samen met olie en vet, naar de oppervlakte, terwijl de zware vaste stoffen naar de bodem van de tank zinken. Daar wordt een deel van het ‘slib’ door natuurlijke bacteriën afgebroken, hoewel veel ervan toch zal achterblijven en zich na verloop van tijd ophopen. Als zodanig zal je septische tank nog regelmatig moeten worden geleegd door een erkende afvalverwerker. Hoewel beperkt, is deze slibafbraak een belangrijk deel van het proces, en de bacteriën in de tank die dit vergemakkelijken moeten beschermd worden.

Daarom is het belangrijk de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen over wat wel en wat niet in de tank gespoeld mag worden. Hieronder volgt een lijst van de dingen die erdoor beïnvloed kunnen worden:

Schoonmaken septic tank – gebruik zo mogelijk een schoonmaakmachine, want die zijn veel efficiënter in het omzetten van vet in zeep.
Hoewel alle actieve bestanddelen in zeep en wasmiddelen biologisch afbreekbaar moeten zijn en bij normaal gebruik veilig voor septische putten, kunnen te grote hoeveelheden het natuurlijke evenwicht van je septische put verstoren. Probeer milde wasmiddelen, toiletverfrissers, wasverzachters, waspoeders en wasvloeistoffen met mate te gebruiken om dit te voorkomen.
Gebruik alle bleek- en ontsmettingsmiddelen spaarzaam, want ze kunnen de essentiële bacteriën in de septische tank doden.
Er zijn een paar heel belangrijke “Don’ts” als het gaat om het beschermen van je septic tank. Sommige liggen voor de hand, maar andere zijn dingen waar je misschien geen twee keer over nadenkt als je nog nooit een septic tank systeem hebt gehad. Deze omvatten:

Gebruik je toilet en gootsteen niet als vuilnisbak

Spoel nooit kattenbakvulling, wegwerpluiers, inlegkruisjes, tampons, papieren handdoekjes, gezichtsdoekjes, koffiedik, of sigarettenpeuken door het toilet. Ze verstoppen je septic tank in minder tijd dan je denkt.
Plaats geen afvalverwijderaar, want die kunnen de hoeveelheid vaste stoffen die in de septische put terechtkomt verdubbelen.
Wees verstandig met schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen en met wat je door de gootsteen giet.

Overmatig gebruik van anti-bacteriële middelen, ontsmettingsmiddelen en zware schoonmaakmiddelen doodt de nuttige bacteriën in de septische tank die je vaste stoffen verteren.

Gebruik geen antibacteriële handwasmiddelen, want met elke wasbeurt vergiftig je de bacteriën in je septische tank.
Giet geen vet of olie in de gootsteen. Veeg vette vaat af met papieren handdoekjes voor het afwassen.
Vet verstopt de septische afvoergoot, en maakt hem effectief ‘waterdicht’, zodat de bodem geen vloeistoffen meer kan opnemen. Als dat gebeurt heb je een nieuwe afvoerput nodig.
Giet geen vetten en bakolie in de gootsteen. Ze moeten apart worden weggegooid, want ze kunnen verhinderen dat de grond rond je gootsteen doeltreffend afvalwater kan absorberen.
Terpentine, vernis, verfverdunners, motoroliën, benzine en andere soortgelijke chemicaliën ruïneren je septische systeem en worden niet gemakkelijk afgebroken door bodembacteriën. Ze zullen het grondwater verontreinigen.
Condenswater van condensatieketels is erg zuur en mag niet in de afvoer van vuilwater terechtkomen.

Stap 6: Onderhoud

Voordat je je septic tanksysteem installeert, moet je al plannen gemaakt hebben voor toekomstige onderhoudsbehoeften. Dingen als zorgen dat er een geschikte toegang is om uit te spoelen, en de deksels vrij houden van obstructies (d.w.z. ze niet bedekken met aarde of gras om te proberen ze te verbergen). Maar als het systeem eenmaal geïnstalleerd is, zijn er ook blijvende onderhoudsbehoeften waarmee rekening moet worden gehouden. Septic tanks en drainage velden gaan niet een leven lang mee. Ze zullen op den duur vervangen moeten worden. Maar met een beetje zorg en een goed gebruik kun je helpen om er zo veel mogelijk jaren uit te halen.

Het is aan te bevelen een service-overeenkomst af te sluiten (verkrijgbaar bij je plaatselijke JDP vestiging en bij de fabrikant), want jaarlijks ontwateren en onderhouden is van cruciaal belang voor de levensduur van je systeem. Het is ook een vereiste van de nieuwe PPG4 richtlijnen dat systemen regelmatig onderhouden worden.

Tussen deze onderhoudsbeurten door zijn er echter veel dingen die je zelf kunt doen om de levensduur van je septische put en riool te helpen verlengen. Deze omvatten:

Leid regenwater af van het septische afvoerveld

Een verzadigd afvoerveld kan niet genoeg septisch effluent absorberen.
Plan landschapsarchitectuur, dakgoten en oppervlakte-afvoeren zo dat overtollig water weggeleid wordt van het opvangbekken.
Overbelast de septic tank en het afvoerveld niet

De hoeveelheid water die in huis gebruikt wordt is de laatste 20 jaar sterk toegenomen. Als je septic tank van vóór de huidige voorschriften dateert, is hij waarschijnlijk te klein en heeft hij moeite om het huidige debiet aan te kunnen. Er zijn dingen die je kunt doen om dit probleem te verminderen:

Repareer lekkende en druppelende kranen en toiletten. Wc’s met dubbele spoeling lekken na verloop van tijd vaak bij de klep en moeten vervangen worden.
Gebruik beluchters op kranen en douches met een laag debiet om het waterverbruik te helpen verminderen. Krachtdouches vergroten alleen maar de hoeveelheid gebruikt water.

Ontmoedig wortelschade door bomen op minstens 30 meter afstand van de septic tank te houden.
Bomen met zeer agressieve wortels, zoals wilgen en populieren, moeten nog verder van het systeem staan.
Bescherm je afvoerput

Rijd niet over de afvoerput, bouw er geen bouwwerk op, of bedek hem met beton of asfalt. Grind is ok, maar alleen voor voetverkeer. Als je een van de volgende dingen opmerkt, of iets ongewoons in het algemeen, kun je je systeem het beste zo snel mogelijk laten nakijken.

Vuil water dat zich boven de grond boven je reservoir of afvoerveld verzamelt. Toiletten die langzaam doorspoelen of overlopen. Je tank moet vaker dan gewoonlijk geleegd worden.
Je septisch systeem onderhouden. Vaste stoffen moeten jaarlijks uit de septic tank gepompt worden. Ze slaan maar 12 maanden slib op, dus als je ze langer dan dat leegt, ruïneer je de septische put. Afhankelijk van het gebruik kan het nodig zijn vaker te pompen.

Til nooit zelf het deksel van een septische tank op, zeker niet als je alleen bent! De gassen in de tank kunnen je heel snel overmeesteren en de bacteriën zijn gevaarlijk. Werkers in de riolering moeten zich regelmatig laten inenten, o.a. tegen hepatitis, tetanus en difterie.

In de door de fabrikant verstrekte installatiehandleiding staan waarschijnlijk ook andere aanbevelingen voor controles die je zelf kunt uitvoeren. Zorg er echter voor dat je altijd hun richtlijnen voor gezondheid en veiligheid volgt voor elk onderhoud dat je van plan bent te doen.