Bij de aankoop van een nieuwe voordeur moet vooraf worden nagedacht over de vraag of de gekozen deur al lang aan alle verwachtingen en eisen voldoet. De volgende tips zijn geen vervanging voor een gedetailleerd advies van een gespecialiseerd bedrijf of dealer, maar ze bieden wel een eerste hulp aan de eigenaars van een gebouw bij hun nieuwe toegangsdeur.

1. eerst meten, dan kopen!

Alleen een voordeur die perfect in de beoogde opening past, voldoet aan de eisen voor functionaliteit, veiligheid, warmte-isolatie en waterdichtheid. Daarom moet de buitenmuuropening vóór de aankoop zeer nauwkeurig worden gemeten. Fouten kunnen leiden tot kostbare bewerkingen of zelfs de voordeur onbruikbaar maken. Als gebouweigenaren er niet zeker van zijn dat ze hun deuropening correct kunnen meten, neemt het gespecialiseerde bedrijf deze taak graag over en zorgt ervoor dat de nieuwe deur precies past.

2. kiezen voor een goede warmte-isolatie

De Energiebesparingsverordening (EnEV) vereist een maximale U-waarde van 1,8 W/m²K voor buitendeuren. Voordeuren met aanzienlijk lagere warmteoverdrachtscoëfficiënten, zoals die in passiefhuizen, zijn echter ook verkrijgbaar bij de vakhandel. In principe geldt dat hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er door de gesloten en professioneel geïnstalleerde deur kan ontsnappen.

Tip: Bij de keuze van de U-waarde is minder niet altijd meer. Daarom moeten bouwheren ervoor zorgen dat de deur overeenkomt met het verwarmingsconcept voor de gebouwschil en indien nodig professioneel advies inwinnen. Dit is met name van belang voor de vernieuwing van een voordeur in een bestaand gebouw.

3. aandachtsgeluiden

Een rustige leefomgeving verhoogt de kwaliteit van het leven. Daarom moet de voordeur zo worden gekozen dat deze betrouwbaar het geluid van buitenaf blokkeert. Als het vaak luidruchtig is rondom het huis, bijvoorbeeld op drukke wegen of in de buurt van industriële installaties, is een goede geluidsisolatie bijzonder belangrijk. Toegangsdeuren zijn verkrijgbaar in verschillende geluidsisolatieklassen volgens DIN 4109 “Geluidsisolatie in de bouw”. Hoe hoger de gekozen klasse, hoe betrouwbaarder het externe geluid wordt geblokkeerd.

4. het belangrijkste is strak!

De dichtheid van een ingangsdeur is bepalend voor de bescherming tegen geluid, warmte en vocht. Moderne en hoogwaardige ingangsdeuren hebben ten minste twee omtrekafdichtingsniveaus op het deurblad. Deze zorgen ervoor dat de spleet tussen het deurblad en het kozijn veilig en volledig sluit als de voordeur gesloten is. Een lekkende deur laat tocht naar binnen en warmte naar buiten. Dit is vooral onaangenaam op het gebied van de drempel.

5. sterke constructie – sterke voordeur

Een duurzame en veilige voordeur moet een solide constructie hebben. Moderne toegangsdeuren zijn gemaakt van aluminium, hout of kunststof en worden, afhankelijk van het materiaal, extra versterkt door extra maatregelen zoals stalen kernen of omringende stalen banden rond het deurblad. De deurvleugels van houten toegangsdeuren moeten uit afzonderlijke lamellen bestaan. Dit garandeert niet alleen een hoge mate van stabiliteit, maar minimaliseert ook het kromtrekken van het deurblad als gevolg van temperatuurschommelingen en veranderingen in de luchtvochtigheid.

6. Speel het veilig met inbraakbeveiliging

Voor een goede inbraakbeveiliging moet de voordeur voorzien zijn van een stabiele constructie van kozijn en deurvleugel, een cilinderslot met meervoudige vergrendeling en certificering volgens DIN 18251, veiligheidsbeslag volgens DIN 18257 en boor- en kerntrekbeveiliging op de sluitcilinder. Voor voordeuren in het woongedeelte wordt een deur met minstens weerstandsklasse RC2 volgens DIN EN 1627 aanbevolen.

7. let bij het ontwerpen op de details!

De voordeur is het visitekaartje van het huis en een belangrijk designelement van de gevel. Details zijn vaak bepalend in het selectieproces, zoals kleurontwerp, glasinzetstukken van warmte-isolerend glas en beslag. De voordeur moet visueel overeenkomen met de ramen en de algemene stijl van het gebouw – dit geldt zowel voor het kleurenschema als voor het ontwerp en het materiaal.

8. controleer de gegevens van de voordeur!

De gegevens die een toegangsdeur levert op het gebied van bouwfysica en veiligheid zijn te vinden in de begeleidende documenten. Daar vindt u de U-waarde en andere gegevens en de CE-markering, die verplicht is voor toegangsdeuren. In de begeleidende documenten wordt ook de weerstandsklasse volgens DIN EN 1627 vermeld.

9. bespaar geen geld op de verkeerde plaats bij het kopen van deuren.

Een hoogwaardige voordeur die zowel aan de functionele als aan de visuele eisen voldoet, is meestal niet bepaald goedkoop. Besparen op de voordeur betekent echter besparen op de verkeerde plaats. De kwaliteit van een voordeur, vooral de constructie en de duurzaamheid, is bepalend voor de duurzaamheid en een comfortabel en veilig woongevoel. Door te kiezen voor een voordeur die de toch al hoge eisen aan de warmte-isolatie overtreft, kunnen gebouweigenaren aanzienlijk besparen op de energiekosten gedurende de levensduur van de deur.

10. De voordeuren worden gepromoot!

Als er een nieuwe voordeur wordt geïnstalleerd in een bestaand gebouw, zal de staat ervoor betalen. Er zijn veel mogelijkheden voor subsidies hiervoor, dit vullen wij zeer binnenkort aan hierzo. Dus houdt de website in de gaten.