Wij raden altijd aan wanneer je iemand inhuurt voor renovatie in je woning, het niet uitmaakt hoe groot de opdracht is, je altijd een schriftelijk en ondertekend contract of intentieverklaring moet regelen.

Hoe meer zekerheid en gedetailleerd het contract, hoe beter. Zelfs als je de verbouwer al een tijdje inzet en je hebt een goede werkrelatie is er nog steeds een korte lijst van voorwaarden die moeten worden gedekt en overeengekomen voordat de werkzaamheden kunnen beginnen.

Immers, een contract is niets meer dan een overeenkomst waarin de verantwoordelijkheden van elke partij worden beschreven en de juridische mogelijkheid om problemen op te lossen in het geval dat de renovatie misgaat.

Je weet nooit wat er kan gebeuren: onvoorziene ongelukken, schade of als de aannemer om een of andere reden de stad overslaat of de klus niet kan klaren en dan is er de mogelijkheid van claims door onbetaalde onderaannemers.

Al met al moet dit door beide betrokken partijen worden besproken en overeengekomen en als u niet zeker bent van een contactbepaling, kunt u ook een advocaat vragen om het contract te herzien voor opheldering.

Contract bestaat uit:

 1. Contactgegevens van beide partijen
 2. Alle contractdocumenten (tekeningen, materiaallijst, blauwdrukken, merken, modellen etc.).
 3. Begin- en einddatum en een beschrijving van de werkzaamheden.
 4. Betalingsvoorwaarden inclusief mijlpalen plus belastingen.

De voorwaarden van de regeling vaststellen

 1. Dekking – waarbij u een bepaald percentage voor een bepaalde periode vasthoudt om u te beschermen tegen onderaannemers die een pandrecht op uw huis kunnen vestigen als de verbouwer ze niet betaalt.
 2. Extra’s en Verwijderingen of Wijziging van bestellingen (elke wijziging van de prijzen moet door beide partijen worden ondertekend en aan het contract worden gehecht)
 3. Vergoedingen (forfaitair bedrag in de contractprijs voor zaken als inrichting of kasten, vloerbedekking, enz.)
 4. Een onvoorziene gebeurtenis is geld dat opzij wordt gezet om de kosten te dekken van zaken waarvan de renovatiewerknemer de definitieve kosten pas kent als het project loopt.
 5. Werknormen verwijzen naar de overeenkomst van uw verbouwer om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en om te doen wat in het contract is vastgelegd.
 6. Extra’s en Verwijderingen of Wijziging van bestellingen (elke wijziging van de prijzen moet door beide partijen worden ondertekend en aan het contract worden gehecht)
 7. Vergoedingen (forfaitair bedrag in de contractprijs voor zaken als inrichting of kasten, vloerbedekking, enz.)
 8. Een onvoorziene gebeurtenis is geld dat opzij wordt gezet om de kosten te dekken van zaken waarvan de renovatiewerknemer de definitieve kosten pas kent als het project loopt.
 9. Werknormen verwijzen naar de overeenkomst van uw verbouwer om te voldoen aan de wettelijke voorschriften en om te doen wat in het contract is vastgelegd.
 10. Bewijs van uw renovatie-aansprakelijkheidsverzekering.
 11. Alle inspecties, vergunningen en gemeentelijke goedkeuringen en wie de nodige documenten zal verkrijgen.
 12. De renovatiegarantie en hoe lang deze nog geldig is.
 13. Het gebruik van uw thuisfaciliteiten inclusief elektriciteit, water, opslagmateriaal etc.
 14. De onderaannemers die aan uw woning werken.
 15. Geschillenbeslechting, meestal met vermelding van de naam van een derde bemiddelaar.
 16. Bewegwijzering waardoor uw verbouwer tijdens de renovatie van uw woning promotionele borden op uw woning kan laten zien.