Veiligheidsschoenen – Categorie S1 – S3 kort uitgelegd

Veiligheidsschoenen zijn gecertificeerd volgens de veiligheidsnorm EN 345. Naast deze normen spelen ook het draagcomfort en het uiterlijk van de schoen een rol bij de aankoopbeslissing. Veiligheidsschoenen kunnen in principe worden onderverdeeld in drie veiligheidscategorieën (S1 tot S3):

S1 veiligheidsschoenen

S1 veiligheidsschoenen hebben een hielbescherming en een neus in de teenzone, die gemaakt zijn van staal, aluminium, titanium of plastic. De neus heeft een draagvermogen van 200 joule. Deze eisen zijn geregeld in EN 20345 voor veiligheidsschoenen. S1P veiligheidsschoenen hebben ook een lekvrije zool.

Naast de in S1 beschreven basisuitrusting hebben S2 veiligheidsschoenen een zekere weerstand tegen vocht en nattigheid, die met de nodige zorg wordt onderhouden.

S3 veiligheidsschoenen

S3 veiligheidsschoenen hebben naast de in S1 beschreven basisuitrusting een lekvrije zool. Deze veiligheidsschoenen moeten ook een zekere weerstand tegen vocht en nattigheid hebben, die met de juiste zorg kan worden onderhouden.

Verdere criteria die bepalend kunnen zijn bij de keuze van de veiligheidsschoen:

 • Een dempende zool voor meer draagcomfort en ontlasting van de gewrichten
 • Antimicrobiële en geurreducerende voeding en voetbed
 • Ergonomisch aangepaste zool
 • Modieus ontwerp voor een betere acceptatie, misschien is de kleur van de schoenen ook wel belangrijk (bijv. voor ziekenhuispersoneel)


Touw-veiligheidssystemen – Wat is er niet in de haak?

De veiligheid en gezondheid en het minimaliseren van de gevaren zijn vandaag de dag belangrijke kwesties. Valbeveiligingssystemen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Daarom heeft de markt voor valbescherming zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld. Er zijn veel fabrikanten van valbeveiligingssystemen en andere oplossingen voor uw veiligheid – hoe meer keuze u heeft, hoe moeilijker de beslissing. Momenteel worden zowel collectieve als individuele beschermingsoplossingen op de markt aangeboden. Bij collectieve bescherming worden alle personen direct op een dak vastgezet, terwijl bij individuele bescherming meestal tot 3 personen worden vastgezet.

Als u op zoek bent naar valbeveiliging, zult u al snel merken dat individuele bescherming goedkoper is dan collectieve vangrailbeveiliging.

Wat is belangrijk om te weten over touwbescherming?

1. uitrusting

In het geval van relingbeveiliging hebben de personen op het dak geen extra uitrusting nodig. Voor individuele bescherming is klantspecifieke PBM-apparatuur nodig.

2. opleiding

Uitgebreide en periodieke training is nodig om touwbeschermende systemen te gebruiken.

3. inspectie en onderhoud

De leuningbeveiliging, zoals de door ons aangeboden KeeGuard, moet na installatie worden gecontroleerd en vervolgens één keer per jaar. Deze inspectie kan door ons eigen personeel worden uitgevoerd. Bij touwbeschermers moet het gehele systeem en de apparatuur na elk gebruik worden gecontroleerd en meestal één keer per jaar door een door de fabrikant gecertificeerd installatiebedrijf. Vergeet niet dat verkeerd onderhoud of onjuiste opslag van de apparatuur het risico vergroot dat een van de werknemers beschadigde apparatuur draagt en dus wordt blootgesteld aan een hoger risicopotentieel.

4. werklast

De uitrusting moet altijd voor het werk worden gecontroleerd en vervolgens op de juiste wijze worden gedragen. Aan de andere kant kunt u bij het vastzetten van de reling direct aan de slag.

5. kosten

Installatiekosten – Bij veel valbeveiligingssystemen kunnen deze zeer hoog zijn, zodat een goedkoop aangeschaft systeem snel erg duur kan worden.
Vervolgkosten – Bij de aanschaf van touwbeschermingssystemen moeten de kosten van de jaarlijkse training, de inspecties door PBM’s en het onderhoud worden meegenomen. In het geval van collectieve bescherming zijn de enige jaarlijkse kosten die worden gemaakt de kosten voor inspectie van het valbeveiligingssysteem door uw eigen personeel.

Bij de keuze van valbeveiligingssystemen mag niet worden vergeten dat collectieve bescherming altijd de voorkeur verdient boven individuele bescherming. De werkgever is verplicht om een reling te installeren als dat technisch mogelijk is. Een omtreksysteem is de enige maatregel die alle personen op dit dak beschermt.

Mobiele bevestigingspunten voor het platte dak

Ankerpunten worden vaak gebruikt op platte daken als vastzet- of valstoppunten.

De installatie van vaste verankeringspunten kan echter soms kostbaar zijn. Bovendien is de dakbekleding vaak beschadigd. Daarom zijn mobiele verankeringspunten voor het platte dak een goede keuze.

Het mobiele verankeringspunt voor platte daken – Weightanka® – is bevestigd aan zijn eigen gewicht en dus ideaal geschikt.

Ankerpunten voor het dak volgens EN 795

Ankerpunten voor het platte dak moeten voldoen aan de eisen van EN 795. Weightanka® voldoet aan deze eisen en is geschikt voor gebruik op platte daken met een bushelling van 5°.

Als het verankeringspunt voor het platte dak als beveiliging wordt gebruikt, kunnen maximaal 2 personen zich tegelijkertijd verankeren als de afstand tot de rand van het dak meer dan 500 mm bedraagt.

Het verankeringspunt voor het platte dak wordt gebruikt als valbeveiliging voor slechts één persoon.

5 tips die je leven kunnen redden op het dak

In onze veiligheidsblog hebben we regelmatig geschreven over het correcte en standaard-conforme gebruik van valbeveiligingssystemen, steigers, werk- en hefplatforms, tot en met het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit artikel gaat echter niet over het gebruik van arbeidsveiligheidssystemen, maar over uw gewoontes en gedrag. Bepaalde gedragspatronen leiden immers vaak tot een ongeval:

 • Bijvoorbeeld, als je het verkeerde touw gebruikt, is het dan de fout van het touw?
 • Als je het werk platform opklimt, is het dan de schuld van het werkplatform?
 • Als u een hydraulische hoogwerker overbelast met materiaal, is het dan de fout van de hoogwerker?

Je raadt al wat we bedoelen! – Als ons gedrag ongepast, in strijd met de plicht of ronduit gevaarlijk is, kan het desastreuze gevolgen hebben. Gelukkig is het aan ons om ons eigen gedrag te controleren. Laten we dus eens kijken naar de kleine dingen die een groot verschil maken, niet alleen in onze persoonlijke veiligheid maar ook in een bepaalde situatie, zoals het werken op het dak. Maar vergeet niet dat het belangrijkste gedrag de juiste toepassing van het gekozen arbeidsveiligheidssysteem is. In dit artikel bespreken we andere gedragingen of gewoonten die verder gaan dan het correcte gebruik van OSH-systemen.

1. loop nooit achteruit

Het klinkt zo simpel, nietwaar? En toch, zo nu en dan, zijn we gewend om een stap terug te doen. Dit heeft meestal geen negatieve gevolgen. Maar in een gevaarlijke situatie, zoals op het dak, kan dit een cruciale fout zijn. Weet je echt precies waar je nu staat? Misschien weet u dat u op dit moment niet voor een koepellicht staat (dat u moet beveiligen, maar laten we gewoon voor dit voorbeeld doen alsof het koepellicht niet beveiligd is). Wat dacht u bijvoorbeeld van een pijp op het dak waar u over struikelt als u achteruit loopt en dan recht door deze koepelverlichting valt? Weet u ook zeker hoe ver u van de rand van het dak of de rand van de val af bent? Misschien denkt u dat u nog ver weg bent, maar hoe lang staat of werkt u al op deze plek? Hoe ver ben je van het beginpunt verwijderd? Als je je heel hard op je werk concentreert, ben je misschien niet precies waar je dacht dat je was. Een kleine verandering in je gedrag kan je leven redden! Vergeet dus niet dat het belangrijkste om je leven te beschermen is om een standaard zekering te hebben!

2. kijk nooit naar je telefoon (of andere afleidingen) als je loopt.

Deze gewoonte is bijna een populaire sport geworden op trottoirs en in winkelcentra: Mensen lopen langs elkaar heen als zombies die naar hun smartphones staren en proberen elkaar niet te raken of te raken bij obstakels. Op het dak kan dit gedrag veel ergere gevolgen hebben dan zich te moeten verontschuldigen bij iemand die er tegenaan loopt. Het dak, en werkplekken in het algemeen, zijn geen plaatsen voor afleiding. Als uw bedrijf geen telefoonbeleid heeft (of u negeert het), verlaat dan uw werkplek om te telefoneren. Zoek een veilige plaats en blijf daar tijdens het gesprek. Als u tijdens het telefoneren niet voorzichtig bent, kunt u zich op een plaats bevinden waar u niet hoort te zijn of kunt u een collega tegen het lijf lopen en een ongeluk veroorzaken.

3. niet over iets heen klimmen

Of het nu gaat om een koepellicht, een borstwering of een ander obstakel – als je niet weet wat er aan de andere kant is en je hebt geen veilige manier om over dit obstakel heen te komen, zoek dan een andere weg! Het kan zijn dat u een step-over, een werkplatform of een ladder moet installeren om over het obstakel heen te komen. Als u blindelings over een obstakel klimt zonder enige bescherming, bent u virtueel een ongeluk aan het uitdagen! Natuurlijk weet je dat je je evenwicht heel goed kunt bewaren. Je kunt als een insect tegen de muren kruipen. Je hebt handen zo sterk als een klimmer. Al deze kwaliteiten zijn fantastisch, tot het eerste en misschien wel laatste moment dat je valt!

4. vertraag bij het naderen van de rand van het dak of de uitgang van de ladder.

We gaan ervan uit dat u de ladder correct heeft bevestigd als het een tijdelijke ladder is, of dat de schroeven goed vastzitten als het een vaste ladder is. Maar de waarheid is dat, wat je ook doet, je nooit 100% zeker kunt zijn van de conditie van de ladder voordat je er je voet op zet. . Stap langzaam op de ladder en zorg ervoor dat deze goed vastzit en dat je een goede grip hebt. U kunt uw evenwicht verliezen als u te snel op een ladder stapt of zelfs de kleinste fout maakt bij het positioneren. Ga voorzichtig te werk. Als je snel een dakrand of een valrand nadert, vraag je je dan af waarom je dat doet? – Heb je zo’n haast dat je leven afhankelijk is van een extra seconde? RELEASE – Als je valt, zal je strakke schema het minste van je problemen zijn. We gaan ervan uit dat u gebruik maakt van arbeidsveiligheidssystemen, maar wilt u deze echt testen?

5. test de fundering voor het plaatsen van gewichten

Daken worden oud. Daken gaan kapot. Sommige daken waren slecht om mee te beginnen. Helaas weet je niet wat er zich onder het membraan afspeelt. Zorg ervoor dat u de toestand van het dak kent. Controleer indien mogelijk de onderkant van het dak en ga voorzichtig verder met de test op het dak. Stop met het werken aan het dak bij het eerste teken van zwakte in het daksubstraat. Dit geldt ook voor ladders/klimmende ladders. Het is niet veilig om gewoon een ladder op te zetten en dan weg te lopen of op een ladder te springen die is verplaatst en weer op te zetten terwijl je al op het dak zit. Zorg ervoor dat u stevig op de ladder staat als uw gewicht er eenmaal op staat. Tijd nemen en voorzichtig zijn kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Uw gedrag is belangrijker voor uw welzijn dan wat dan ook. Als verkeerd gedrag op de werkplek zulke tragische gevolgen kan hebben, waarom zouden we dan niet gewoon voorzichtiger zijn? Zo eenvoudig is het. U kunt de 5 maatregelen en vele andere integreren in uw eigen gedrag, met een vooruitziende blik handelen en zo uw eigen leven beschermen.

Werkveiligheid: 6 typische excuses van dakwerkers

Bent u actief op het gebied van arbeidsveiligheid? Als dat zo is, kunt u waarschijnlijk een boek schrijven over hoe medewerkers zich uit de voeten maken met de veiligheidsnormen en -regels. De excuses variëren van onwetend tot absurd – van vermakelijk tot eng – en toch horen we ze elke dag.
Erger nog, sommige ondernemers of werknemers geloven eigenlijk dat hun excuses waar zijn. Dit vormt een groot veiligheidsrisico. Als verantwoordelijke voor de veiligheid op het werk is het uw taak om mensen deze gevaarlijke denkwijzen te laten begrijpen. In het onderstaande presenteren we 6 gemeenschappelijke excuses en geven we aanbevelingen over hoe er mee om te gaan:

Ik doe dit al jaren zo.

Klinkt dat excuus niet bekend in de oren? – Dat dachten we al. Vooral iemand die al heel lang bij het bedrijf is – laten we hem “old hand” noemen – is erg moeilijk te veranderen. De “Oude Haas” denkt dat alles wat hij doet goed is. De reden – hij heeft het altijd zo gedaan zonder zichzelf te kwetsen.

Het kan zijn dat de “Oude Haas” zich bij een bepaalde activiteit nog niet heeft verwond, ook al heeft hij bij de uitvoering van deze activiteit de veiligheidsnormen overtreden. De kans is echter groot dat iemand anders in dezelfde situatie gewond is geraakt. In dit voorbeeld spelen de persoonlijke of geobserveerde ervaringen van de “oude hand” een grotere rol dan de feitelijke feiten en statistieken.

Het feit dat er niets is gebeurd met de “Oude Haas” terwijl hij op hoogte werkte, bijvoorbeeld zonder valbescherming, doet hem veronderstellen dat het oké is om zo te werken – ongeacht wat iedereen zegt. Maar de realiteit bewijst het tegendeel: een ongeluk kan heel snel gebeuren, bijvoorbeeld als iemand te snel opstaat of zijn evenwicht verliest. Het is ook mogelijk dat de bloedsuikerspiegel plotseling verandert en de persoon duizelig wordt. Zelfs de “oude hand” kan dergelijke onvoorziene gebeurtenissen niet beheersen. Daarom moet je hem laten zien in welk gevaar hij zich bevindt.

Bovendien rijst de vraag hoeveel mensen voor een ongeluk hebben gezegd dat ze het altijd zo zouden doen zonder dat er iets gebeurde. Voor ieder van ons kan een bepaalde situatie de eerste – en helaas in sommige gevallen de laatste – zijn. Het is uw taak om deze situatie duidelijk te maken aan de “oude hand”, zodat hij zich niet langer blootstelt aan deze hoge risico’s alleen maar omdat hij het al jaren op deze manier doet.

Dit leek me een goed idee

Echt waar? Als iets gevaarlijk is, was het al riskant op het moment dat de beslissing werd genomen. Dus dat excuus toont aan dat er niet genoeg planning was. Maar planning is het belangrijkste instrument van een veiligheidsconsultant.

Of het nu gaat om dagelijkse formele vergaderingen voordat het werk begint of om wekelijkse briefings – zorg ervoor dat uw medewerkers zorgvuldig plannen, zelfs als ze niet ter plaatse kunnen zijn.

Ik heb veel te doen / ik heb er niet over nagedacht / ik ben het vergeten
Deze excuses tonen aan dat er medewerkers zijn die hun eigen veiligheid niet serieus nemen. Dit is een groot probleem. Verklaringen als “Als het erop aankomt, is het afmaken van het werk belangrijker dan de veiligheid” of “Mijn veiligheid is niet belangrijk genoeg om je zorgen over te maken” zijn onacceptabel! Als iemand deze houding heeft, dan is hij niet voldoende geïnformeerd over de risico’s van zijn werk. U moet ingrijpen en deze werknemer onmiddellijk opleiden.

Het kan zeer uitdagend zijn om de houding van dergelijke collega’s te veranderen. Soms kan het ze echt niet schelen dat ze gekwetst worden omdat ze denken dat er toch niets zal gebeuren. Laat deze mensen zien dat dergelijk gedrag niet alleen gevaarlijk is voor henzelf maar ook voor anderen. Niemand wil verantwoordelijk zijn voor het feit dat een collega gewond raakt. Daarom kan men ervan uitgaan dat men met dit argument de houding van de persoon kan veranderen.

Dat moest ik doen. De baas zei…

Als je dit soort verontschuldigingen hoort, dan is het een fundamenteel probleem in het bedrijf: Voor zover de verontschuldiging waar is, vertegenwoordigt deze een tegenstrijdigheid in de bedrijfscultuur.

Het eerste wat je moet doen is de werknemer laten weten dat hij iets moet zeggen, vooral als het om zijn eigen veiligheid gaat. Je hebt een kanaal nodig waarlangs medewerkers iets kunnen zeggen zonder gevolgen, bijvoorbeeld als ze zich gedwongen voelen tot een gevaarlijke situatie. En het belangrijkste is dat werknemers moeten begrijpen wat een gevaarlijke situatie is. Als ze de gevaren niet zelf kunnen zien, dan kunnen ze zich er niet tegen verdedigen.

Dan moet je de bedrijfscultuur aanspreken. Geen budget, geen schema, echt niets is een aanvaardbare reden om een persoon in gevaar te brengen!

Je betrapte me de eerste keer dat ik het deed!

Heb je dat vaak gehoord? – Bijvoorbeeld, terwijl u de werknemers betrapt zonder oogbescherming, veiligheidshelm of zelfs zonder veiligheidsharnas? Dan heb je of een onberispelijke timing of je bent gewoon voorgelogen.

Gebruik deze situatie als een kans om het gedrag van de werknemers te verbeteren en de nodige omscholingsmaatregelen te identificeren. U moet uw medewerkers er ook aan herinneren dat u kunt zien wat er wordt gedaan. Als u de persoon eerder hebt gezien zonder deze beschermende maatregelen, zeg het dan. Laat de medewerkers zien dat u de excuses kent en niet accepteert.

Dat was maar voor een seconde.

Dit excuus is frustrerend en laat zien dat medewerkers vaak niet weten hoe snel een ongeluk kan gebeuren. Ze zouden kunnen antwoorden: “Het duurt maar een seconde voordat er iets gebeurt”. De mensen die dit excuus gebruiken weten al dat ze iets verkeerds hebben gedaan. Omdat ze betrapt werden, voelden ze zich genoodzaakt iets te zeggen. Neem even de tijd om met deze persoon te praten en laat hem of haar zien hoe hij of zij in zo’n gevaarlijke situatie moet handelen.

We vinden excuses in alle facetten van het leven en als beveiliger hoor je ze de hele tijd. Het is belangrijk dat u adequaat reageert op deze excuses. Laat de werknemers zien dat hun handelingen en denkwijze gevaarlijk zijn. U moet uw argumentatie aanpassen aan de denkwijze van de betreffende collega. Dit vereist communicatieve vaardigheden.

Praat met medewerkers op ooghoogte en laat zien dat je weet waar je het over hebt en dat je alleen het beste voor anderen wilt. Als collega’s je vertrouwen, staan ze meer open voor je suggesties. Communicatie is vertrouwen – en het helpt ook om excuses te overwinnen.

Lees ook de redenen waarom er geen PBM’s worden gedragen hier.

Waarom wordt er geen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte gedragen?

Er zijn veel goede redenen om PBM’s te gebruiken, maar vaak is dit niet het geval. Werknemers geven vaak de schuld aan hun werkgevers en zoeken naar redenen om geen PBM’s te dragen. Het feit is: PBM’s beschermt het menselijk leven en moet daarom te allen tijde worden gedragen.

De volgende excuses worden vaak gebruikt als excuus om geen gebruik te maken van PBM’s:

Oncomfortabele uitrusting / laag draagcomfort

Veel werknemers klagen dat het draagcomfort van bestaande PBM’s gewoonweg te laag is. Helaas is dit vaak het geval omdat ze terugvallen op goedkope, maar inferieure kwaliteitsproducten. Een laag draagcomfort is erg vervelend en onaangenaam, vooral als de PBM’s de hele dag moeten worden gedragen. De acceptatie van PBM’s kan echter worden vergroot door eenvoudigweg medewerkers te betrekken bij het selectieproces en apparatuur van hoge kwaliteit en goed comfort aan te schaffen. Er zijn verschillende accessoires voor veiligheidsharnassen die het dragen ervan aanzienlijk comfortabeler maken. Dus voordat u uw budget in elkaar zet, moet u overwegen of u dit materiaal zelf wilt dragen en de wind uit de zeilen wilt nemen.

Beperkingen op het werk

Afhankelijk van de uit te voeren activiteit kan PSAgA de bewegingsvrijheid of zelfs de uitvoering van de activiteit aanzienlijk beperken. Dit is waarschijnlijk de meest genoemde reden waarom werknemers hun beschermingsmiddelen niet dragen. Klanten en werkgevers willen dat een dienst op een bepaald moment volgens de voorschriften en het contract wordt uitgevoerd. Door de tijdsdruk wordt hun eigen veiligheid vaak verwaarloosd.

Een goede adviseur en trainer op het gebied van valbeveiliging kan u helpen de juiste PBM’s voor u te kiezen. Als u nieuw bent op dit gebied, kan hij een waardevolle bron van informatie zijn. De juiste apparatuur mag niemand ervan weerhouden zijn werk te doen. Integendeel, het zorgt ervoor dat uw medewerkers meer vertrouwen krijgen en niet langer bang zijn voor uw veiligheid.

“Gevoelde” onzekerheid

Het is mogelijk dat de benodigde valbeveiligingsapparatuur de werknemers nog minder veilig maakt. Soms is de opleiding van deze medewerkers voldoende. Werkgevers moeten er echter voor zorgen dat de uitrusting op de nieuwste stand van de techniek is en dat de duurzaamheidsgegevens, bijvoorbeeld voor helmen, touwen, harnassen, enz. worden nageleefd. Voer ten minste eenmaal per maand een visuele inspectie van de bestaande apparatuur uit en vervang deze in geval van twijfel nog voor de vervaldatum.

Het laatste wat je wilt is een bedrieglijk gevoel van veiligheid creëren. Vanwege de schijnbaar continue functionaliteit van de PBM’s worden de tests op veel plaatsen verwaarloosd, maar voor een betrouwbare en veilige werking van de PBMgA is het absoluut noodzakelijk om de onderhouds- en vervangingsinstructies van de fabrikant op te volgen.

Tijdsbesteding en kosten zonder direct zichtbaar voordeel

Werknemers of ondernemers maken nog steeds geen gebruik van PBM’s omdat het gebruik ervan tijd- en kostenintensief is. De waarheid is dat goede PBM’s hoge kosten met zich meebrengen zonder dat ze direct rendement opleveren, maar PSAgA redt levens. Het is ook tijdrovend om PBM’s aan en uit te doen. Het kan gemakkelijk tot een uur per dag duren om met PBM’s om te gaan. Deze tijd ontbreekt dan natuurlijk elders, maar dit mag geen excuus zijn. In plaats daarvan moet deze keer vanaf het begin in aanmerking worden genomen. Vooral veilig werken kan zelfs het bedrijfsimago verbeteren.

Wat u ook doet: veiligheid moet altijd de hoogste prioriteit hebben!

Veiligheidsharnassen voor valbeveiliging

Een veiligheidsharnas is een onderdeel van de persoonlijke beschermingsmiddelen die op het lichaam worden gedragen tijdens activiteiten waarbij een risico op vallen bestaat, bijvoorbeeld bij werkzaamheden op hoogte. Het vormt de verbinding tussen de persoon en het touw bij het vastbinden.

Als onderdeel van het valbeveiligingssysteem dient het veiligheidsharnas om de krachten die optreden bij het opvangen van een val op te vangen en deze te verdelen over delen van het lichaam die stabiel genoeg zijn om dergelijke krachten zonder letsel te weerstaan. Bovendien moet het klimgordel de bloedsomloop zo min mogelijk beperken wanneer het aan het touw hangt. Bovendien moet het de drager in staat stellen om in een zo stabiel mogelijke evenwichtspositie te hangen, zodat de drager zo pijnloos en veilig mogelijk in het harnas hangt, zelfs als hij of zij door bewusteloosheid of letsel niet in staat is om zelfstandig een passende positie in te nemen.

Alle soorten veiligheidsharnassen bestaan uit sterk en zeer veerkrachtig bandmateriaal dat, net als de draagnaden, bestand moet zijn tegen een belasting die minstens twee keer zo groot is als de krachten die in de praktijk worden ondervonden. Dit zijn over het algemeen meerdere kilonewtonnen. Het materiaal van de band moet enkele centimeters breed zijn op de punten waar de kracht tussen de band en het lichaam wordt overgebracht, of moet worden opgevuld met een voldoende brede vulling om een gelijkmatige verdeling van de kracht te bereiken en om te voorkomen dat er in het lichaam wordt gesneden.

Een veiligheidsharnas bestaat normaal gesproken uit meerdere lussen die rond het midden van het lichaam en rond de benen en/of armen worden geplaatst. Deze lussen zijn in de omtrek verstelbaar en kunnen dus worden aangepast aan de lichaamsafmetingen van de drager, zodat de krachten die optreden tussen het lichaam en het klimgordel veilig kunnen worden overgebracht en om te voorkomen dat de drager per ongeluk uit het klimgordel glijdt. Verder bestaat het uit één of meer bindlussen of touwpunten waarin het veiligheidstouw ofwel direct wordt vastgezet ofwel met een karabijnhaak wordt vastgehaakt. Naast de veiligheidsrelevante onderdelen hebben de meeste klimgordels één of meerdere materiaallussen. Deze lussen worden gebruikt om voorwerpen die nodig zijn voor het werk, zoals karabijnhaken of gereedschap, aan het harnas te bevestigen om te voorkomen dat ze vallen en om ze snel bij de hand te hebben.

Veiligheidsharnassen voor werkveiligheid en valbeveiliging

De veiligheidsharnassen voor de arbeidsveiligheid als onderdeel van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) hebben meestal een tweede bevestigingspunt op de rug, zodat het bevestigingsmateriaal de drager niet hindert tijdens het werk of zodat de drager optimaal kan worden gepositioneerd op zijn of haar werkplek.

Voor veiligheidsharnassen voor de veiligheid en gezondheid op het werk kunnen op hun beurt twee verschillende vereisten worden gedefinieerd: enerzijds voor veiligheidsharnassen die alleen worden gebruikt om vallen van een hoogte te voorkomen, en anderzijds voor veiligheidsharnassen die worden gebruikt voor het werken in hangende positie. De harnassen voor pure valbescherming hoeven niet bijzonder goed gewatteerd te zijn, omdat hier, net als bij de klimharnassen, een handicapvrije werkhouding belangrijker is dan een lange periode van ophanging. Aangezien het werk met touw meestal continu in een hangende positie wordt uitgevoerd en het ongecontroleerd in het harnas vallen niet mogelijk is, hebben de harnassen voor dit soort werk een zeer goede en brede vulling, zodat ze gedurende langere tijd pijnloos kunnen worden opgehangen, en verschillende bevestigingspunten aan de voorkant, achterkant en zijkanten om een zo nauwkeurig mogelijke positionering in de meest uiteenlopende posities te bereiken. De harnassen voor valbeveiliging moeten voldoen aan EN 361, terwijl de harnassen voor positionering moeten voldoen aan de norm 358. De harnassen die zowel als valbeveiliging als voor positionering worden gebruikt, moeten dus voldoen aan de eisen van beide normen.

Bij gebruik zoals bedoeld zijn klimgordels vrijwel onmogelijk om te falen. Alleen als er al eerder schade is ontstaan door slijtage of veroudering van het materiaal, kan er sprake zijn van materiaaldefecten. Om uitval door slijtage te voorkomen, wordt aanbevolen om het harnas regelmatig te controleren op wrijving en beschadigde naden. Hiervoor heeft het naaigaren van de draagnaden een opvallende kleur die contrasteert met de achtergrond. Chafe-markeringen komen het snelst voor op de stang die de twee beenlussen met elkaar verbindt.

Lees hier ons interessante artikel over waarom wordt er geen persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van een hoogte gedragen?

Fouten in de behandeling vermijden

Het merendeel van de ongevallen met veiligheidsgordels is te wijten aan een menselijke fout of aan verkeerd gebruik. In de meeste gevallen wordt het ongeval voorafgegaan door het feit dat de drager van het harnas werd afgeleid bij het aantrekken of vastbinden en dus geen belangrijke handelingen heeft verricht, bijv:

 • gespen op het harnas die niet of niet volledig gesloten waren
 • het oprollen van een materiaallus, die door zijn afmetingen al scheurt als hij met het lichaamsgewicht van de klimmer wordt belast
 • een onjuist of onvolledig uitgevoerd touw dat onder belasting ontrafelt

Wat zijn valbeveiligingen?

Valbeveiliging verwijst naar praktijken en apparaten die ontworpen zijn om vallen te voorkomen wanneer men verblijft of werkt in gebieden waar een val letsel kan veroorzaken door de potentiële hoogte van de val.

Valbescherming wordt op verschillende gebieden van het leven bereikt door middel van verschillende maatregelen:

 • In de bouwsector wordt onder valbeveiliging verstaan een onderdeel dat de gebruiker in staat stelt zich veilig te verplaatsen op een niet al te vlakke ondergrond, zoals een borstwering of reling.
 • Op het gebied van de arbeidsveiligheid worden tijdelijke maatregelen gebruikt ter bescherming tegen vallen, zoals steigers, tijdelijke leuningen, vangnetten, touwbescherming of afdekkingen. Op platte daken moeten hiervoor vaste bevestigingspunten voor inspectie en onderhoud worden gepland. Zoals je bij dakrandbeveiliging.nl kunt vinden.
 • Voor de klimveiligheid wordt de valbeveiliging over het algemeen verzorgd door een touw dat met behulp van snelsets aan tussenliggende veiligheidsvoorzieningen wordt vastgehaakt en een veiligheidspartner die met behulp van een veiligheidsvoorziening verantwoordelijk is voor het opvangen van de val van de klimmer zoals een veiligheidsharnas. Als de verlammende partner zelf ook in een valgevaarlijke omgeving zit, wordt hij vastgezet op een tribune.

Terwijl in de bouwsector de valbeveiliging permanent aan de gevarenzone is bevestigd om te voorkomen dat iemand op die plaats valt, worden de valbeveiligingen door de gebruiker gedragen tijdens het klimmen en de brandbestrijding en zijn ze bedoeld om hem op elke mogelijke valplaats te beschermen.

Waar bestaat het gevaar om te vallen?

Het dak is zeker een plek waar werknemers het risico lopen om te vallen. Om welke reden dan ook wordt het risico van vallen vaak genegeerd of verwaarloosd. Tegelijkertijd zijn vallen verantwoordelijk voor een groot deel van de dodelijke ongevallen op het werk. Waarom moeten werknemers überhaupt op het dak gaan? Enkele voorbeelden zijn:

 • onderhoud en reparatie van airconditioningsystemen
 • bewaking van het werk
 • Schoonmaakgoten
 • Schoonmaken van dakramen
 • Sneeuwruiming

Voor elke situatie moet voorafgaand aan de werkzaamheden een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Het dak is geen uitzondering. Men mag niet vergeten dat de beoordeling van de gevaren alleen door gekwalificeerde personen moet worden uitgevoerd. Dit artikel laat zien hoe belangrijk de risicobeoordeling is en welke valgevaren er op het dak aanwezig kunnen zijn.

Hieronder kunt u zien waar bijvoorbeeld het risico bestaat om op het dak te vallen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat in werkelijkheid elk dak individueel is en individueel moet worden beschouwd.

 • daktoegang
 • dakranden
 • Verkeersroutes
 • apparaten op het dak
 • dakopeningen
 • Andere gevaren

Toegang tot het dak

De meest voorkomende toegangen zijn:

 • Dakluiken
 • Deuren
 • Outdoortrappen of -ladders

Het volgende moet worden opgemerkt:

 1. Is het dakluik beveiligd? Zo niet, moet het dan worden beschouwd als een opening in het dak?
 2. Is het dakluik gevaarlijk dicht bij de rand van het dak (binnen 2m)?
 3. Zijn er gevaarlijke plaatsen bij de toegangsdeur?
 4. Zijn de ladders in veilige staat? De ladders moeten corrosiebestendig zijn (roestvrij) en stevig aan de muur bevestigd zijn. Wil je veilig zitten, dan moet je bij kooiladderspecialist zijn.
 5. Zijn er zelfsluitende veiligheidsdeuren op de dakluiken/ladders?
 6. Is er voldoende verlichting als medewerkers ’s nachts op het dak moeten lopen?
 7. Zijn de daktoegangen gesloten, zodat alleen bepaalde medewerkers op het dak kunnen lopen?

Dakranden

De dakrand is het meest voor de hand liggende gevaar op het dak.

 • Als het gaat om dakranden moet onder andere het volgende worden overwogen: Is de veiligheidsreling (indien aanwezig) goed geïnstalleerd?
 • Is de veiligheidsreling of het touw-veiligheidssysteem incl. PSAgA in goede staat?
 • Heeft het dak een overeenkomstige hoge opstand of is er extra veiligheidsuitrusting nodig aan de rand van het dak?
 • Is er een plint beschikbaar (indien nodig)?

De fabrikanten van valbeveiligingssystemen bieden collectieve of individuele bescherming. Om het risico van vallen uit te sluiten, moet een veiligheidshek worden geïnstalleerd als collectieve beschermingsoplossing. Wanneer dit niet mogelijk of zinvol is, moet worden gezorgd voor passende individuele beschermingsoplossingen.

Verkeersroutes

Als het gaat om verkeersroutes op het dak, moet u er rekening mee houden dat de kortste route niet altijd de veiligste is! Op het dak moeten de verkeersroutes voldoende gemarkeerd zijn om de werknemers te beschermen tegen de overeenkomstige gevarenzones.

Stel jezelf onder andere de volgende vragen:

 1. Zijn de verkeersroutes op het dak gemarkeerd?
 2. Zijn er obstakels op het gebied van de verkeersroutes, zoals hoogteverschillen of leidingen?
 3. Lopen de verkeersroutes altijd op een afstand van minimaal 2 meter van de dakrand? Is er een verkeersroute dichter dan 2 meter van een onbeveiligde dakrand?
 4. Is de dakbedekking veilig om over te lopen in alle weersomstandigheden (bijv. gevaar voor uitglijden)?
 5. Moeten de medewerkers op verschillende soorten daken lopen?

Correct gemarkeerde en vooraf bepaalde verkeersroutes of een speciaal aangelegde catwalk verminderen het risico op vallen aanzienlijk.

De verkeersroutes vereisen een risicobeoordeling, evenals de plaatsen waar gewerkt moet worden.

Uitrusting op het dak

Medewerkers lopen om bepaalde redenen op het dak. Een veel voorkomende oorzaak is het onderhoud of de reparatie van een apparaat, zoals een airconditioner of ventilator. Er moet worden gezorgd voor een veilige werkomgeving voor de duur van de werkzaamheden, ook als de onderhoudswerkzaamheden niet door eigen personeel worden uitgevoerd. Je moet jezelf onder andere de volgende vragen stellen:

 1. Welke apparatuur op het dak moet veilig toegankelijk zijn?
 2. Is er apparatuur binnen 2 meter van de rand van de val?
 3. Is er een risico om in of door apparatuur op het systeem te vallen?
 4. Is er een risico op struikelen bij de toegang tot de apparatuur?
 5. Is de apparatuur hoger dan 1 meter of moet er aan de apparatuur worden gewerkt?

Openingen

Uw dak heeft enkele openingen die u in eerste instantie misschien niet als een directe opening beschouwt!

Alle koepellichten, lichtbanden of lichtpanelen, dakramen, rook- en warmteafvoersystemen, binnenplaatsen en andere ruimtes op het dak kunnen openingen worden genoemd, die dienovereenkomstig moeten worden beveiligd. Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

 1. Zijn de koepels op het dak beveiligd?
 2. Zijn de rook- en warmteafvoersystemen beveiligd?
 3. Zijn de dakluiken beveiligd? De dakluiken zijn al genoemd onder het item daktoegang, maar vallen ook onder dit item.
 4. Zijn er kleine openingen waardoor het gereedschap kan vallen? Als dat het geval is, moeten ze dienovereenkomstig worden beveiligd.

Verdere risico’s

Naast de reeds genoemde gevarenplekken op het dak zijn er nog andere gevaren waar u zich bewust van moet zijn. Deze omvatten onder andere:

 • Gevaarlijke materialen op het dak.
 • Weersomstandigheden – onder verschillende weersomstandigheden kan de dakbedekking verschillende gevaren opleveren.
 • Beperkte toegang tot het dak: Wie moet er op het dak lopen? Is het toegankelijk voor één persoon of voor meerdere personen? Wat is het contact tussen de medewerkers die zich momenteel op het dak bevinden?
 • Reddingsconcept – Na een val is het te laat om een reddingsplan te ontwikkelen.
 • Andere gevaren die specifiek zijn voor uw dak.

Dit artikel is bedoeld om u een kort overzicht te geven van welke delen van het dak bijzonder gevaarlijk zijn. Vergeet echter niet dat verschillende soorten daken verschillende risico’s hebben, die we in dit artikel niet hebben genoemd en die altijd afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Zorg ervoor dat alleen gekwalificeerde personen de risicobeoordeling op uw dak uitvoeren.

Het belang van goede bouwverlichting

Wanneer je je werk als vakman goed wilt doen, moet je op veel dingen letten. Veiligheid, comfort en goede materialen bijvoorbeeld. Maar het is ook van belang dat je goed kunt zien wat je aan het doen bent. Goede verlichting op een bouwplaats is essentieel, want zonder de juiste verlichting kun je je werk niet goed doen en bovendien is dit ook nog eens onveilig.

De voordelen van de juiste verlichting

Om onveilige situaties op de bouwplaats te voorkomen, is goede verlichting belangrijk. Als bouwvakker moet je namelijk kunnen zien wat je aan het doen bent en waar je loopt. Wist je bijvoorbeeld dat veel ongelukken in de bouw gebeuren in ruimtes die niet goed verlicht zijn? Daarnaast zorgt de juiste verlichting er ook voor dat het werk beter en netter uitgevoerd wordt, omdat je goed kunt zien wat je doet. Je kunt kiezen voor tijdelijke vaste verlichting, maar deze kun je niet verplaatsen. Daarom is het handiger om te werken met losse verlichting, bijvoorbeeld een led bouwlamp.

Niet alleen op een bouwplaats is de juiste verlichting van belang, maar ook wanneer je thuis aan het klussen slaat. Hoe vervelend is het bijvoorbeeld wanneer je een kamer aan het schilderen bent en er achteraf pas achter komt dat de kleur tegenvalt, de verf niet goed dekt of er bepaalde plekken zijn overgeslagen? Met de juiste verlichting kun je ook dit soort situaties voorkomen.

Werken in het donker

In de winter is het een stuk minder lang licht, wat betekent dat je extra verlichting nodig hebt. Maar wist je dat extra verlichting ook in de zomer van belang is? Wanneer de zon fel schijnt en je in de schaduw aan het werk bent bijvoorbeeld. Verlichting is dus ook essentieel wanneer je werkt op plekken waar minder licht valt. Niet alleen in de schaduw, maar ook op donkerdere plekken in huis terwijl het buiten licht is. Zonlicht is zeker een goede lichtbron, maar zorg altijd voor extra verlichting voor situaties waarin je niet optimaal gebruik kunt maken van het zonlicht. Zo wordt het werk toch altijd netjes, veilig en snel uitgevoerd!