Voordat je besluit een warmtepomp te kopen, zijn er een aantal vragen te stellen en overwegingen te maken. Met onze checklist voor het kopen van een warmtepomp wil Je Bouwgids de beslissing voor jou gemakkelijker maken.

Een warmtepomp kopen kan de moeite waard zijn

Een efficiënte warmtepomp is een energiebesparende manier om je huis te verwarmen.
Met een efficiënte warmtepomp kun je energie besparen op verwarming.
Warmtepompen worden beschouwd als een milieuvriendelijk verwarmingsalternatief dat ook energie bespaart en dus verwarmingskosten. Afhankelijk van de technologie kan tot 75 procent energie bespaard worden.

Het rendement van een warmtepomp hangt echter altijd af van de plaatselijke omstandigheden. Een aanschaf van een warmtepomp is alleen de moeite waard als alle vragen over het bestaande verwarmingssysteem, de energiekosten en het gebouw van tevoren opgehelderd zijn.

Beoordeling van het bestaande verwarmingssysteem

Heb je olie, gas of elektrische verwarming, stadsverwarming of pellets? Hoe werkt het bestaande verwarmingssysteem in termen van rendement, kosten en werking? Stijgen de hoge elektriciteitskosten je naar het hoofd? Of veroorzaakt de olieverwarming alleen maar problemen?

Een goed uitgevoerde warmtepomp installatie kan je gemoedsrust geven en, uiteindelijk, wat meer geld in je portemonnee.

Hoeveel ruimte neemt het bestaande verwarmingssysteem in? Een olieverwarmingssysteem met tanks vereist een hele stookruimte. Een warmtepomp, daarentegen, heeft minder dan één vierkante meter vloeroppervlak nodig. Dus misschien kun je ruimte maken voor een hobbykelder?

Welk effect hebben pellets en stadsverwarming op het milieu en je economie? Hoewel pellets als een goedkoop verwarmingsalternatief worden beschouwd, volgen ze ook de prijsschommelingen. Met stadsverwarming kun je ook de prijsontwikkeling niet beïnvloeden.

Huidige energiekosten

Hoe hoog zijn je energiekosten voor verwarming en elektriciteit? De voornaamste reden om op een warmtepomp over te schakelen is dat de verwarmingskosten te hoog zijn. Zet je verwarmings- en elektriciteitskosten van de laatste paar jaar bij elkaar en bereken precies hoeveel je met een warmtepomp zou kunnen besparen.

Bouwkundige eisen

Om de warmtepomp optimaal aan de omstandigheden van het gebouw te kunnen aanpassen, is het belangrijk dat de installateur de volgende informatie ontvangt:

  • Hoe groot is de te verwarmen ruimte?
  • Hoeveel verdiepingen heeft het huis?
  • Is er een kelder?
  • Zijn er afwijkende ruimtes, zoals een studio met een hoog plafond?
  • Zijn er plannen om het huis verder uit te breiden? Dan is het belangrijk dat de installatie toekomstige renovatie- en verbouwingswerken niet blokkeert. Als er een zwembad is, kan dat ook verwarmd worden met een warmtepomp.

Perceel en bodem

Hoe groot is het perceel? Als je een aardwarmtepomp met collectoroppervlak wilt installeren, heb je een vrij groot oppervlak nodig.

Voor een geothermische warmtepomp met sondes zijn de bodemgesteldheden belangrijk. Afhankelijk van de omstandigheden zijn boorgaten wel of niet mogelijk. Ook de grondsoort is bepalend voor de kosten, bijvoorbeeld.