De installatie van een thermisch zonnesysteem

Wat moet er worden gedaan bij de installatie van een thermisch zonnesysteem?

Zodra de beslissing voor het zonnepanelen kopen of zonneboiler systeem is genomen, worden de nodige aanpassingen aan het huis gedaan. In de regel moet een beroep worden gedaan op goed opgeleide dienstverleners om het werk uit te voeren, aangezien de veelheid aan taken verder gaat dan de normale activiteiten van een hobbymedewerker.

Vergelijk verschillende aanbiedingen en informeer naar de ervaring van de ambachtslieden. Ook vragen bij het consumentenadviescentrum of testdatabases kunnen nuttig zijn, omdat verschillende media dit onderwerp herhaaldelijk aan de orde stellen in de vorm van actuele marktoverzichten. De prijs mag niet (alleen) de doorslag geven. Aangezien het systeem bedoeld is om zichzelf terug te verdienen en vele jaren te werken, zijn een hoge mate van efficiëntie en een goede kwaliteit van de componenten en het vakmanschap minstens zo belangrijk.

Als de fabriek haar dienst in een nieuw gebouw moet uitvoeren, is de aanpak anders. Hier is het raadzaam om het architectenbureau van de opdrachtgever in een vroeg stadium bij de overwegingen te betrekken, zodat het huis van meet af aan dienovereenkomstig kan worden ingepland. Op deze manier kan worden voorkomen dat er achteraf werkzaamheden aan het afgewerkte dak moeten worden uitgevoerd of dat er extra leidingen moeten worden aangelegd.

Om het vermogen van de zon te kunnen gebruiken, heb je eerst zonnecollectoren nodig, die op een zo schaduwvrij mogelijke plaats moeten worden geïnstalleerd. In de meeste gevallen is dit het dak, maar als het gebied groot genoeg en geschikt is, is er ook een systeem in de tuin denkbaar.

Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat het grondoppervlak bij toekomstige bouwmaatregelen in de omgeving gemakkelijker kan worden overschaduwd dan een huisdak. De installatie, bijvoorbeeld de invalshoek, wijkt ook af van de conventionele dakinstallatie, omdat de collectoren op een vlak oppervlak liggen. Bij montage op een plat dak worden de modules in een optimale hellingshoek op een frame gemonteerd.

Als de collectoren op het dak worden gemonteerd, heeft de eigenaar van het gebouw de keuze tussen een oplossing op het dak en een oplossing op het dak. Een oplossing op het dak wordt, zoals de naam al aangeeft, direct op het dak geïnstalleerd, terwijl bij een installatie op het dak de collectoren aan het bestaande dak worden bevestigd en er dus sterker uitspringen.

Beide varianten hebben voor- en nadelen. Hoewel een oplossing op het dak om esthetische redenen de voorkeur heeft, heeft een oplossing op het dak het voordeel dat de collectoren minder opwarmen door de natuurlijke ventilatie. Daarnaast kan een eventueel noodzakelijke vervanging van individuele collectoren grote problemen veroorzaken bij een oplossing op het dak.

Van boven naar beneden

Nu staat de installatie van de zonneboiler op de agenda. Het kan worden geïnstalleerd in de kelder, maar ook in de buurt van de keuken of andere ruimtes waar het verwerkte warme water nodig is. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de locatie het gewicht van het systeem kan dragen en voldoende ruimte biedt voor de gekozen tankgrootte. Dit geldt ook voor het transport: controleer vooraf of de zonneboiler door deuren, ramen of andere gemakkelijk toegankelijke toegangspunten past.

De cyclus

In het huis zelf kunnen, afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden, meerdere ambachten betrokken zijn. Om de benodigde leidingen te kunnen leggen is het noodzakelijk om te controleren of een directe aansluiting van de collectoren op de opslagtank of de regel- en besturingseenheid mogelijk is. Als dit niet het geval is, moet het metselwerk dienovereenkomstig worden verwerkt. Vervolgens worden de buizen geïnstalleerd en met elkaar verbonden. Deskundigen bevelen meestal koperen buizen aan, omdat ze goedkoop en tegelijkertijd temperatuurbestendig zijn.

De elektricien komt als laatste. De regel- en besturingstechniek, met inbegrip van de circulatiepomp en de kleppen in een zonne-energiesysteem, moet in de buurt van de zonne-energieopslagtank worden geïnstalleerd. Het systeem wordt vervolgens aangesloten op het bestaande verwarmingssysteem en in gebruik genomen.

Veiligheidsmaatregelen

Zelfs als er geen onevenredig hoge risico’s uitgaan van een zonnesysteem, spelen veiligheidsaspecten een belangrijke rol, net als bij elk ander technisch systeem. Een verstandige en effectieve maatregel is bijvoorbeeld het beperken van de temperatuur van de zonneboiler. Enerzijds minimaliseert dit het risico op verbranding van de bewoners van het huis en anderzijds voorkomt het dat er te veel stoom ontstaat in de ketel.

Daarnaast zijn functionerende veiligheidskleppen een absolute must om een onvoorziene drukverhoging in het circuit te kunnen regelen. Het is ook belangrijk om extra voorzorgsmaatregelen te nemen als er meerdere onderling verbonden warmtebronnen in huis zijn.

Wat zijn valbeveiligingen?

Valbeveiliging verwijst naar praktijken en apparaten die ontworpen zijn om vallen te voorkomen wanneer men verblijft of werkt in gebieden waar een val letsel kan veroorzaken door de potentiële hoogte van de val.

Valbescherming wordt op verschillende gebieden van het leven bereikt door middel van verschillende maatregelen:

 • In de bouwsector wordt onder valbeveiliging verstaan een onderdeel dat de gebruiker in staat stelt zich veilig te verplaatsen op een niet al te vlakke ondergrond, zoals een borstwering of reling.
 • Op het gebied van de arbeidsveiligheid worden tijdelijke maatregelen gebruikt ter bescherming tegen vallen, zoals steigers, tijdelijke leuningen, vangnetten, touwbescherming of afdekkingen. Op platte daken moeten hiervoor vaste bevestigingspunten voor inspectie en onderhoud worden gepland. Zoals je bij dakrandbeveiliging.nl kunt vinden.
 • Voor de klimveiligheid wordt de valbeveiliging over het algemeen verzorgd door een touw dat met behulp van snelsets aan tussenliggende veiligheidsvoorzieningen wordt vastgehaakt en een veiligheidspartner die met behulp van een veiligheidsvoorziening verantwoordelijk is voor het opvangen van de val van de klimmer zoals een veiligheidsharnas. Als de verlammende partner zelf ook in een valgevaarlijke omgeving zit, wordt hij vastgezet op een tribune.

Terwijl in de bouwsector de valbeveiliging permanent aan de gevarenzone is bevestigd om te voorkomen dat iemand op die plaats valt, worden de valbeveiligingen door de gebruiker gedragen tijdens het klimmen en de brandbestrijding en zijn ze bedoeld om hem op elke mogelijke valplaats te beschermen.

Waar bestaat het gevaar om te vallen?

Het dak is zeker een plek waar werknemers het risico lopen om te vallen. Om welke reden dan ook wordt het risico van vallen vaak genegeerd of verwaarloosd. Tegelijkertijd zijn vallen verantwoordelijk voor een groot deel van de dodelijke ongevallen op het werk. Waarom moeten werknemers überhaupt op het dak gaan? Enkele voorbeelden zijn:

 • onderhoud en reparatie van airconditioningsystemen
 • bewaking van het werk
 • Schoonmaakgoten
 • Schoonmaken van dakramen
 • Sneeuwruiming

Voor elke situatie moet voorafgaand aan de werkzaamheden een risicobeoordeling worden uitgevoerd. Het dak is geen uitzondering. Men mag niet vergeten dat de beoordeling van de gevaren alleen door gekwalificeerde personen moet worden uitgevoerd. Dit artikel laat zien hoe belangrijk de risicobeoordeling is en welke valgevaren er op het dak aanwezig kunnen zijn.

Hieronder kunt u zien waar bijvoorbeeld het risico bestaat om op het dak te vallen. Er moet rekening worden gehouden met het feit dat in werkelijkheid elk dak individueel is en individueel moet worden beschouwd.

 • daktoegang
 • dakranden
 • Verkeersroutes
 • apparaten op het dak
 • dakopeningen
 • Andere gevaren

Toegang tot het dak

De meest voorkomende toegangen zijn:

 • Dakluiken
 • Deuren
 • Outdoortrappen of -ladders

Het volgende moet worden opgemerkt:

 1. Is het dakluik beveiligd? Zo niet, moet het dan worden beschouwd als een opening in het dak?
 2. Is het dakluik gevaarlijk dicht bij de rand van het dak (binnen 2m)?
 3. Zijn er gevaarlijke plaatsen bij de toegangsdeur?
 4. Zijn de ladders in veilige staat? De ladders moeten corrosiebestendig zijn (roestvrij) en stevig aan de muur bevestigd zijn. Wil je veilig zitten, dan moet je bij kooiladderspecialist zijn.
 5. Zijn er zelfsluitende veiligheidsdeuren op de dakluiken/ladders?
 6. Is er voldoende verlichting als medewerkers ’s nachts op het dak moeten lopen?
 7. Zijn de daktoegangen gesloten, zodat alleen bepaalde medewerkers op het dak kunnen lopen?

Dakranden

De dakrand is het meest voor de hand liggende gevaar op het dak.

 • Als het gaat om dakranden moet onder andere het volgende worden overwogen: Is de veiligheidsreling (indien aanwezig) goed geïnstalleerd?
 • Is de veiligheidsreling of het touw-veiligheidssysteem incl. PSAgA in goede staat?
 • Heeft het dak een overeenkomstige hoge opstand of is er extra veiligheidsuitrusting nodig aan de rand van het dak?
 • Is er een plint beschikbaar (indien nodig)?

De fabrikanten van valbeveiligingssystemen bieden collectieve of individuele bescherming. Om het risico van vallen uit te sluiten, moet een veiligheidshek worden geïnstalleerd als collectieve beschermingsoplossing. Wanneer dit niet mogelijk of zinvol is, moet worden gezorgd voor passende individuele beschermingsoplossingen.

Verkeersroutes

Als het gaat om verkeersroutes op het dak, moet u er rekening mee houden dat de kortste route niet altijd de veiligste is! Op het dak moeten de verkeersroutes voldoende gemarkeerd zijn om de werknemers te beschermen tegen de overeenkomstige gevarenzones.

Stel jezelf onder andere de volgende vragen:

 1. Zijn de verkeersroutes op het dak gemarkeerd?
 2. Zijn er obstakels op het gebied van de verkeersroutes, zoals hoogteverschillen of leidingen?
 3. Lopen de verkeersroutes altijd op een afstand van minimaal 2 meter van de dakrand? Is er een verkeersroute dichter dan 2 meter van een onbeveiligde dakrand?
 4. Is de dakbedekking veilig om over te lopen in alle weersomstandigheden (bijv. gevaar voor uitglijden)?
 5. Moeten de medewerkers op verschillende soorten daken lopen?

Correct gemarkeerde en vooraf bepaalde verkeersroutes of een speciaal aangelegde catwalk verminderen het risico op vallen aanzienlijk.

De verkeersroutes vereisen een risicobeoordeling, evenals de plaatsen waar gewerkt moet worden.

Uitrusting op het dak

Medewerkers lopen om bepaalde redenen op het dak. Een veel voorkomende oorzaak is het onderhoud of de reparatie van een apparaat, zoals een airconditioner of ventilator. Er moet worden gezorgd voor een veilige werkomgeving voor de duur van de werkzaamheden, ook als de onderhoudswerkzaamheden niet door eigen personeel worden uitgevoerd. Je moet jezelf onder andere de volgende vragen stellen:

 1. Welke apparatuur op het dak moet veilig toegankelijk zijn?
 2. Is er apparatuur binnen 2 meter van de rand van de val?
 3. Is er een risico om in of door apparatuur op het systeem te vallen?
 4. Is er een risico op struikelen bij de toegang tot de apparatuur?
 5. Is de apparatuur hoger dan 1 meter of moet er aan de apparatuur worden gewerkt?

Openingen

Uw dak heeft enkele openingen die u in eerste instantie misschien niet als een directe opening beschouwt!

Alle koepellichten, lichtbanden of lichtpanelen, dakramen, rook- en warmteafvoersystemen, binnenplaatsen en andere ruimtes op het dak kunnen openingen worden genoemd, die dienovereenkomstig moeten worden beveiligd. Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

 1. Zijn de koepels op het dak beveiligd?
 2. Zijn de rook- en warmteafvoersystemen beveiligd?
 3. Zijn de dakluiken beveiligd? De dakluiken zijn al genoemd onder het item daktoegang, maar vallen ook onder dit item.
 4. Zijn er kleine openingen waardoor het gereedschap kan vallen? Als dat het geval is, moeten ze dienovereenkomstig worden beveiligd.

Verdere risico’s

Naast de reeds genoemde gevarenplekken op het dak zijn er nog andere gevaren waar u zich bewust van moet zijn. Deze omvatten onder andere:

 • Gevaarlijke materialen op het dak.
 • Weersomstandigheden – onder verschillende weersomstandigheden kan de dakbedekking verschillende gevaren opleveren.
 • Beperkte toegang tot het dak: Wie moet er op het dak lopen? Is het toegankelijk voor één persoon of voor meerdere personen? Wat is het contact tussen de medewerkers die zich momenteel op het dak bevinden?
 • Reddingsconcept – Na een val is het te laat om een reddingsplan te ontwikkelen.
 • Andere gevaren die specifiek zijn voor uw dak.

Dit artikel is bedoeld om u een kort overzicht te geven van welke delen van het dak bijzonder gevaarlijk zijn. Vergeet echter niet dat verschillende soorten daken verschillende risico’s hebben, die we in dit artikel niet hebben genoemd en die altijd afzonderlijk moeten worden beoordeeld. Zorg ervoor dat alleen gekwalificeerde personen de risicobeoordeling op uw dak uitvoeren.

Moet ik zakelijke panelen onderhouden?

Een vraag die iedereen die wel eens nagedacht heeft over het nemen van zonnepanen zichzelf wel eens gesteld heeft. Moeten zonnepanelen worden onderhouden?

Simpel gezegd moeten zonnepanelen wel onderhouden worden. Maar hoe intensief vertellen wij je hier. Doordat zonnepanelen buiten en op het dak liggen krijgen ze veel te verduren. Het is dan voor het rendement ook erg belangrijk dat alles naar behoren werkt. Nu kan het zijn dat je wel geïnteresseerd bent in het aanschaffen van een zakelijke zonnestroom installatie, maar er verder geen omkijken naar wil hebben. Veel installaties beschikken tegenwoordig over geavanceerde slimme monitoring apparaten die in verbinding staan met een app die vanaf de telefoon of tablet uitgelezen kan worden. Hierdoor kunnen problemen snel gesignaleerd en verholpen worden, waardoor je niet weken onopgemerkt zonder opbrengsten zit. Dit kost je namelijk geld als je installatie (deels) niet draait! 

Wil je het niet bijhouden? Veel installateurs bieden de mogelijkheid om de monitoring en onderhoud op zich te nemen waardoor alles uit handen wordt genomen en je er zelf geen omkijken meer naar hebt. Zij beheren dan het monitoringssysteem en grijpen in als er een defect optreedt. Dit voor een vast bedrag per maand of jaar dat zeer goed te doen is. 

Daarnaast is het goed om rekening te houden met de levensduur van de panelen en omvormers. Panelen gaan ruim 25 jaar mee, maar omvormers niet. De omvormers moeten eenmalig vervangen worden in de levensduur van de gehele installatie. Het is dus verstandig om een reservering om te bouwen voor de tweede set omvormers. Zonnestroom Nederland rekent dit altijd door in de businesscases, waardoor wij je geen roze bril rendementen voorhouden. 

Bij het uitbesteden van het onderhoud als in schoonmaken is het goed om af te spreken dat de installatie op vaste termijnen goed wordt schoon gemaakt. Aan het eind van de winter is het verstandigst om alles grondig schoon te maken zodat de panelen optimaal zijn voor lente en zomer. Dan hebben we in Nederland de meeste zonne-uren en wekt de installatie veel op.

Wel willen wij je meegeven dat je niet moeten schrikken van een vogelpoep, een waas of een paar blaadjes op je panelen. Dit is bangmakerij en doet weinig tot niets negatiefs met je opbrengst weten wij uit ervaring. Panelen worden vaak minimaal in een hoek van 10 graden gezet zodat de natuur (regen) er zorg voor draagt dat viezigheid als zand, takjes, vogelpoep e.d. er vanaf regent. Schoonmaken is dus absoluut niet een pré. Alleen als de panelen echt vies zijn kan het uit om een schoonmaakbedrijf in te huren.

Heb je nagedacht over zakelijke zonnepanelen, maar ben je er nog niet over uit? Vraag vrijblijvend een adviesrapport op maat aan, waarin wij de gehele case uiteenzetten voor je.

Wist je trouwens dat wanneer je zonnepanelen aanschaft de btw kan terug vragen, hoe en wat lees je hier: Alles over btw terug vragen over je zonnepanelen.

Voordelen van rolsteigers

Rolsteigers worden al lange tijd gebruikt door mensen en zijn een goed product om veilig op hoogte aan het werk te gaan. Maar wat zijn steigers nu eigenlijk, waaruit bestaan ze, kunnen ze uitgebreid worden en wat zijn de voordelen? In deze blog gaan we hier nader op in.

Wat zijn rolsteigers

Rolsteigers zijn kortom gezegd stellages op steigerwielen die rondom uw klus verplaatst kunnen worden. Zo kan u als professionele timmerman bezig zijn met de renovatie van een dak, dan is dit product een perfect hulpmiddel om veilig boven aan het werk te zijn. Het grote voordeel van steigers is dat ze uit losse materialen staan, hierdoor kunt u e.e.a. zo in elkaar zetten zoals u zelf wilt. Bij verschillende klussen op hoogte is dit dan ook ideaal, want u bouwt hem zo hoog zoals u zelf wilt. Uiteraard wel met de opbouwvoorschriften in acht nemende om de veiligheid te waarborgen.

Onderdelen voor rolsteigers

Zoals beschreven worden rolsteigers uit verschillend steigermateriaal gebouwd. Hierbij zijn onderdelen zoals opbouwframes, steigerwielen, steigervloeren, schoren/voorloopleuningen, en stabilisatoren noodzakelijk. De hoeveelheid aan materiaal hangt af van hoe hoog u wilt gaan werken. Voordat u dan ook besluit over te gaan tot een aanschaf van een rolsteiger beantwoord dan de volgende vragen voor uzelf:

 • Welke hoogte bent u doorgaans het meeste nodig?
 • Wat is de platformlengte die u het beste bij u past?
 • Maakt iets zwaarder tillen u iets uit, of heeft u liever lichtgewicht platformen?
 • Moet de steiger voldoen aan de nieuwe opbouwnorm?

Rolsteigers kopen, of toch huren?

Rolsteigers zijn een kostbare investering die u weloverwogen moet uitvoeren. Veel particulieren en ondernemers besluiten vaak om toch nog eentje te huren in plaats van te kopen. Op korte termijn lijkt deze aanpak goedkoper uit te vallen, echter op langere termijn bent u duurder uit. Denk bijvoorbeeld alleen al aan de tijd die u kwijt bent om de rolsteiger te reserveren, op te halen en weer weg te brengen (tijd = geld). Daarnaast rekent uw verhuurder vaak ook nog een verzekering, of waarborgsom die betaald moet worden. Wanneer u uw eigen stellage aanschaft bent u verlost van deze problemen, u bent zelf eigenaar en kunt het product gebruiken wanneer u dit wilt. Daarnaast kan u als ondernemer ook nog rekenen op het stuk investeringsaftrek van 28%, overleg hierover eens met uw boekhouder.

Rolsteigers opbouwen

Een rolsteiger opbouwen is voor de dagelijkse gebruiker erg gemakkelijk, daarnaast houden ook veel professionals hun eigen werkwijze erop na. Maar hoe ziet een deugdelijke opbouw er nu eigenlijk en hoeveel onderdelen bent u hierbij benodigd? Dit zijn vragen die u neer moet leggen bij een professionele partij, denk hierbij aan laddersenrolsteigers.nl. Zij kunnen u informeren over de hoeveelheid onderdelen die u benodigd bent. Ook is het uiteraard van belang om te weten welke regelgeving van toepassing is zodat uw medewerkers veilig aan het op -en afbouwen zijn. Niet alleen is het van belang om ongelukken te voorkomen, ook het voorkomen van boetes kunnen hierbij een goed argument zijn (uiteraard niet de belangrijkste).

Nog een paar kleine weetjes: 

 • Met de rolsteiger voorloopleuning voldoet u aan de nieuwe wet -en regelgeving;
 • Werkhoogte = platformhoogte + twee meter;
 • De meest gekozen platformlengte is 2.50 meter;
 • Een rolsteiger met aanhanger levert extra veel prijsvoordeel op!

 

Architecten kiezen steeds vaker voor zink op maat!

Het toepassen van zinken daken is een opkomende ontwikkeling. Architecten in de regio Eindhoven gebruiken zink steeds vaker als bekleding omdat ze hiermee de mooiste vormen kunnen maken die met standaard kunststof materialen niet te realiseren zijn. Zinken dakbedekkingen, dakgoten, kilgoten, regenpijpen, vergaarbaken, dakkapellen, rand toepassingen, er kan heel veel met zink op maat. Toepassen van zink op maat in de bouw heeft velen voordelen. Het heeft uitstekende verwerkingsmogelijkheden, duurzaamheid en uitstraling. Tevens staat het garant voor kwaliteit met een zeer lange levensduur en biedt zink een effectieve bescherming tegen weer en wind.

Wat houdt zink op maat in?

Zink wordt door zijn betrouwbare en duurzame karakter al lang gebruikt als materiaal in Eindhoven. Het ziet er mooi uit en zelfs na een lange levensduur is het nog te recyclen. Het is een populair metaal voor opvallende ontwerpen. Zink is een duurzaam materiaal die niet kan roesten en daarmee zeer geschikt als dakgoot. Zo heeft u geen last van lekkages en schade. Door zijn duurzaamheid en toepassingsmogelijkheden is er steeds meer vraag naar zink op maat Eindhoven.

Toepassing van zink op maat

Zink op maat is een duurzaam bouwmateriaal dat door weersinvloeden een mooie uitstraling krijgt. Zink heeft een extreem lange levensduur en kan worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies. Dit maakt het ideaal voor diverse dak en geveltoepassingen zoals dakgoten, regenwaterafvoer en daktrimmen. Tevens is zink behoorlijk onderhoudsvriendelijk. Mocht u zink toepassen op uw pand dan zullen uw kinderen en kleinkinderen er zelfs profijt van hebben.

Wilt u uw woning in Eindhoven een opknapbeurt geven? Dan raden wij het aan om te kiezen voor zink op maat. Zink is een populaire metaalsoort in de regio. U kunt dit laten produceren door een metaalbewerkingsbedrijf. Gelukkig zijn er talloze bedrijven die voor u metaal Eindhoven kunnen realiseren. Probeer eens in uw omgeving op zoek te gaan naar deze bedrijven. Mocht u er geen vinden? Dan kunt u ervoor kiezen om via google op zoek te gaan naar een metaalbewerkingsbedrijf. Loop de zoekresultaten af en bel ze om een offerte aan te vragen.

Zetwerk maken vele handen licht werk

De keuze uit materiaal voor uw dak zegt veel over de uitstraling van uw dak. En de keuze mogelijkheden zijn breed. Daarom is het belangrijk dat u uit het juiste materiaal kiest voordat u aan de afwerkingen begint. Denk bijvoorbeeld aan: zink, aluminium, lood of Plastisol. En dit kan allemaal op maat gerealiseerd worden. Maar wat houdt zetwerk op maat eigenlijk in?

Zetwerk op maat
Bij het gebruik van een bankschroef wordt het plaatwerk omgebogen tot gewenste vormen met zowel scherpen als afgeronde hoeken. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de afmetingen van het plaatmateriaal en de hoeveelheid. En doordat er geen lassen in het proces komt kijken scheelt dit veel tijd en word het plaatwerk altijd netjes afgewerkt. Dit kan gedaan worden met verschillende materialen zoals: lood, Plastisol, aluminium of zink.

Toepassing van zinken zetwerk
Windveren, afdekkappen, hemelwaterafvoeren, dakkapellen, felsdaken en roofdaken. Dit is allemaal te realiseren met zink zetwerk op maat. Het straalt ook nog eens kwaliteit en duurzaamheid uit om uw pand te laten stralen. En doordat alles op maat gemaakt kan worden kunnen zelfs oude goten, dakranden, regenpijpen en verbindingsstukken vervangen worden en geheel nagemaakt worden zoals het origineel.


Verschil tussen zink op maat en aluminium op maat
Aluminium op maat zorgt voor een moderne afwerking en glans en kan zowel binnen als buiten toegepast worden. En door de weinig onderhoud heeft het ook nog eens een lange levensduur. Om een gelijke lijn te krijgen in meerdere projecten op maat, gebruikt u één materiaal in het gehele proces. Maar u kunt uiteraard ook kiezen voor zink. Regenpijpen, vergaarbakken en dakgoten kunnen exact op maat gemaakt worden en geeft uw pand een authentieke uitstraling. Maar naast aluminium is zink milieuvriendelijk, zeer gebruiksvriendelijk en stevig genoeg dat het bestendig is tegen regenbuien en stormen. En door zijn lange levensduur is het zelfs na het gebruik recyclebaar.

Ook advies op maat
Naast aluminium en zink zijn er nog diverse andere materialen om uit te kiezen. En het is uiteraard begrijpelijk dat u niet de nodige kennis beschikt over materialen voor het dak van uw woning/pand. Maar voor geheel kwalitatieve service zijn er genoeg vakmannen die u hierbij verder kunnen helpen. Ga langs bij een dakgroothandel in uw buurt en laat u informeren over zowel zetwerk als materialen voor uw dak.

Dakshingles leggen

Om te zorgen voor een betere isolatie of een waterdicht dakje is het een goed idee om dakshingles aan te leggen. Dakshingles zijn soort van lapjes asfalt die je dak bedekken tegen weeromstandigheden. Het beste weer om dakshingles te leggen is een mooie warme zomerdag.

Wel of geen onderlaag?

Een bitumineuze onderlaag aanbrengen voordat u uw shingles aanbrengt op uw dak? Dan kan er vast gehouden worden aan een vaste vuist regel. Het eerste punt is dat dakshingles alleen aan te raden zijn bij een schuindak vanaf 15 graden. Wanneer het een platter dak(dus onder een hellingshoek van 15 graden) is het niet aan te raden om dakshingles te gebruiken. Tot en met een hoek van 30 graden, adviseren wij wel om een bitumineuze onderlaag te gebruiken. Dit omdat het er dan sprake is van een relatief plat dak en het dus meer vocht aan moet kunnen. Bij een hellingshoek boven de 30 graden, loopt het water er zo snel af dat het opzich niet nodig is. Wil je zeker zijn, kan je altijd een onderlaag toepassen, zo duur is het niet.

Wel een onderlaag aanbrengen?

Dat doe je zo; Leg het onderlaag op het dak, dit kan met behulp van een halfronde kraallat. Spijker het onderlaag vast met asfaltspijkers, doe dit met een ruimte van circa 10 cm tussen de spijkers(zorg voor korte spijkers, niet dat je door het dak heen slaat). Wanneer je verschillende stukken onderlaag gebruikt, moeten deze ongeveer 10cm overlappen. Werk van onder naar beneden, zodat de overlappen de goede kant op overlappen. De nok van het dak, als die er is, mag behoorlijk overlappen. Deze kunt u indien nodig ook nog bevestigen met koud kleefstof.

Dakshingles aanbrengen

Meet alvast het een en ander af, precies waar de shingles komen te liggen. Op deze manier kan je de strepen blijven volgen en zorg je ervoor dat de shingles niet schots en scheef aangebracht worden op je dak. Begin bij het leggen van de dakshingles altijd onderaan, hierdoor komen de overlappen de goede manier uit. Bij het begin mogen de ondersteste shingles iets over het dag uitsteken. Deze kan je alter om de dakrand bevestigen. Gebruik bij elke dakshingle niet te weinig asfaltnagles, het mag goed bevestigd worden(denk hierbij aan circa 6 asfaltnagels per shingle).

Werk na de eerste rand rustig naar boven toe. Let hierbij op dat de dakshingles verspringen, dus niet hetzelfde als de vorige rij, hier moet een verspringen inzitten van een halve shingle. Leg de dakshingles zo over de vorige dakshingle dat je de asfaltnagels net niet meer ziet, dit ziet er strakker uit. Werk op deze manier helemaal naar de bovenkant toe.

De nok

Leg de dakshingles tot aan de nok. Daarna kunt u de tabks van de dakshingles los snijden en deze zo over de nok leggen dat je weer de asfaltnagels van de laatste rij dakshingles bedekt. Omdat de nok vaak een bolling heeft is het bij koud weer aan te raden de dakshingles te verwarmen zodat u deze er mooi om heen kunt vormen. Dit kan bijvoorbeeld met een verfbrander of een goede föhn. De nokstukken die u aanbrengt mogen goed overlappen en wat dikker uitvallen dat de rest van het dak.

De mooiste oplossing om de zijkant af te werken is met behulp van een windveer. Deze zijn in elke bouwmarkt te verkrijgen. Bij het aanbrengen van een windveer, let er dan op dat u het waterdicht afwerkt met bitumen afdichtingskit en/of lood bijvoorbeeld. Er blijven namelijk altijd kleine kiertjes tussen de windveer en uw dak, maar deze zijn met bitumen afdichtingskit zo weg te werken.

Verschillende soorten dakbedekking

De dakbedekking van jouw woning moet zijn totale levensduur veel doorstaan. Deze moet bestand zijn tegen al het natuurgeweld van ons land en behoort de woning altijd voldoende te beschermen als er nood aan de man is. Als jouw dakbedekking zijn langste tijd wel heeft gehad is het belangrijk dat deze tijdig wordt vervangen. Zo voorkom je nare situaties als de weergoden onheil naar het land sturen. Bovendien profiteer je met een nieuwe dakbedekking van een mooiere uitstraling van de woning. De dakbedekking kan de uitstraling van de woning maken of breken, door de juiste keuze te maken kan je de waarde van het huis in één klap verhogen. In dit artikel vertellen we je meer over de verschillende soorten dakbedekking.

Dakpannen

Dakpannen pronken nog steeds op de meeste Nederlandse daken. Ook de aankomende jaren blijven deze hun hoge positie behouden. Dat is dan ook niet zo gek als je kijkt naar de talloze voordelen van deze dakbedekking. Zo is hij niet alleen bestand tegen het ergste natuurgeweld, maar is hij ook nog verkrijgbaar in alle soorten en maten. Zo geef je jouw woning gemakkelijk een luxe en robuuste uitstraling.

Leien

Ook leien dakbedekking is nog steeds enorm populair. Vooral de kunstvariant wordt steeds vaker toegepast op de Nederlandse daken. Dit heeft vooral te maken met hun relatief lage prijs. Zeker ten opzichte van dakpannen is kunstleien vaak een prijsbewuste keuze. Natuurleien is weer een tikkeltje duurder, maar kent daarentegen wel een zeer lange levensduur en een onderhoudsarm bestaan.

Riet

Bij een rieten dakbedekking denken we al gauw aan een idyllisch boerderijtje. Toch wordt deze ook nog steeds vaak op gewone woningen geplaatst. De uitstraling van riet is met geen enkel andere dakbedekking te vergelijken. De charme, eenvoud en hoge isolatiewaarde geven voor veel mensen de doorslaggevende factor. Het nadeel van riet is dat deze in vergelijking met andere dakbedekking soorten relatief kort meegaat. Riet moet meestal na een levensduur van 35 jaar vervangen worden.