De condensatieketel is een verwarmingssysteem dat bijzonder goed gebruik maakt van de gebruikte brandstoffen. Het onttrekt verborgen warmte aan de rookgassen en zorgt zo voor lage kosten voor ruimteverwarming en warm water. Hoe dit werkt, wanneer een condensatieketel de moeite waard is en wat het kost, wordt in de volgende paragrafen uitgelegd.

Hoe werkt een condensatieketel?

Verwarming met een condensatieketel wordt vandaag beschouwd als de norm in verwarmingstechnologie. Het is bijzonder efficiënt, ruimtebesparend en ook betrekkelijk goedkoop. Tenminste als het gaat om olie- of gasverwarming met condensatietechniek.

Het hoge rendement van de condensatieketel is te danken aan het speciale ontwerp. Het gebruikt het koelere retourwater van het verwarmingssysteem om warmte te onttrekken aan de hete verbrandingsgassen. Als de temperatuur ver genoeg daalt, condenseert de meegevoerde waterdamp. Hierbij komt extra energie vrij, die als verborgen of latente warmte wordt overgedragen op het retourwater. Aangezien het temperatuurverschil met de vereiste aanvoertemperatuur op deze manier wordt verkleind, hoeft de ketel zelf minder te presteren. Dit bespaart brandstof, vermindert de CO2-uitstoot en zorgt voor lage stookkosten.

Gebruik in verwarmingssystemen met lage retourtemperaturen

Om het volledige potentieel van een condensatieketel te kunnen benutten, moet ook de rest van het verwarmingssysteem geschikt zijn. Een lage retourtemperatuur is hier belangrijk. Pas wanneer dit onder de 50 tot 55 graden Celsius is, condenseert het water in de rookgassen en komt de verborgen warmte vrij. Dit wordt mogelijk gemaakt door grote radiatoren, speciale lage temperatuur-radiatoren of paneelverwarming. Deze zorgen voor behaaglijke temperaturen in huis, zelfs wanneer het verwarmingswater op lage temperatuur is.

Condensatieketel heeft een schoorsteen nodig die niet gevoelig is voor vocht

Aangezien tijdens het verwarmen water wordt geproduceerd, moet een condensatieketel altijd worden aangesloten op het afvalwatersysteem in het huis. Bovendien moet de schoorsteen ook ongevoelig zijn voor vocht. Als dat niet het geval is, kan het na verloop van tijd verzadigd raken en schade veroorzaken. Wanneer een verwarmingssysteem wordt vervangen, moet om deze reden vaak ook de schoorsteen worden vernieuwd.

Olie, gas of hout voor de condensatieketel

Hoewel de term condensatieketel gewoonlijk wordt gebruikt om een compact gas- of olieverwarmingssysteem aan te duiden, kan de technologie nu ook op andere gebieden worden toegepast. Zo verbruiken houtverwarmingssystemen zoals de houtvergassingsketel voor houtblokken of het pelletverwarmingssysteem ook minder als ze zijn uitgerust met de efficiënte condensatietechnologie.

Toepassingsgebieden van verwarming met condensatietechniek

Een condensatieketel is compact, stil en zuinig. Wat het toepassingsgebied betreft, is het dus niet alleen de moeite waard in bestaande gebouwen, maar ook in nieuwe gebouwen. Aangezien de staat hier echter een minimumaandeel hernieuwbare energie voorschrijft, kan ook een zonnesysteem noodzakelijk zijn. Als alternatief kunnen eigenaars van gebouwen de isolatienorm verhogen tot boven de vereisten van de energiebesparingsverordening.

Kosten en subsidies voor condensatieketels

De kosten van een gas- of olieverwarmingssysteem met condensatietechnologie zijn tegenwoordig relatief laag. Huiseigenaars kunnen voor een condensatieketel op gas tussen 5.000 en 7.000 euro verwachten. Olieketels zijn daarentegen iets duurder en kosten tussen 6.000 en 9.000 euro. Indien ook een zonnesysteem voor de verwarming van sanitair water wordt geïnstalleerd, zal nog eens 3.500 tot 6.000 euro nodig zijn voor collectoren, opslagtanks en toebehoren. Wat betreft verwarming met hout kunnen veel nieuwe toestellen worden uitgerust met condensatietechnologie. De kosten hiervoor liggen ongeveer 1.000 tot 3.000 euro hoger dan die voor conventionele boilers.

Subsidies voor condensatieketels van KfW en BAFA

Condensatieketels komen pas sinds 01.01.2020 in aanmerking voor beperkte subsidies. U zult niet langer financiële steun ontvangen voor het vervangen van een oud verwarmingssysteem door een condensatieketel. Tenzij u een gascondensatieketel combineert met een regeneratieve warmteopwekker (thermische zonne-energie, warmtepomp, biomassa-installatie). Voor een dergelijk hybride verwarmingssysteem op gas ontvangt u een subsidie tot 30 procent van de subsidiabele kosten in het kader van de federale subsidie voor efficiënte gebouwen (BEG). Dit subsidiepercentage wordt met nog eens tien procent verhoogd als u een oude olieverwarmingsinstallatie vervangt (vervangingspremie). Nog eens vijf procent is mogelijk als de vervanging van het verwarmingssysteem wordt uitgevoerd als maatregel van een individueel renovatiedraaiboek.

Er zij op gewezen dat de afzonderlijke maatregelen alleen worden gesubsidieerd in bestaande gebouwen. De subsidies worden verstrekt door het BAFA. De leningsoptie is vanaf 01.07.2021 mogelijk.