Op de goktafel stort elk kaartenhuis, hoe zorgvuldig ook opgebouwd, vroeg of laat in elkaar. Natuurlijk zou dit nooit mogen gebeuren met een huis. Een bouwkundig ingenieur zorgt voor de nodige stabiliteit en veiligheid. Welke andere taken voert hij uit? En hoeveel mag hij vragen voor zijn werk?

De belangrijkste dingen in een oogopslag

 • Een bouwkundig ingenieur is verantwoordelijk voor de stabiliteit van een gebouw tijdens de bouw.
 • Hij berekent onder andere de draagkracht van de bodem.
 • Hoe complexer het gebouw, hoe duurder de bouwkundig ingenieur.

Wat doet een bouwkundig ingenieur?

Een bouwkundig ingenieur neemt taken op zich die te maken hebben met de draagkracht en stabiliteit van een gebouw. Dit kan een nieuw gebouw zijn, maar ook onderdelen in een bestaand gebouw. Als bijvoorbeeld dragende muren neergehaald moeten worden, moet een bouwkundig ingenieur de stabiliteit van het hele gebouw opnieuw berekenen. De deskundige is ook verantwoordelijk voor de volgende taken:

 • Hij berekent de draagkracht van de bodem en stelt een bodemkundige expertise op.
 • Hij onderzoekt structurele schade die het dragend vermogen van het gebouw in gevaar kan brengen.
 • Hij bepaalt de draagkracht met behulp van karakteristieke waarden voor bepaalde bouwconstructies en materialen.
 • Een bouwkundig ingenieur stelt een stabiliteitsattest op voor de stabiliteit en draagkracht van het gebouw.
 • Hij houdt toezicht op het werk op de bouwplaats.
  De bouwkundig ingenieur adviseert architecten, bouwheren en gespecialiseerde planners tijdens de planningsfase.
 • Hij controleert ingediende statische berekeningen en keurt ze goed.
 • Overigens: Andere namen voor bouwkundig ingenieur zijn civiel ingenieur of bouwkundig ingenieur.

Wanneer is de inspectie door een bouwkundig ingenieur verplicht?
De vraag is niet wanneer, maar eerder waar. Dit komt omdat een bouwkundig ingenieur alleen in drie deelstaten bouwplannen en tekeningen hoeft te onderzoeken: Berlijn, Brandenburg en Hessen. De wet schrijft precies voor wat de bouwkundig ingenieur moet doen:

 • Controle van de algemene stabiliteit tijdens de planning
 • Controle van het plafond op de begane grond en de constructie van het dak
 • Controleren van de bouwtekeningen (bv. funderingsplan)
  indien beschikbaar: Controle van de werktekeningen voor brandbeveiliging

Architect of burgerlijk ingenieur – wie is verantwoordelijk voor de bouwtechniek?

Bij het plannen van de bouw van een huis besteedt de architect hoe dan ook aandacht aan de draagkracht van het gebouw. De bouwkundige of civiel ingenieur wordt slechts om een second opinion gevraagd. Hij controleert de plannen van de architect en zorgt ervoor dat het gebouw op stabiele voeten staat. Bouwkundig ingenieurs en architecten werken vaak hand in hand. Het is echter theoretisch mogelijk – behalve in de hierboven genoemde federale staten – om het tijdens de bouw zonder bouwkundig ingenieur te doen.

Belangrijk: De architect moet als bouwkundig ingenieur geregistreerd zijn. Pas dan kan hij de bouwkundig ingenieur vervangen.

Maar als het gaat om schade in een bestaand gebouw, is de bouwkundig ingenieur het eerste aanspreekpunt. Typische voorbeelden zijn:

 • Scheuren in het metselwerk
 • Nederzettingen in de muren
 • Zichtbare wandverplaatsingen

In de hierboven genoemde gevallen is de deskundigheid van een bouwkundig ingenieur onontbeerlijk. Alleen de vakman kan zeggen hoe erg het gebouw al beschadigd is en welke maatregelen nodig zijn om de stabiliteit te verzekeren.

Welke kosten kunnen bouwers verwachten?

Nieuwbouw

De bouwkundige analyse voor een klassieke eengezinswoning (100 tot 150 vierkante meter woonoppervlak) kost tussen 1.600 en 2.700 euro. Bovendien kunnen er kosten zijn voor een bodemkundige expertise. De bouwkundig ingenieur rekent hier 500 tot 1.000 euro extra voor. Moet er een garage naast het huis gebouwd worden? Dan komt er nog eens 400 tot 800 euro bij. Tussen haakjes: De kosten voor de bouwkundig ingenieur maken deel uit van de bijkomende bouwkosten. Bouwers moeten ze beslist in hun financieringsplannen opnemen.

Omzetting

Of het nu gaat om een muuropening, een uitbouw of dakrenovatie – als er fundamentele structurele veranderingen gepland zijn, moet vooraf een bouwkundig ingenieur geraadpleegd worden. En wat de kosten betreft: in tegenstelling tot nieuwbouw zijn het niet alleen de omvang en de complexiteit van het project die een rol spelen, maar ook de staat van het gebouw. Als er al bestaande documenten zijn waarmee de bouwkundig ingenieur aan de slag kan, bespaart dat tijd en geld. De volgende tabel geeft bij benadering aan hoeveel de bouwkundig ingenieur rekent voor de beoordeling van de afzonderlijke maatregelen:

Klus
Kosten voor de structurele ingenieur
om klein balkon te bevestigen
Ongeveer 1.000 tot 1.300 euro
Cultivatie met één verdieping
Ongeveer 2.500 euro
Uitsplitsing
Ongeveer 600 tot 1.200 euro

Het is moeilijk om de kosten van een dakverbouwing te berekenen – vooral als het dak al enkele tientallen jaren oud is. Als vuistregel geldt dat daken die 70 jaar of ouder zijn 10 tot 20 procent meer kosten dan jongere.

Wat kost een verslag van een bouwkundig ingenieur?

Het hangt er van af wat voor rapport je nodig hebt: een eenvoudig bouwkundig rapport voor een verbouwingsproject, een grondmechanisch rapport of een bouwkundig rapport. Bijvoorbeeld, als de cliënt een raam in een dragende muur wil laten plaatsen, kost het rapport tussen 250 en 500 euro. Een grondmechanisch rapport van een bouwkundig ingenieur kost aanzienlijk meer, tussen 500 en 1.000 euro. Het bouwkundig rapport is vooral voor oude gebouwen de moeite waard. Het geeft informatie over bestaande schade die het draagvermogen zou kunnen beïnvloeden. Gewoonlijk bedragen de kosten hiervoor een paar honderd euro.

Kunnen de kosten voor een bouwkundig ingenieur van de belastingen worden afgetrokken?

Ja, dit is in principe mogelijk. De kosten van de bouwkundig ingenieur kunnen voor belastingdoeleinden als buitengewone lasten worden opgevoerd – op voorwaarde dat de bouwkundige beoordeling aantoonbaar een voorzorgsmaatregel is. Bedrijven kunnen de kosten aftrekken als inkomensgebonden uitgaven. Maar alleen als er bedrijfsruimten in het gebouw zijn en de bouwkundig ingenieur de kosten apart op de factuur vermeldt.