Het coronavirus heeft Nederland stevig in zijn greep. We bevinden zich net zoals heel Europa in een uitzonderlijke situatie door het tot nu toe onbekende virus. Alle burgers hebben te maken met beperkingen, knelpunten en speciale voorzorgsmaatregelen. Maar voor degenen die midden in de planning of de bouw van hun eigen huis zitten, roept de nieuwe situatie veel vragen op.

Welke gevolgen heeft de crisis voor de bouwprojecten?

Nederland biedt zijn inwoners op veel plaatsen een uitstekende kwaliteit van leven. Hier een eengezinswoning bouwen – dat is een droom voor velen. Wie eindelijk de stap durft te zetten, wacht met spanning op de voltooiing van zijn nieuwe woning. Daarom treft de huidige corona-crisis de bouwvakkers bijzonder hard: wie op dit moment midden in de bouw of de planning van zijn eigen huis zit, weet niet wat hij kan verwachten. De pandemie heeft immers ook grote gevolgen voor de bouwsector.

OPZOEK NAAR TIPS OM JE KANTOOR CORONA PROOF TE MAKEN? LEES DIE HIER!

Naast het aanzienlijke gevaar voor de gezondheid dat het virus met zich meebrengt, heeft de coronapandemie momenteel verschillende negatieve gevolgen: In de vorm van gewetenloze corona oplichterij of contactbeperkingen heeft het een aanzienlijke invloed op het dagelijks leven. Natuurlijk is de pandemie ook voelbaar in de bouwsector. In de loop van de crisis krijgen veel bouwplaatsen steeds vaker te maken met materiële of personele knelpunten. Particuliere bouwvakkers moeten daarom op dit moment ook rekening houden met vertragingen in de bouw. Zo zullen bijvoorbeeld monteurs uit andere Europese landen afwezig zijn als gevolg van nieuwe toelatingsvoorschriften. Producenten van bouwmaterialen hebben op hun beurt te maken met knelpunten in de toelevering als gevolg van onderbroken toeleveringsketens of ontbrekende onderdelen. Het is vrij onwaarschijnlijk dat alle bouwprojecten op dit moment snel en volgens plan kunnen worden uitgevoerd.

Wat moeten bouwvakkers doen als er vertraging optreedt?

In principe moeten bouwvakkers nu bij vertraging in de bouw op de gebruikelijke wijze te werk gaan: als de termijn die als uitvoeringstermijn was overeengekomen is verstreken, moet de aannemer een opleveringstermijn krijgen. De aannemer moet dan uiterlijk na het stellen van de termijn zijn vertraging rechtvaardigen. Deze rechtvaardiging is momenteel bijzonder belangrijk voor de klant. Alleen op deze manier heeft hij de mogelijkheid om claims voor vertraging te onderzoeken. Dit betekent: Als de corona-crisis voorbij is, kan de gebouweigenaar op basis van de rechtvaardiging voor de vertraging beslissen of hij de door de vertraging veroorzaakte schade wil claimen. Door een deadline voor de voltooiing vast te stellen, stelt hij zijn rechten virtueel veilig voor een latere datum.

Bovendien moeten bouwers er rekening mee houden dat bij het bouwen van een klassieke vrijstaande woning meerdere ambachten op elkaar bouwen. Als bijvoorbeeld het ruwbouwwerk wordt vertraagd, kan de elektricien ook niet aan de slag. Als de redenen voor de vertragingen aannemelijk zijn, moeten de bouwvakkers deze helaas accepteren.

Hoe moeten bouwvakkers reageren op voortijdige betalingsverzoeken?

Door de huidige corona-crisis bevinden sommige bouwbedrijven zich in een financiële situatie die hun voortbestaan bedreigt. Het is dus mogelijk dat met name deze bedrijven bouwvakkers met voortijdige verzoeken om betaling benaderen. Het is nu belangrijker dan ooit om het betalingsplan en de voortgang van de bouw met elkaar in overeenstemming te brengen.

Zelfs in de huidige situatie moeten de termijnbetalingen pas worden verricht nadat de werkzaamheden zijn voltooid. Volgens de wet moet het bedrag van de termijnen overeenkomen met de waarde van de geleverde en contractueel verschuldigde diensten. Als de bouwvakkers nu daarentegen te veel betalen, verliezen ze de hefboomwerking in geval van slechte prestaties. Bovendien zouden te veel betaalde bedragen verloren gaan in geval van insolventie van de contractant.

Geen levering van bouwdiensten – wat te doen?

De eerste bedrijven melden al dat de elektrische, verwarmings- of ventilatietechnologie die in Azië wordt geproduceerd op dit moment niet op tijd beschikbaar is. Als dit het geval is, is het raadzaam om met een deskundige te praten over de ontbrekende onderdelen. In veel gevallen is het mogelijk om beschikbare technologische alternatieven te vinden. Het is echter belangrijk om een deskundige te raadplegen voordat u een beslissing neemt over een alternatief voor de bouwdiensten! Dit is met name van belang als bijvoorbeeld voor een KfW-subsidie aan bepaalde efficiëntie-eisen moet worden voldaan. Als het verkeerde technologische alternatief wordt gekozen, kan de vervulling van de energie-efficiëntie-eisen in het gedrang komen.

Wat kan er gedaan worden als de verhuizing naar het nieuwe huis moet worden uitgesteld?

Als het door de huidige situatie niet mogelijk is om de opleveringsdatum van het nieuwe huis te halen, is dit een echte uitdaging. Door de vertraging is de verhuizing naar de nieuwe woning vaak niet haalbaar. In dit geval wordt ook de beëindiging van het eerder bewoonde huurappartement uitgesteld. Het is echter onduidelijk of bouwbedrijven momenteel verantwoordelijk zijn voor de vertragingen bij de verhuizing en misschien zelfs de hotelkosten moeten betalen. De aannemer dient immers altijd in gebreke te blijven bij het indienen van dergelijke schadeclaims. De huidige corona pandemie kan de aannemer van deze last ontlasten en schuld uitsluiten.

Bovendien moet de aannemer, om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding voor de vertraging, de verschuldigde prestatie überhaupt verschuldigd zijn. Het is waar dat er een concrete bouwperiode moet worden vastgelegd in de bouwcontracten voor consumenten en in de vastgoed ontwikkelingscontracten sinds 2018. Toch zijn er vaak contractuele bepalingen die onder bepaalde omstandigheden voorzien in een langere bouwtijd. Dit zou nu vaak een vertraging voorkomen.

In dit verband is het bijvoorbeeld denkbaar dat de Corona-crisis wordt beschouwd als overmacht waardoor de bouwperiode kan worden verlengd. In de jurisprudentie wordt onder overmacht verstaan een situatie die buiten de contractuele relatie valt. Bovendien mag de situatie niet zijn veroorzaakt door of voorzienbaar zijn voor een van de contractpartijen. De Corona-crisis kan dus als overmacht worden beschouwd. In geval van een geschil zou dit de schadeclaims van de bouwer tenietdoen.

Als de geplande verhuizing op dit moment niet haalbaar is vanwege bouwvertragingen, geldt voor bouwvakkers het volgende: of juridische confrontaties op dit moment de moeite waard zijn, is een kwestie van zorgvuldige afweging. In veel gevallen is het makkelijker en minder ingewikkeld om de gehuurde flat met een zwaar hart iets langer te houden. Zelfs als dit extra kosten met zich meebrengt, is het huurappartement meestal goedkoper dan een hotel en de opslag van meubilair. Bovendien maakt de huidige situatie het onzeker of de bouwer de gemaakte kosten voor dit laatste zal moeten vergoeden.

Financiële knelpunten en financiering

Door de huidige beperkingen en veranderingen hebben veel gebouweigenaren te kampen met financiële knelpunten als gevolg van banenverlies of werktijdverkorting. Veel banken ondersteunen echter ook bestaande klanten met lopende bouwleningen. Er is echter nog geen sprake van een uniforme aanpak. Mogelijke steun is veeleer afhankelijk van beslissingen in individuele gevallen.

Dit maakt het des te belangrijker voor eigenaren en ontwikkelaars om in een vroeg stadium een discussie met hun hoofdbank te zoeken in geval van financiële knelpunten. Dit maakt het gemakkelijker om een passende financiële oplossing te vinden. Daarnaast is het belangrijk om gebruik te maken van bestaande oplossingen. Zo is het bijvoorbeeld al mogelijk om een belastingsubsidie aan te vragen bij het lokale kantoor voor huisvesting. Lees hier een uitwerking voor anderhalve meter op kantoor. Daarnaast kan het opbouwen van kinderbijslag of een eventueel uitstel van de aflossing van onroerendgoed leningen nuttig zijn in een moeilijke financiële situatie.