Wat moet er worden gedaan bij de installatie van een thermisch zonnesysteem?

Zodra de beslissing voor het zonnepanelen kopen of zonneboiler systeem is genomen, worden de nodige aanpassingen aan het huis gedaan. In de regel moet een beroep worden gedaan op goed opgeleide dienstverleners om het werk uit te voeren, aangezien de veelheid aan taken verder gaat dan de normale activiteiten van een hobbymedewerker.

Vergelijk verschillende aanbiedingen en informeer naar de ervaring van de ambachtslieden. Ook vragen bij het consumentenadviescentrum of testdatabases kunnen nuttig zijn, omdat verschillende media dit onderwerp herhaaldelijk aan de orde stellen in de vorm van actuele marktoverzichten. De prijs mag niet (alleen) de doorslag geven. Aangezien het systeem bedoeld is om zichzelf terug te verdienen en vele jaren te werken, zijn een hoge mate van efficiëntie en een goede kwaliteit van de componenten en het vakmanschap minstens zo belangrijk.

Als de fabriek haar dienst in een nieuw gebouw moet uitvoeren, is de aanpak anders. Hier is het raadzaam om het architectenbureau van de opdrachtgever in een vroeg stadium bij de overwegingen te betrekken, zodat het huis van meet af aan dienovereenkomstig kan worden ingepland. Op deze manier kan worden voorkomen dat er achteraf werkzaamheden aan het afgewerkte dak moeten worden uitgevoerd of dat er extra leidingen moeten worden aangelegd.

Om het vermogen van de zon te kunnen gebruiken, heb je eerst zonnecollectoren nodig, die op een zo schaduwvrij mogelijke plaats moeten worden geïnstalleerd. In de meeste gevallen is dit het dak, maar als het gebied groot genoeg en geschikt is, is er ook een systeem in de tuin denkbaar.

Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat het grondoppervlak bij toekomstige bouwmaatregelen in de omgeving gemakkelijker kan worden overschaduwd dan een huisdak. De installatie, bijvoorbeeld de invalshoek, wijkt ook af van de conventionele dakinstallatie, omdat de collectoren op een vlak oppervlak liggen. Bij montage op een plat dak worden de modules in een optimale hellingshoek op een frame gemonteerd.

Als de collectoren op het dak worden gemonteerd, heeft de eigenaar van het gebouw de keuze tussen een oplossing op het dak en een oplossing op het dak. Een oplossing op het dak wordt, zoals de naam al aangeeft, direct op het dak geïnstalleerd, terwijl bij een installatie op het dak de collectoren aan het bestaande dak worden bevestigd en er dus sterker uitspringen.

Beide varianten hebben voor- en nadelen. Hoewel een oplossing op het dak om esthetische redenen de voorkeur heeft, heeft een oplossing op het dak het voordeel dat de collectoren minder opwarmen door de natuurlijke ventilatie. Daarnaast kan een eventueel noodzakelijke vervanging van individuele collectoren grote problemen veroorzaken bij een oplossing op het dak.

Van boven naar beneden

Nu staat de installatie van de zonneboiler op de agenda. Het kan worden geïnstalleerd in de kelder, maar ook in de buurt van de keuken of andere ruimtes waar het verwerkte warme water nodig is. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de locatie het gewicht van het systeem kan dragen en voldoende ruimte biedt voor de gekozen tankgrootte. Dit geldt ook voor het transport: controleer vooraf of de zonneboiler door deuren, ramen of andere gemakkelijk toegankelijke toegangspunten past.

De cyclus

In het huis zelf kunnen, afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden, meerdere ambachten betrokken zijn. Om de benodigde leidingen te kunnen leggen is het noodzakelijk om te controleren of een directe aansluiting van de collectoren op de opslagtank of de regel- en besturingseenheid mogelijk is. Als dit niet het geval is, moet het metselwerk dienovereenkomstig worden verwerkt. Vervolgens worden de buizen geïnstalleerd en met elkaar verbonden. Deskundigen bevelen meestal koperen buizen aan, omdat ze goedkoop en tegelijkertijd temperatuurbestendig zijn.

De elektricien komt als laatste. De regel- en besturingstechniek, met inbegrip van de circulatiepomp en de kleppen in een zonne-energiesysteem, moet in de buurt van de zonne-energieopslagtank worden geïnstalleerd. Het systeem wordt vervolgens aangesloten op het bestaande verwarmingssysteem en in gebruik genomen.

Veiligheidsmaatregelen

Zelfs als er geen onevenredig hoge risico’s uitgaan van een zonnesysteem, spelen veiligheidsaspecten een belangrijke rol, net als bij elk ander technisch systeem. Een verstandige en effectieve maatregel is bijvoorbeeld het beperken van de temperatuur van de zonneboiler. Enerzijds minimaliseert dit het risico op verbranding van de bewoners van het huis en anderzijds voorkomt het dat er te veel stoom ontstaat in de ketel.

Daarnaast zijn functionerende veiligheidskleppen een absolute must om een onvoorziene drukverhoging in het circuit te kunnen regelen. Het is ook belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen als er meerdere onderling verbonden warmtebronnen in huis zijn.