Heb je een oud houten balkenplafond in je huis en wil je er een dekvloer op leggen? Soms kan hier niet elke dekvloer gebruikt worden, vanwege de draagkracht van het plafond. Hier vind je aan welke eisen zo’n gietvloer moet voldoen en welke soorten gietvloeren mogelijk zijn.

Eisen voor een vloer op een houten balkenplafond

Er zijn verschillende eisen voor een vloerconstructie op een houten balkenplafond:

Eerst en vooral mag de vloer niet wijken als er zware meubels in de woning worden gezet. In dit geval fungeert het als een lastverdeellaag.

  • Bovendien mag de buurman niet te veel horen als meubels verplaatst worden. Er moet dus gezorgd worden voor een zekere mate van geluidsisolatie.
  • In de flat moet een bepaalde isolatiewaarde bereikt worden, overeenkomstig de Energiebesparingsverordening
  • Brandbeveiliging is ook een probleem als een bepaalde brandwerendheidsklasse bereikt moet worden

Hiermee moet rekening gehouden worden bij een houten balkenplafond

Met de in het vorige hoofdstuk opgesomde eisen aan een dekvloer op een houten balkenplafond is het helemaal niet eenvoudig om de hoogte van de vloerconstructie laag en het gewicht gering te houden. Een houten balkenplafond in een oud gebouw vereist echter precies dit.

Een ander probleem met een plafond van houten balken is dat het begint te schimmelen als het vocht niet weg kan. Vooral boven vochtige kamers schieten dan schimmels uit het hout. Verspreidingsopenheid is in zulke gevallen vereist.

Deze dekvloeren en vloerconstructies zijn mogelijk

We hebben de verschillende mogelijkheden voor een dekvloer op een houten balkenplafond samengevat en ze meer in detail bekeken met betrekking tot de verschillende criteria, zoals constructiehoogte, geluidsisolatie, brandwering of diffusie.

Mogelijkheid #1: spaanplaat op vullingen

Met deze constructie kan de bouwhoogte meestal op ongeveer 2,2 cm gehouden worden. Dit werkt echter alleen als er geen hoge nivellerende maatregelen nodig zijn om gelijkmatigheid te bereiken.

Het gewicht van de vullingen en spaanplaten is ook nog aanvaardbaar voor een houten balkenplafond in een oud gebouw. Het brandgedrag van het plafond wordt er echter niet noemenswaardig door verbeterd. De gewenste geluidsisolatiewaarden worden met deze constructie meestal ook niet bereikt.
Spaanplaat kan ook heel gevoelig reageren op verschillende vochtigheidsomstandigheden. Dit kan tot kromtrekken leiden als de verwerkingsregels niet gevolgd worden.

Als geschikte vul- en bedekkingsmaterialen met een goede dampdoorlaatbaarheid gebruikt worden, is een diffusie-open constructie mogelijk. Alle standaard vloerbedekkingen kunnen aangebracht worden. Een uitzondering vormen gelaste PVC vloeren, die als dampscherm fungeren en geen vocht doorlaten.

Optie #2: Droge dekvloer op vullingen

Met 2,5 cm is deze structuur iets hoger dan de structuur met spaanplaat. Hetzelfde geldt voor het gewicht per vierkante meter.

Afhankelijk van het materiaal dat voor de droge dekvloer gebruikt wordt (bijv. gipsplaten of gipsvezelplaten), is het brandrisico lager dan met spaanplaat, maar de geluidsisolatiewaarden zijn even slecht.

Het verspreidingsgedrag is echter positief. In de regel kunnen alle standaard bekledingen aangebracht worden. Droge dekvloeren zijn ook zeer geschikt voor de latere installatie van vloerverwarming.

Optie #3: Cementdekvloer

De zwevende cementdekvloer heeft een minimale dikte van 4,5 cm. Het wordt aangebracht op isolatielagen en weegt ongeveer 99 kg/m². Op houten balkenplafonds kan de dekvloer doorzakken en moet daarom verstevigd worden.

Net als anhydriet vloeiende dekvloeren en magnesia dekvloeren worden cementdekvloeren ingedeeld in de hoogste brandwerendheidsklasse. Maar in tegenstelling tot vloeiende dekvloeren kan de bekleding van de isolatielaag open zijn voor diffusie en hoeft ze niet gelast te worden. Ook zonder schuren kunnen alle standaard vloerbedekkingen gelegd worden, als ze correct aangebracht worden.
In combinatie met zachte, niet stijve isolatie heeft cementdekvloer een zeer goede geluidsisolerende waarde. De iets te grote dekvloerdikte kan tot 3,5 cm worden teruggebracht als een met kunsthars gemodificeerde dekvloer wordt gebruikt.

Optie #4: mastiek asfalt dekvloer

Een gietasfalt dekvloer kan gerealiseerd worden op een houten balkenplafond met een constructiehoogte van ongeveer 2 cm. Het gewicht per vierkante meter is dan bij zo’n dikte betrekkelijk laag. Dit is de reden waarom deze dekvloer altijd populair is geweest voor oude gebouwen.

Maar als de vloer ongelijk is en met mastiekasfalt geëgaliseerd moet worden, nemen de bouwhoogte en het gewicht toe. Het gedrag van mastiekasfalt bij verhitting is problematisch.

Ook als er geen vuur is, kunnen er meubels in wegzakken als de zon opwarmt. Bovendien is mastiekasfalt bijna dampdicht. Dit kan tot moeilijkheden leiden als er vochtige kamers in de kelder zijn en het is niet gegarandeerd dat vochtige lucht op elk moment afgevoerd kan worden.

Als het mastiekasfalt goed uitgesmeerd is, kunnen alle standaard bekledingen aangebracht worden. Door zijn plastische gedrag biedt de dekvloer een goede bescherming tegen contactgeluid. Het ontbreekt echter meestal aan de nodige massa om aan de verhoogde geluidseisen te voldoen.

Optie #5: Anhydriet vloeivloer

Er is ook een toenemende tendens om vloeiende dekvloeren te gebruiken voor plafonds met houten balken. Hierdoor kan de bouwhoogte met ongeveer 5 mm worden verminderd in vergelijking met cementdekvloeren.

Wat brandgedrag betreft is het tamelijk vergelijkbaar met cementdekvloer. Vloeiende dekvloeren vereisen echter een strak gelaste onderlaag om de houten balkconstructie tegen vochtdoorslag te beschermen. Net als bij mastiek asfalt dekvloeren leidt dit dan tot problemen in vochtige kamers in de kelder.

De dekvloer is niet geschikt voor vochtige ruimtes, omdat hij niet bestand is tegen vocht. De geluidsisolatie is niet zo goed als met cementdekvloer, vanwege de geringere massa. Na de juiste voorbehandeling van het oppervlak, zoals schuren, gronderen en plamuren, kunnen alle standaard bekledingen aangebracht worden.

Optie #6: Magnesia dekvloer

Magnesia dekvloeren zijn heel licht, met een belasting van slechts 22 kg per vierkante meter. De bouwhoogte is met 2 cm ook erg laag. Het brandgedrag is vergelijkbaar met dat van cementdekvloeren en anhydrietvloeren.
In houten balkenplafonds wordt meestal magnesia dekvloer aangebracht als een gebonden dekvloer. De bestaande planken van het plafond worden met kartonnen spijkers vastgezet en dan wordt de dekvloer aangebracht. Dit betekent dat er geen problemen met diffusie zijn en dat alle standaard vloerbedekkingen gelegd kunnen worden.

Magnesia dekvloer is op zichzelf heel goed in geluidsisolatie. Maar door de verlijming en de resulterende geluidsbruggen kan bijna geen geluidsisolatie bereikt worden. De dekvloer is ook niet geschikt voor natte ruimten door zijn gebrek aan weerstand.