De aankoop van een verwarmingssysteem betekent een grote investering. In het beste geval zal het systeem de komende jaren perfect functioneren. Daarom moet de aankoopbeslissing goed doordacht zijn. Uitgebreide planning vooraf is dus onontbeerlijk. Daartoe moet eerst een aantal aspecten in aanmerking worden genomen, want de verwarmingsmarkt met al zijn modellen en uitvoeringen is divers. Maar met goed onderzoek vooraf en uitgebreid advies kan het nieuwe verwarmingssysteem optimaal aan uw behoeften worden aangepast. De belangrijkste stappen en tips voor de aankoop van een verwarmingssysteem vindt u in de volgende hoofdstukken.

Een verwarmingssysteem kopen: Onderzoek

Voordat u een nieuw verwarmingssysteem koopt, moet u een aantal fundamentele beslissingen nemen. Er is immers een ruime keuze aan verwarmingssystemen. Bovendien zijn er verschillende combinatiemogelijkheden. Bovendien moet het nieuwe verwarmingssysteem zowel op de externe omstandigheden als op het individuele verwarmingsgedrag zijn afgestemd. Hier volgt een selectie van de factoren en vragen die in dit verband een rol kunnen spelen:

Hoe hoog is het budget?

Moet een bestaand systeem worden uitgebreid of aangevuld of moet het verwarmingssysteem volledig worden vernieuwd?
Welke energiebron is geschikt: gas, olie, pellets of een andere?
Hoeveel ruimte is er beschikbaar voor opslagruimtes en dergelijke?
Uiteindelijk hangt het altijd af van wat u het meest waardeert en wat voor u bijzonder belangrijk is. Om deze beslissing gemakkelijker te maken, moet u van tevoren enige informatie verzamelen en vastleggen.

Redenen om een verwarmingssysteem te kopen

De redenen voor de aanschaf van een nieuw verwarmingssysteem zijn velerlei en bepalen in hoge mate de aankoopbeslissing. Immers, als het verwarmingssysteem volledig uitvalt, moet snel worden gehandeld, vooral in de koudere maanden. Er blijft dus niet veel tijd over om alle opties te overwegen.

Een stap naar modernisering kan ook nodig zijn wanneer vervanging verplicht wordt. In de energiebesparingsverordening (EnEV) is bepaald dat alle gas- of olieketels met constante temperatuur die ouder zijn dan 30 jaar, moeten worden vervangen. Evenzo geldt het energielabel sinds 2017 ook voor boilers van 15 jaar en ouder. Het categoriseert de energie-efficiëntie van de apparatuur en maakt daarom deel uit van het energiecertificaat. Dit is met name van belang indien het goed zal worden verhuurd, verpacht of verkocht. Ook de waardestijging kan dus een motivatie zijn voor een modernisering van de verwarming.

Tot slot is het verlagen van de verwarmingskosten een reden om een nieuw verwarmingssysteem te kopen. Immers, als het oude verwarmingssysteem niet meer efficiënt werkt, kunnen de verwarmingskosten sterk stijgen. Het is echter evengoed mogelijk dat het systeem veel meer verbruikt, vooral in vergelijking met moderne verwarmingstechnologie. Een nieuw verwarmingssysteem kan dit verbruik verminderen. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, maar ook voor het milieu.

Een verwarmingssysteem kopen, maar welk systeem moet het worden?
Bij de aanschaf van een nieuw verwarmingssysteem is de eerste vraag welk systeem of type verwarmingssysteem te kiezen. Er zijn verschillende manieren om dit te categoriseren. Het meest gebruikelijke uitgangspunt is de energiebron: fossiel of hernieuwbaar. Dit gaat meestal gepaard met de beslissing of men het bij het beproefde systeem houdt of voor een alternatief verwarmingssysteem kiest. Ook dit kan een budgettaire kwestie zijn. Het kan ook afhangen van andere factoren, zoals de staat van renovatie van het huis, alsmede de beschikbare ruimte voor eventuele grote opslagruimten of andere externe omstandigheden.

De volgende energiebronnen worden onderscheiden:

  • Aardgas
  • Ruwe olie
  • Elektriciteit
  • Hout
  • Milieu-energie
  • Aandacht voor het juiste ketelvermogen

Het vermogen van de ketel is van doorslaggevende invloed op de tijd die nodig is om de woning warm te krijgen. Wie een boiler wil kopen, moet er dus op letten dat deze het juiste vermogen heeft. Deze moet immers optimaal bij het huis passen, zodat het systeem later efficiënt en comfortabel werkt.

Naast een gedetailleerde berekening door een installateur, bieden richtwaarden een eerste overzicht. Voor huizen gebouwd vóór 1970

vóór 1970, een waarde van 150 tot meer dan 200 watt per vierkante meter oplevert
van 1970 tot 1980: 100 tot 150 watt per vierkante meter
tussen 1980 en 1990: 75 tot 100 watt per vierkante meter
van 1990 tot 2000 is de waarde 50 tot 75 watt per vierkante meter
na 2000, resulteert dit in een waarde van 15 tot meer dan 50 watt per vierkante meter.
Het is belangrijk te weten dat de richtwaarden in de praktijk ook hoger kunnen liggen. Indien consumenten in de tussentijd renovatiemaatregelen hebben laten uitvoeren, zijn de resultaten meestal minder goed. Alleen een berekening van de verwarmingsbelasting kan hier zekerheid bieden. Het type warmwaterbereiding kan ook een effect hebben op het vermogen van de boiler. Dit is in het algemeen hoger wanneer het verwarmingssysteem het warmwater verwarmt in een continustroomsysteem, d.w.z. op hetzelfde moment als het nodig is.

Of het nu klassiek of modern is: De meeste verwarmingstoestellen zijn reeds getest. De resultaten zijn zeer nuttig bij het nemen van een aankoopbeslissing. Welke ketel hoe presteerde, kunt u lezen in het artikel “Verwarming in de test”.

Andere aspecten om te overwegen:

De te verwarmen ruimte
of het verwarmingssysteem tevens warm water moet leveren dan wel tegelijkertijd elektriciteit moet opwekken in combinatie met warm water en/of elektriciteitsopwekking
huidig verbruik van verwarmingsenergie, alsmede aantal bewoners
als aanvulling voor slechts één ruimte of voor een specifiek doel (individuele of centrale verwarming)
beschikbare ruimte (bijvoorbeeld opslagruimte van een pelletverwarmingssysteem of een grote olietank)
aankoop- en exploitatiekosten
toegang tot energiebron (gasaansluiting, elektriciteit, geothermische energie)

De voor- en nadelen van de verwarmingssystemen zorgvuldig tegen elkaar afwegen

Geen enkel verwarmingssysteem biedt alleen maar voordelen. Afhankelijk van het gebouw of het verwarmingsgedrag zijn er ook nogal negatieve punten. Daarom is het des te belangrijker deze tegen elkaar af te wegen voordat u een keuze maakt voor een systeem en een verwarmingssysteem koopt. Daarbij is het van centraal belang waar u het meeste belang aan hecht, b.v. wat het systeem mag kosten, of het het verbruik kan dekken of hoe belangrijk de milieufactor voor u is. Een gedetailleerd overzicht hiervan vindt u onder verwarmingsvergelijking. Als u wilt weten hoe individuele warmtegeneratoren in tests hebben gepresteerd, raden wij u het artikel “Verwarming in tests” aan.

Verwarming voor nieuwe en oude gebouwen

Naast het budget, het milieuvraagstuk en vooral het individuele energieverbruik, is het ook van belang waar het nieuwe verwarmingssysteem moet worden geïnstalleerd – in een nieuw of oud gebouw. Omdat niet elk systeem overal geschikt is. In principe geldt het volgende: in nieuwe gebouwen spelen de wettelijke voorschriften een grotere rol, terwijl het in niet-gerenoveerde oude gebouwen in de eerste plaats van belang is dat het verwarmingssysteem aan de omstandigheden voldoet. Als dit niet het geval is, moeten eerst de noodzakelijke voorwaarden worden geschapen. Wanneer bijvoorbeeld een warmtepomp in een bestaand gebouw wordt geïnstalleerd, is het raadzaam radiatoren met een lage temperatuur te installeren. De zogenaamde oppervlakteverwarmingssystemen zijn bijzonder geschikt. De bekendste voorbeelden zijn vloerverwarming en wandverwarming. Ze werken met lage stroomtemperaturen. Dit betekent dat de hoofdsysteemtemperatuur in de stroming rond 35 en 45 graden Celsius ligt.

Volgens de wet inzake hernieuwbare energiebronnen (EEWärmeG) moet een verwarmingssysteem in een nieuw gebouw (welk verwarmingssysteem geschikt is voor een nieuw gebouw) een bepaald aandeel hernieuwbare of regeneratieve energiebronnen gebruiken. Dit betekent voor elke huiseigenaar dat een gasverwarmingssysteem alleen meestal niet voldoende zal zijn. Hoewel condensatietechnologie wordt beschouwd als state of the art, valt zij niet onder de categorie hernieuwbare energie. Dit betekent dat als huiseigenaren gas- of olieketels willen gebruiken, deze moeten worden gecombineerd met andere systemen. De oplossing hier is het zogenaamde hybride verwarmingssysteem.

Maar er moet ook rekening worden gehouden met de verordening inzake energiebesparing. Dit betekent dat het energieverbruik ten minste 30 procent lager moet zijn dan in bestaande gebouwen. Dit heeft in de eerste plaats betrekking op de primaire energiebehoefte.

Bovendien moet zowel in nieuwe als in oude gebouwen rekening worden gehouden met bepaalde vereisten voor de afzonderlijke systemen, zoals: een gasaansluiting, voldoende ruimte voor de opslag van pellets of voldoende oppervlakte voor geothermische collectoren (warmtepomp).

Een nieuw verwarmingssysteem kopen – kostenfactoren

Naast de technische eisen speelt echter ook het budget voor velen een zeer beslissende rol bij de aanschaf van een verwarmingssysteem. Een van de meest gestelde vragen is daarom ook: “Welk verwarmingssysteem is het goedkoopst?” Zoals hierboven reeds is aangegeven, moet hier een onderscheid worden gemaakt tussen de aankoopkosten en de bedrijfskosten. Dit komt omdat niet elk goedkoop verwarmingssysteem bij aankoop ook goedkoop is in het gebruik. Dit geldt vooral voor elektrische kachels. Omdat elektriciteit duur moet worden gekocht, als het niet wordt geproduceerd. Bovendien zijn de elektriciteitsprijzen onderhevig aan bepaalde schommelingen.

Maar gas- en olieverwarmingssystemen zijn in het begin ook relatief goedkoop in aanschaf. Maar de grondstoffenprijzen zijn afhankelijk van vele factoren, waaronder politieke ontwikkelingen. Bijgevolg zijn zij onderhevig aan bepaalde schommelingen. Hieronder vindt u een overzicht van hoe de kosten (aanschaf en gebruik) voor het verwarmingssysteem zijn samengesteld en gepresenteerd. U moet er echter rekening mee houden dat dit slechts gemiddelde waarden zijn. Want naast de afzonderlijke apparatuur zijn nog vele andere aspecten van invloed op de prijs wanneer u een verwarmingssysteem koopt.

Samenstelling van de aanschaffingskosten:

Ketel
Verwarmingsbuizen
Isolatie
Radiator
Tank of opslagruimte
Verbindingen
Installatie
Samenstelling van de exploitatiekosten:

Energiebron
Onderhoud
Reparatie en reserveonderdelen
Verbruik
KOSTEN VERWARMINGSTYPE
Olieverwarming 6.500 tot 9.000 euro
Gasverwarming 5.000 tot 8.500 Euro
Houtvergassingsketel 7.000 Euro
Pelletverwarming 15.000 tot 20.000 Euro
Warmtepomp 8.000 tot 20.000 Euro
Brandstofcelverwarming 20.000 tot 25.000 Euro
Houtsnipper verwarming 20.000 tot 24.000 Euro
Elektrische verwarming 100 tot 1.000 Euro
Zonneverwarming 4.000 tot 10.000 Euro
Subsidies voor de aankoop van een verwarmingssysteem

Vooral complete systemen en systemen met regeneratieve energiebronnen kunnen in het begin duur zijn. Zelfs als zij zich in de loop van het gebruik terugbetalen, is het een investering die aanvankelijk moet worden gedaan. Subsidies zorgen voor financiële verlichting. Deze zijn verkrijgbaar bij de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) of het Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Sinds 01.01.2020 ondersteunt de KfW alleen nog brandstofcelverwarmingstoestellen via programma 433. Voor het overige worden optimaliseringsmaatregelen financieel ondersteund via de programma’s 151/152 en 430.

Naast warmtepompen, biomassa en thermische zonnesystemen kunt u van het BAFA ook financiering krijgen voor hybride gasverwarmingssystemen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen beide subsidies worden gecombineerd. Het is van essentieel belang vooraf te verduidelijken wat in uw eigen geval van toepassing is. Het is ook zinvol de installateur te informeren over de lopende KfW- of BAFA-subsidieaanvraag. Want zo kunnen de voorwaarden waaraan kan worden voldaan, rechtstreeks doorvloeien in de planning (eventuele reorganisatie- of verbouwingsmaatregelen).

Een verwarmingssysteem kopen – Een offerte aanvragen

Zodra u alle nodige informatie hebt verzameld, is de volgende stap het aanvragen van een offerte. Ook hier zijn er veel mogelijkheden. Als u al een verwarmingsmonteur hebt die u vertrouwt, ligt het voor de hand contact met hem op te nemen. Maak een afspraak met hem. Hij zal kijken naar het bestaande verwarmingssysteem en de omstandigheden ter plaatse. Op basis van de verbruiksgegevens en uw ideeën, kan hij een passende offerte opstellen. Want alleen als het verwarmingssysteem echt bij uw woonsituatie past en vooral optimaal is ontworpen en afgesteld, zal het ook energiezuinig werken. Voor een uitgebreide en nauwkeurige berekening van de warmtebehoefte kunt u ook van tevoren een energieconsultant inschakelen. U kunt het verwarmingssysteem ook online kopen. Hier krijgt u binnenkort een individuele offerte van een installateur die het systeem vervolgens bij u thuis installeert.

Een installatieprogramma zoeken via een directory

Als u op zoek bent naar een nieuwe loodgieter, zijn er verschillende manieren om de juiste loodgieter voor u te vinden. Aanbevelingen van vrienden of kennissen zijn één manier. Een andere mogelijkheid is het vinden van een verwarmingsmonteur via een online zoekopdracht. Hier kunt u onder andere zoeken met een directory. In de regel is niet alleen de afstand tot de woonplaats doorslaggevend, maar ook het vakgebied of de bijbehorende certificeringen van de installateur.

Een uitgebreid telefoonboek vindt u bijvoorbeeld onder het menupunt Loodgieter zoeken op heizung.de. Door uw postcode of uw woonplaats in te voeren, krijgt u een lijst van alle verwarmingsinstallateurs in uw onmiddellijke omgeving. U kunt de zoekresultaten niet alleen filteren op basis van uw woonplaats, maar ook een maximumafstand of het gewenste specialisatiegebied selecteren. Als u nu al de juiste loodgieter hebt gevonden, vindt u alle relevante contactgegevens in één oogopslag.

U kunt ook met enkele muisklikken rechtstreeks online een offerte aanvragen. Het enige wat u hoeft te doen is een kort formulier in te vullen. Hiervoor zijn enkele gegevens en vragen over uw project nodig, zoals het gewenste verwarmingssysteem, de woonruimte of de ouderdom van het huis. Nadat u uw contactgegevens hebt achtergelaten, klikt u op de knop om het formulier te verzenden.

Het bod is ingediend: Wat komt er nu?

Nadat u het formulier hebt ingediend, zullen de gegevens dienovereenkomstig worden verwerkt. U krijgt dan een telefoontje van een deskundige die de laatste details met u zal bespreken en samen met u de juiste installateur voor uw project zal zoeken. De volgende aspecten spelen een bijzondere rol:

Activiteit: waar heb je een offerte voor nodig: Is het een vervanging of een nieuwe installatie?

Verwarmingssysteem: Wat voor verwarming gebruikt u momenteel en in welke verwarmingssystemen bent u geïnteresseerd voor vervanging of nieuwe installatie?
Begin van het project: Deze informatie is belangrijk voor de planning van de installateur.
Beschikbaarheid: Wanneer kan ik u het beste telefonisch bereiken, zodat de details van uw project snel kunnen worden besproken en een afspraak kan worden gemaakt voor overleg?
Met deze informatie wordt ten slotte de verwarmingsinstallateur doorverwezen, die voor u een deskundig advies kan afnemen in het comfort van uw woning.

Raadpleging van de verwarmingsinstallateur

Als er een geschikte installateur is gevonden, zal deze zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Het verwarmingsadvies vindt gewoonlijk bij u thuis plaats. Dit betekent dat de verwarmingsmonteur de omstandigheden ter plaatse zal bekijken en de details met u zal bespreken. Bij de keuze van een nieuw verwarmingssysteem moet namelijk rekening worden gehouden met het volledige systeem. Dit betekent dat naast de ketel ook de radiatoren en de verwarmingsbuizen een rol spelen.

Met de verzamelde informatie kan de verwarmingsmonteur tenslotte samen met u een gedetailleerd verwarmingssysteem plannen. Dit omvat elke ombouw of aanvullende maatregelen, alsmede de installatie zelf. Maar ook het regelmatig onderhoud kan al in zo’n plan worden verankerd. Wanneer u een verwarmingssysteem koopt, is er vaak de mogelijkheid om een zogenaamd onderhoudscontract te sluiten met het verwarmingsbedrijf. Een van de voordelen hiervan is dat u niet steeds opnieuw onderhoud hoeft te bestellen.

Een verwarmingssysteem kopen – laatste stap: installatie en inbedrijfstelling

Nadat het verwarmingssysteem volledig is gepland en alle factoren zijn afgewogen, is het niet ver meer tot de installatie van het nieuwe verwarmingssysteem. Zodra u een afspraak hebt gemaakt met uw installateur, wordt het systeem dienovereenkomstig geleverd. Afhankelijk van het tijdstip waarop het verwarmingssysteem in een nieuw of oud gebouw wordt geïnstalleerd, kan er een tussenstap nodig zijn. Als het nieuwe verwarmingssysteem in de koude maanden in een bestaand gebouw wordt geïnstalleerd, krijgt u meestal een vervanger, zoals een tijdelijke boiler of een elektrisch aangedreven verplaatsbaar verwarmingstoestel. Dit zorgt voor een ononderbroken toevoer tijdens de verwarmingsupgrade.

Hier is hoe verwarmingsinstallatie gewoonlijk werkt:

Apparatuur en onderdelen worden geïnstalleerd.
Alle componenten worden samengebracht om een geïntegreerd systeem te vormen.
Er wordt een uitgebreide functiecontrole uitgevoerd.
Het systeem is hydraulisch gebalanceerd.
De verwarmingsregeling wordt aangepast aan de individuele behoeften, inclusief de instelling van de regeltechniek en de verwarmingscurve.
De installateur zal u een uitgebreide inleiding geven over de werking en tips voor het dagelijks gebruik van de verwarmingsinstallatie.
Een verwarmingssysteem kopen – De installatiekosten in overweging nemen
In de regel hebben de kosten voor individuele verwarmingssystemen altijd alleen betrekking op het systeem zelf. Misschien vindt u ook alleen gegevens over de ketel. Maar het is belangrijk te onthouden dat ook andere kostenfactoren een rol spelen bij de succesvolle ingebruikname van een verwarmingssysteem; waaronder de verwarmingsinstallatie zelf. De hoeveelheid werk hangt af van het aantal onderdelen dat moet worden geïnstalleerd en van de grootte van de woning. Daarom is er geen all-in prijs voor. Vraag uw installateur om u vooraf een precies overzicht van de kosten te geven en bespreek met hem eventuele kritieke punten die meer werk kunnen vereisen. Dit zal u helpen negatieve verrassingen later te voorkomen.