Het onderzoeksbureau Vostradamus laat weten dat dertig procent van de Nederlanders de WOZ-waarde van hun eigen woning te hoog vindt. Ondanks deze mening maken maar weinig mensen een bezwaar WOZ waarde aan. In Nederland krijgen ruim zeven en half miljoen mensen een WOZ-beschikking. Slechts 2% maakt bezwaar aan tegen een te hoge waardebepaling. De WOZ-waarde staat wel als tweede op del ijst van zaken waar Nederlanders graag bezwaar tegen zouden willen maken. Op de eerste plaatst staat de belasting, en veel lager op deze lijst staan zaken als verkeersboetes, vuurwerk en zwarte piet. 

Welke reden hebben Nederlanders om geen bezwaar WOZ waarde te maken?

Als reden voor het niet indienen van een WOZ waarde bezwaar, wordt veelvuldig genoemd dat het bezwaar maken toch geen effect zal hebben. Daarnaast denkt men vaak dat het proces van bezwaar WOZ waarde maken ingewikkeld en omslachtig is. Een klein gedeelte weet zelfs niet eens dat er bezwaar aangemaakt kan worden tegen de hoogte van de WOZ waarde. Behoort u tot deze groep?

Met het bezwaar WOZ waarde maken, bespaart u gemiddeld € 272,-

Als u bovenstaand bedrag leest, denkt u er dan nog steeds hetzelfde over? En als u daarbij te horen krijgt dat er instanties zijn die u geheel ontzorgen bij het indienen van een bezwaarschrift? Als u dan ook nog verneemt dat deze dienst gratis is als het gaat om een woning, dan kunt u toch bijna geen bezwaar WOZ waarde maken? U bent een dief van uw eigen portemonnee in zo’n geval.

Denkt u dat de WOZ waarde van uw woning te hoog is?

Laat het bezwaar maken op de WOZ waarde van uw woning over aan een gespecialiseerd bureau. Het merendeel van deze bezwaren die gemaakt zijn, wordt namelijk gegrond verklaard. Uit dit percentage blijkt dus dat eigenaren van woningen en bedrijfspanden massaal teveel belasting betalen. Maar zelfs als uw bezwaar ongegrond verklaard wordt, is het bezwaar WOZ waarde maken gratis. Wie niet waagt wie niet wint is de situatie, want een aanpassing van de WOZ-waarde is blijvend en kan een flinke besparing opleveren.

Wat houdt de WOZ waarde nou eigenlijk in?
Ondanks er weinig bezwaar gemaakt wordt tegen een te hoge WOZ waarde is het toch van groot belang. De WOZ waarde is bepalend voor uw waterschapsbelasting, ontroerend zaak belasting, het eigen woning forfait en de erfbelasting. Het bezwaar maken op de WOZ waarde kan in bijvoorbeeld erfkwesties oplopen tot een voordeel van tienduizenden euro’s! Uiteraard kunt u ook bezwaar maken zonder de hulp in te schakelen van gespecialiseerde instanties. Echter dient u het bezwaar wel duidelijk te ondergronden. Een bewaar maken omdat de WOZ-waarde van uw woning omhoog gegaan is, is bijvoorbeeld geen geldig criterium.

Wat zijn belangrijke aspecten om een bezwaar WOZ waarde in te dienen?

Een gebrekkig of achterstallig onderhoud, een gedateerde badkamer, keuken of ongunstige omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld belangrijke aspecten bij het bezwaar maken. Maar ook asbest, in de omgeving geplaatste windmolens, onzekere bestemmingsplannen of overlast dat veroorzaakt wordt door publieke voorzieningen zijn goede redenen voor het maken van WOZ waarde bezwaar.

Wilt u bezwaar maken tegen een te hoge WOZ waarde? Vraag dan om hulp bij de bezwaarmaker.nl