Het gordingdak heeft zich nu gevestigd als een van de standaard dakconstructies. klusvakman.nl legt uit wat een gordingdak eigenlijk is, welke eigenschappen het heeft en welke kosten verwacht kunnen worden.

De belangrijkste feiten in een oogopslag

 • De gordingen waarop de dakspanten rusten geven het gordingdak zijn naam.
 • De gordingen dragen het gewicht van het hele dak naar beneden in de palen en muren.
 • Complexe dakvormen en dakaanbouwen en -inrichtingen zijn geen probleem met een gordingdak, in tegenstelling tot een spantendak.
 • De kosten van een eenvoudige gordingen dakspant zijn ongeveer 60 euro per m².

Gording dak: Wat betekent het?

Net als het dak van daksparren en kraagbalken is het gordingdak een wijdverbreide soort houten onderconstructie voor een dak. Het wordt meestal gebruikt in prefab-huizen, maar ook in veel massieve gebouwen. Vaak is het ontworpen met zichtbare gordingen, die dan aan de gevelzijde zichtbaar zijn als uitstekende houten balken. Deze gordingen, d.w.z. horizontale houten balken, zijn het eponiem van deze dakconstructie. Het gordingdak zelf is de dragende structuur van het dak en herbergt de daksparisolatie (indien aanwezig) binnen de daksparren. Het is stabieler en veerkrachtiger dan het spantendak, zodat de onderdelen niet zo snel kunnen buigen. Bovendien liggen de onderlaag en de tegenlat voor de dakpannen, evenals de dakpannen zelf, op de constructie.

Gording dak: constructie

Het gordingdak kan gezien worden als een verdere ontwikkeling van het spantendak: In een spantendak bestaat de dragende constructie uit een paar spanten die “schuin naar elkaar toe staan” en stevig met elkaar verbonden zijn. In een gordingdak worden deze schuine spanten ook wel rofen genoemd. Afhankelijk van de constructie van de gordingen van het dakgebinte, worden de stijlen van de daksparren aan hun basis weer met elkaar verbonden met een balk en vormen dan de “spantendriehoek”. Bij het gordingdak daarentegen rusten de verticale spanten aan weerszijden van het dak op horizontale houten balken en zijn ze met een 2 tot 4 centimeter diepe koof aan de gording bevestigd. Deze houten balken worden naar hun plaats nokgording (bij de nok), middengording (in het midden van het dakvlak) en voetgording (bij de dakrand) genoemd. De belasting van de hele dakconstructie wordt van de dakruimte naar beneden overgebracht via muren of palen (zogenaamde stammen) met behulp van de gordingen, vooral de nok- en middengordingen.

Eigenschappen en functie van een gordingdak

Het gordingdak is een absolute allrounder als het om dakvormen gaat. Platte daken zijn even goed mogelijk als lessenaarsdaken (enkele of tegenoverliggende varianten), klassieke zadeldaken en – de voorkeur voor stadsvilla’s – tent- en schilddakconstructies.

Omdat de dakspanten op de gordingen rusten, is deze dakconstructie ook bijzonder geschikt voor grote dakoverstekken om de geveluiteinden te bedekken. Daartoe worden de gordingen gewoon verder doorgetrokken dan de buitenmuren van het huis, waardoor het dak breder wordt dan nodig. De maximale spantlengte wordt begrensd door de gordingen en de berekende statica. Overstekken in het bereik van 1,20 m vormen echter meestal geen probleem. Zelfs dakhellingen aan de dakrand, bijvoorbeeld om een carport direct aan te sluiten of om een buitenzitje te overkappen, zijn geen probleem met het gordingdak. Om dit te doen worden op de getroffen plaats eenvoudig langere dakspanten aangebracht, die dan de dakstructuur naar beneden verlengen.

Het gordingdak kan naar keuze met zichtbare of onzichtbare gordingen ontworpen worden. Vooral bij een verlengd dakoverstek zijn de nok-, midden- en voetgordingen aan de gevelzijde zichtbaar en geven ze het huis een meer rustiek karakter, afhankelijk van de kleur van het hout. Bij korte dakoverstekken tot ongeveer 60 cm, daarentegen, kunnen de gordingen visueel achter de muur van het huis liggen en zijn ze dus onzichtbaar.

Bij een gordingen dak worden de belastingen van het dak geheel door de gordingen gedragen. Deze moeten op hun beurt naar beneden tot op de fundering van het huis gesteund worden om de resulterende krachten te kunnen dragen. Dit kan door muren of ook door individuele steunbalken direct onder de nok en middengordingen. Hoeveel steunen er nodig zijn en welke gordingen belast moeten worden, wordt bepaald met behulp van de statische berekening van het huis. Afhankelijk van de grootte en de helling van het dak treden verschillende belastingen op. Tot een overspanning van 10 m is het vaak voldoende om via palen/muren onder de nokgording dragende voorzieningen aan te brengen. Voor grotere overspanningen tot 14 m wordt de belasting meestal via de middengordingen uitgeoefend en voor overspanningen langer dan 14 m worden zowel de nok- als de middengordingen belast. Voor bijzonder grote daken kunnen ook extra gordingen worden aangebracht, die dan – afhankelijk van de statische berekening – ook moeten worden ondersteund. Afhankelijk van hoe de gordingen ondersteund worden, is de precieze benaming van de dakconstructie: enkel staand (nokgording), dubbel staand (middengording) of drievoudig staand gordingdak (nok en middengording).

Gordingen dak: voordelen en nadelen van de dakconstructie

Voordelen van een gordingdak

 • Eenvoudige constructie van dakoverstekken, zowel aan de gevel- als aan de dakrandzijde.
 • Veelzijdige ontwerpen mogelijk: zadeldak, lessenaarsdak, verschoven lessenaarsdak, schilddak, tentdak, piramidedak, plat dak.
 • Dakuitbreidingen zoals dakkapellen, erkers, dwerggevels of dakinstallaties zoals lichtkoepels kunnen zonder problemen gerealiseerd worden.
 • Eenvoudige montage van de onderdelen.
 • Stabieler en veerkrachtiger dan andere dakdraagconstructies zoals een constructie met dakspanten. De onderdelen kunnen niet vervormen of buigen.
 • Platte daken met hoge overspanningen mogelijk.

Nadelen van een gordingdak

 • Om constructieve redenen zijn palen nodig als steunbalken of -muren onder de gordingen om het gewicht van de dakspant te dragen. Dit begint op de zolder en loopt door tot op de begane grond van het huis.
 • Een dakuitbouw door de palen/ gordingen.
 • Hoger houtverbruik door de gordingen en stijlen in vergelijking met een spantendak, dus duurder.
 • Bovendien, hoe steiler het dak, hoe meer hout er nodig is.

Kosten van een gordingdak

De kosten van een gordingdak bestaan uit verschillende deelgebieden. Enerzijds zijn er de materiaal- en dienstverleningskosten voor het plaatsen van de dakconstructie, en anderzijds de planningdiensten en statische berekeningen. Afhankelijk van de vorm van het dak en de complexiteit ervan, bijvoorbeeld door dakuitbreidingen of dakramen, bedragen de kosten voor de dakconstructie inclusief planning ongeveer 60 tot 100 euro per vierkante meter dakoppervlak. In het geval van bijzonder veeleisende dakconstructies kunnen de kosten echter ook hoger zijn. Bovendien hebben plaatselijke omstandigheden, zoals de sneeuwbelastingszone, invloed op de kosten. Als de dakconstructie stabieler gemaakt moet worden door een hogere sneeuwbelastingszone, neemt de hoeveelheid hout die nodig is toe. Ook moet opgemerkt worden dat er nog meer kosten bij kunnen komen door de plattegrond: Als de vereiste palen of muren op de beoogde plaats niet gewenst zijn, worden balken in de vorm van balken of stalen liggers noodzakelijk. Deze hebben niet direct te maken met de dakconstructie zelf, maar verhogen de totale kosten van het bouwproject.