In het kort

  • Zonder eigen vermogen is er geen sprake van bouwfinanciering. Vroeger was dit een vaste regel die vandaag de dag onder bepaalde omstandigheden niet meer van toepassing is.
  • Als u een hoog inkomen heeft, een zekere baan en zekerheden zoals andere onroerende goederen of borgstellingen, zal uw bank u voorzien van bouwfinanciering zonder eigen vermogen, ook wel volledige financiering genoemd.
  • Het verhoogde risico voor de bank gaat vaak gepaard met hogere rentetarieven.
    Dit maakt het des te belangrijker om aanbiedingen voor bouwfinanciering zonder eigen vermogen te vergelijken.

Wat is een volledige financiering eigenlijk?

In het geval van een bouwfinanciering zonder eigen vermogen zegt de naam het al: het gehele bedrag dat aan het onroerend goed moet worden besteed, wordt gefinancierd met krediet – zonder dat de kredietnemer eigen vermogen inbrengt. Er zijn echter twee verschillende soorten: 100 procent financiering en 110 procent financiering. Een kleine verbouwing kan je natuurlijk ook kortstondig met je creditkaart voorschieten. Maar dat is natuurlijk voor korte duur, om snel aankopen voor te financieren. Kijk voor meer informatie voor handige creditkaarten op welkecreditcard.nl.

100 procent financiering

Hier wordt alleen de volledige aankoopprijs van het onroerend goed gefinancierd door middel van leningen. In dit geval dragen de kopers de bijkomende aankoopkosten. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • Makelaarscourtage,
  • Notariskosten,
  • Juridische kosten,
  • Belasting op de overdracht van onroerend goed.

110 procent financiering

Dit is de eigenlijke volledige financiering. Want hier wordt niet alleen de aankoopprijs van het onroerend goed, maar ook alle incidentele aankoopkosten gedekt door de totale lening. In dit geval brengt de koper dus nul euro aan eigen vermogen in.

Volledige financiering: Wanneer staan de banken dit toe?
Het maakt niet uit welke variant van bouwfinanciering zonder eigen vermogen: de enige zekerheid die de bank in dit geval heeft, is het vastgoed zelf. Daarom zal zij dit risico alleen dragen als het onroerend goed zo waardevol is dat een verkoop genoeg geld zal genereren om de lening af te betalen, zelfs in het geval van een mogelijke verkoop in het kader van een executie.

Een goede locatie en een zeer goede staat van het pand zijn basisvoorwaarden.

Bouwfinanciering zonder eigen vermogen: Voor wie is deze vorm van lening geschikt?

Maar wie krijgt er nu een lening zonder eigen vermogen? Dit zijn vooral aspirant-kopers die een hoog en veilig inkomen hebben. En wie kan nog meer zekerheden laten zien. Voorbeeld: Andere eigendommen die al volledig of grotendeels zijn afbetaald.

Een vaste aanstelling, bij voorkeur als ambtenaar, is een must voor een bouwlening zonder eigen vermogen.

Personen met een wisselend inkomen, zoals zelfstandigen en freelancers, hebben veel minder kans om een volledige of 100% financiering te krijgen.

Wat zijn de voor- en nadelen van hypotheekfinanciering zonder eigen vermogen?

Voordeel

Een voordeel is dat u een kans direct kunt gebruiken wanneer deze zich aandient. Bijvoorbeeld, als u een goed aanbod krijgt voor een woning op een gunstige locatie, maar weinig of geen eigen vermogen heeft en deze wilt aannemen. Dit moet u echter alleen doen als u over het nodige inkomen beschikt.

Nadeel

In de regel brengt hypotheekfinanciering zonder eigen vermogen hogere risico’s met zich mee. Voor jezelf en voor de bank. Als bijvoorbeeld je huwelijk uiteenvalt en je moet het huis of de condominium snel onder de waarde verkopen, dan blijf je met een berg schulden zitten.

Het risico is ook hoger voor de bank. Daarom zal zij een aanzienlijke rentepremie in rekening brengen.

Volledige financiering: Waarop moet u letten?

Volledige financiering kan een kostbare aangelegenheid zijn. U betaalt een hogere prijs voor het feit dat u een woning zonder eigen vermogen wilt kopen. Daarom is het belangrijk dat u systematisch te werk gaat:

Vergelijk

Het aanbod is breder voor hypotheekfinanciering zonder eigen vermogen dan voor traditionele financiering. Dus het eerste wat u moet doen is onze hypotheekvergelijking gebruiken om de goedkoopste aanbieder te vinden. Daarna mag u in geen geval tevreden zijn met een consultatie. Het is beter om een tweede, derde, vierde of zelfs vijfde te hebben.

Afwegen

Als er eigen vermogen beschikbaar is, moet u naar beide alternatieven kijken en de financiering met en zonder eigen vermogen berekenen.

Bij de financiering van een woning zonder eigen vermogen is het belangrijk om een passende verzekering af te sluiten om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen van insolventie en om te voorkomen dat u uw woning in geval van nood verliest. U kunt dit doen met de termijnverzekering, die de bank meestal toch zal eisen. Dit dekt u als een van de echtgenoten overlijdt. De arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt ook een belangrijke bescherming, omdat zij het reguliere inkomen overneemt als de hoofdverdiener zijn of haar beroep niet meer kan uitoefenen. Dit geldt overigens ook voor de klassieke bouwfinanciering.
Zelfs weinig eigen vermogen helpt

Gerelateerde vragen

Heb je een rijke oom of kunnen je ouders voor je opkomen? Als borg of met uw huis als onderpand?
Bent u voorbereid op een hoog maandelijks bedrag
De bouwfinanciering zonder eigen vermogen brengt een hogere bouwrente en een hoge aflossingsrente met zich mee. In de regel moet u proberen het geleende bedrag snel terug te betalen. Bereken dus realistisch hoeveel geld je elke maand beschikbaar hebt als je weinig eigen vermogen hebt.

Veelgestelde vragen over volledige financiering en bouwfinanciering zonder eigen vermogen

Een bouwfinanciering zonder eigen vermogen – is dit echt haalbaar en verstandig?

Een hypotheek zonder eigen vermogen is alleen mogelijk voor topverdieners in een vaste dienstbetrekking. Maar zelfs voor hen is het zinvol om te overwegen om op korte termijn ten minste een kleine hoeveelheid eigen vermogen te besparen. Want op deze manier worden de totale kredietkosten aanzienlijk gereduceerd. Als u echter een van de high earners bent die de hoge maandelijkse last van een volledige financiering op zich zou kunnen nemen en geen bijzonder goed aanbod wilt afwijzen, zou een hypotheek zonder eigen vermogen kunnen worden overwogen.

Neem ik een hoger risico met een volledige financiering?

Het mislukken van het financieringsproject kan net zo gemakkelijk gebeuren met een bouwfinanciering zonder eigen vermogen als met eigen vermogen. Toch verhoogt een gebrek aan eigen vermogen het risico van het hele financieringsproject en loopt u als lener het risico dat u later met schulden en zonder woning komt te zitten.

Is volledige financiering erg duur?

Ja, bij een volledige financiering neemt de bank een hoger risico en dit kan worden betaald met een hogere rente. Zowel de rentekosten als de maandelijkse aflossing zijn hoger dan bij een hypotheek met eigen vermogen.

Aan welke eisen moet ik voldoen om een volledige financiering te verkrijgen?

Je moet niet alleen bijzonder goed verdienen, je moet ook een bijzonder zekere baan hebben. Dit is de enige manier om het risico van een volledige financiering te dragen. Werknemers met lagere salarissen zouden beter moeten proberen om het eigen vermogen te sparen.

Is volledige financiering ook mogelijk met leningen op afbetaling?
Dat is in principe mogelijk. U moet zich echter wel afvragen of u de totale last kunt dragen en in gedachten houden dat een hypotheek zonder eigen vermogen erg duur is.

Kan ik ook bestaande leningen op afbetaling vervangen door volledige financiering?

In de regel werkt dit niet. De volledige financiering dient ter dekking van het leenbedrag en de bijkomende kosten van een vastgoedaankoop. Verdere kosten kunnen er niet door worden gedekt.

Moet ik voorbereid zijn op complicaties met een volledige financiering?

Nee. Banken die gespecialiseerd zijn in hypothecaire financiering zonder eigen vermogen hebben een nauwkeurige catalogus van eisen. In de regel worden leningen onbureaucratisch en zonder complicaties verstrekt.